Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Levenloos geboren kindje registreren

U kunt uw levenloos geboren kindje laten registeren in de Basisregistratie Personen (BRP). Het maakt niet uit na hoeveel weken zwangerschap uw kindje geboren is, en ook niet hoe lang geleden dat was.

Via de knop 'Levenloos kindje registreren' leest u hoe u de registratie doet.

Levenloos kindje registreren

Goed om te weten

  • U hoeft het kind­je niet bij uw per­soons­ge­ge­vens te la­ten op­ne­men.
    U kiest zelf of u dit wilt.
  • De keu­ze is per­soon­lijk. U doet voor uzelf een ver­zoek om het kind­je toe te voe­gen aan uw per­soons­ge­ge­vens. Wil de an­de­re ou­der dit ook, dan moet de an­de­re ou­der zelf ook een ver­zoek doen.
  • U kunt uw keu­ze al­tijd weer wij­zi­gen.
  • Als u niet in Ne­der­land woon­de en hier niet in­ge­schre­ven stond toen uw kind­je werd ge­bo­ren, kunt u uw kind­je niet re­gi­stre­ren.
  • Als u sinds 1 ok­to­ber 1994 niet meer in Ne­der­land ge­woond hebt, kunt u uw kind­je niet re­gi­stre­ren. Uw per­soons­ge­ge­vens zit­ten dan niet in de Basis Registratie Personen.
    Uw kind­je kan daar niet aan toe­ge­voegd wor­den.

Wat gebeurt er met de registratie?

Uw kindje wordt geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP).
Na de registratie staat uw kindje op het overzicht met uw persoonsgegevens.
Dit overzicht krijgt u na de registratie mee.
Ook ziet u de gegevens van uw kindje als u inlogt in MijnOverheid.
De registratie wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.
Uw zorgverzekering, de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank krijgen dus geen bericht.

Meer informatie over dit onderwerp

Meer informatie over dit onderwerp leest u op de website van de Rijksoverheid. Link opent een externe pagina.

Contact

Hebt u nog vragen, bel dan 14 010.