Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Klimaatalliantie

Rotterdam groeit. De komende jaren bouwen we nog meer woningen en vestigen steeds meer bedrijven zich in de stad. Hierdoor wordt het verkeer in de stad nog drukker.

Het grootste deel van het verkeer in Rotterdam bestaat uit personenvervoer. Als we kijken naar de totale CO2-uitstoot in Nederland, dan is het verkeer verantwoordelijk voor ongeveer 20% daarvan. Ongeveer de helft van deze uitstoot is het gevolg van personenmobiliteit, met name personenauto’s. Er wordt dus verwacht dat de CO2-uitstoot door mobiliteit flink omlaag kan. Rotterdamse werkgevers werken samen om mobiliteit, en daarmee de stad, te verschonen.  

Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit

De helft van het verkeer is woon-werk en zakelijk verkeer. Het is daarom belangrijk om vanuit de gemeente werkgevers te betrekken bij het behalen van de duurzame mobiliteitsdoelstellingen. Op 25 oktober 2021 is de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit opgericht. Ruim 20 Rotterdamse werkgevers sloten zich hierbij aan. Rotterdamse bedrijven werken hierin samen aan een schonere en aantrekkelijkere stad. Bedrijven die zich aansluiten zetten zich in om de CO2-uitstoot van hun woon-werk en zakelijk verkeer voor 2030 minimaal te halveren.

De Klimaatalliantie richt zich op de grotere corporate bedrijven. Daarnaast is er een aparte aanpak gericht op MKB-bedrijven. Zuid-Holland Bereikbaar helpt zowel grote als kleine bedrijven met het verduurzamen van hun vervoer. Er zijn veel verschillende manieren waarop we het verkeer kunnen verduurzamen. Daarom wisselen de aangesloten bedrijven hun kennis en ervaringen met elkaar uit. Zo zijn er bedrijven die thuiswerken aantrekkelijk maken door te faciliteren in de inrichting van de thuiswerkplek.  Door enkele dagen per week thuis te werken, zorg je voor minder vervoer in de stad. Andere bedrijven stimuleren reizen met openbaar vervoer, deelvervoer of elektrisch vervoer. En woon je dichtbij de werklocatie? Of leg je nog een kleine afstand af na het gebruik van het openbaar vervoer? Dan is de fiets natuurlijk een schoon en gezond alternatief. Door meer gebruik te maken van schoon en deelvervoer, werken we met z’n allen aan een gezonde en fijne leefomgeving.

Aanpak

Bedrijven die zich bij de Klimaatalliantie aansluiten, ondertekenen de intentieovereenkomst. Hiermee geven zij aan dat zij werken aan het doel om de CO2-uitstoot met minimaal 50% te verminderen. Bedrijven worden in de praktische uitwerking hiervan ondersteund door de uitvoeringsorganisatie Bereikbaar Zuid-Holland. De eerste stap is om verschillende gesprekken aan te gaan over duurzame mobiliteit binnen het bedrijf. Vervolgens wordt een een mobiliteitsscan gedaan. Dit wordt gezien als een 0-meting. Zo meten we hoe het bedrijf er nu voor staat.Aan de hand van deze 0-meting ontvangt het bedrijf advies en hulp bij het toepassen van concrete oplossingen. Deze handvatten verzamelen we in een toolbox, die binnenkort online te vinden is. Bedrijven kunnen dan ook zelf aan de slag met de toolbox.

Partners van de alliantie

Hoe meer bedrijven zich aansluiten, hoe meer kennis we met elkaar kunnen delen. En hoe sneller we de klimaatdoelen kunnen behalen. Inmiddels hebben 32 Rotterdamse bedrijven zich al aangesloten bij de alliantie.

De alliantie vertegenwoordigt nu al zo’n 70.000 werknemers. In Rotterdam zijn er ongeveer 400.000 arbeidsplaatsen. Dat betekent dat 1/6 van de werknemers via hun bedrijf al werken aan duurzamere mobiliteit. In de interviews op Ways to go. Link opent een externe pagina vertellen de alliantiepartners hoe zij hun vervoer verschonen.

Binnen de alliantie neemt PWC de komende tijd een aanvoerdersrol binnen het Rotterdams bedrijfsleven. Zij inspireren andere partners met voorbeelden over hoe zij de mobiliteit van hun medewerkers verduurzamen. Bijvoorbeeld door het verduurzamen van het eigen wagenpark en het aanbieden van leasefietsen. De gemeente is verheugd dat de samenleving deze rol oppakt en gezamenlijk werkt aan een schonere stad!

Meer informatie vindt u op Logistiek 010. Link opent een externe pagina en Duurzaam010: website over duurzaamheid van de gemeente Rotterdam. Link opent een externe pagina.