Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Life Urban Adapt

De stad past zich aan. Rotterdam, Rijkswaterstaat en het Wereld Natuurfonds kregen een Europese subsidie uit 'LIFE'. Het geld is voor projecten die klimaatverandering opvangen.

Het project heet 'Urban Adapt'. Vrij vertaald betekent dit 'De stad past zich aan'. In de stad zijn er plekken uitgekozen waar we gaan experimenten met klimaatadaptatie. Deze plekken zijn het Zomerhofkwartier met de Agniesebuurt, Heliport en de Nieuwe Maas.

We merken steeds meer van klimaatverandering in de stad. Er kunnen overstromingen komen door meer regen en stijging van de waterspiegel. De stad wordt ook warmer en droger door hogere temperaturen in de zomer.  Hier merken mensen, dieren en de natuur en de dieren in de stad en in het water wat van.
De gemeente Rotterdam gaat deze uitdagingen aan met het project LIFE Urban Adapt.

Rotterdam is een van de eersten die projecten heeft voor klimaatadaptatie. In 2001 was Rotterdam de eerste grote Europese stad met een door de EU goedgekeurde klimaatstrategie. Door deze strategie zijn er al meer kleine projecten uitgevoerd zoals de waterpleinen. Maar er zijn ook grotere projecten nodig. De gemeente Rotterdam doet dit natuurlijk niet alleen en werkt samen met bewoners en publieke en private partijen.

Wateropvang in de letters ZOHO in Zomerhofkwartier fotograaf Roel Dijkstra
De letters ZOHO zijn wateropvang in het Zomerhofkwartier. Foto: Roel Dijkstra

ZoHo en Agniesebuurt

In ZoHo en de aangrenzende Agniesebuurt richt de samenwerking zich op het vergroenen, de wateropvang en waterinfiltratie. Zo willen we het regenwater langer vasthouden en geleidelijk laten afvloeien om overstromingen van het riool tegen te gaan. Het vasthouden van het water in tegels en tonnen zorgt ook voor het verlagen van de gemiddelde temperatuur. Het water wat overblijft kan later worden gebruikt om het groen te sproeien.

Heliport groen

In Heliport is op initiatief van de Buurtverbinders, samen met Stichting Tussentuin en de gemeente het binnenterrein vergroend. Het terrein is nu een woonerf zonder parkeerplaatsen, met een speeltuin en een waterberging.

Getijdenparken

In de regio Rotterdam bestaat slechts 30 procent van de rivieroevers uit natuur. Het andere deel, bijna 250 kilometer aan binnenstedelijke rivieroevers, bestaat uit stenen en bebouwing. Deze betonnen riviergrenzen willen we gedeeltelijk vervangen door 'zachte' oevers. Dat is goed voor de flora en fauna.

In de Nieuwe Maas worden twee getijdenparken aangelegd die gaan zorgen voor een verbetering van de lokale ecosystemen en biodiversiteit. De Nassauhaven is veranderd naar een natuurvriendelijke oever waar ook waterwoningen liggen.  

Betrokkenheid Rotterdammers

De gemeente wil met beide projecten bewoners betrekken en informeren. We hopen dat bewoners mee gaan doen. Als Rotterdammers merken dat meer groen goed is voor het klimaat en meedoen kunnen we de effecten van de klimaatverandering kleiner maken.

Met het uitvoeren van deze twee vernieuwende projecten van LIFE Urban Adapt maken we de stad samen weer een stukje veiliger, groener en gezonder om in te leven. De projecten zijn ook een voorbeeld voor andere (Europese) steden die werken aan een klimaatbestendige aanpak.

Meer informatie

Het subsidieprogramma 'LIFE' is een Europese subsidie voor de demonstratie van innovatieve en duurzame projecten die de klimaatverandering moeten opvangen.
Wilt u meer weten over dit onderwerp? Bekijk dan de website urbanadapt.eu. Link opent een externe pagina.