Aanvragen begrafenis of crematie
Gepubliceerd op: 17-05-2019
Geprint op: 05-10-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/aanvragen-begrafenis-of-crematie/
Ga naar de hoofdinhoud

Vaak vraagt een uitvaartonderneming de uitvaart aan, maar ook nabestaanden kunnen dit doen.

  • Begraven kan in een particulier of algemeen graf, met uitzondering van de begraafplaatsen Oud-Overschie en Oud-Hoogvliet. Op deze locaties is alleen bijzetting mogelijk in een bestaand graf.
  • Een crematie kan alleen op de locatie Crematorium Hofwijk.
  • Een uitvaartdienst mag op een andere locatie zijn dan waar de begrafenis of crematie is.

Vooraf

Voordat u de aanvraag indient, spreekt u eerst de tijd voor de uitvaart af bij de begraafplaats of het crematorium via:

  • 010 489 85 70 voor begraafplaats en crematorium Hofwijk
  • 010 489 85 40 voor begraafplaats Crooswijk en Hoek van Holland
  • 010 489 85 60 voor de Zuiderbegraafplaats en de begraafplaatsen Pernis, Oudeland en Rozenburg.

Toestemming bijzetting particulier graf

Voor elke bijzetting in een bestaand particulier graf moet de rechthebbende toestemming verlenen met deze ondertekende toestemming.

Aanvragen als ondernemer

Als ondernemer dient u via de knop Aanvragen begrafenis of crematie de aanvraag in. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig.

Aanvragen als nabestaande

Als nabestaande kunt u ook een aanvraag doen. U heeft hiervoor DigiD nodig. Vraagt u de uitvaart aan namens de nabestaande, dan heeft u ook een akkoordverklaring nodig.

Aanvraagformulier per begraafplaats en crematorium

Wilt u de mogelijkheden per locatie eerst bekijken en op uw gemak invullen? Hieronder kunt u de aanvraagformulieren van alle begraafplaatsen en ons crematorium downloaden. Deze kunt u na downloaden opslaan, digitaal invullen, uitprinten en per mail verzenden naar de betreffende begraafplaats of crematorium.

Andere wensen zijn altijd bespreekbaar. U kunt hier meer over lezen in het Overzicht mogelijkheden begraafplaatsen en crematorium.

De kosten voor een begrafenis of crematie, leest u in het informatieblad Tarieven begraven en cremeren 2022.

Als u het niet zelf kunt betalen

Heeft u onvoldoende inkomsten om de uitvaart te betalen? De gemeente kan soms (een gedeelte van) de uitvaart vergoeden. Ga hiervoor naar de pagina Bijzondere bijstand aanvragen.

Heeft u vragen? Mail info@begraafplaatsen.rotterdam.nl of bel met een van de locaties. Deze vindt u op de pagina Begraven en cremeren.