Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 11 min

Jeugdbeschermingsplein

Het Jeugdbeschermingsplein is een overleg met verschillende hulpverleners. Zij bespreken ernstige problemen thuis en helpen om kinderen goed en veilig te laten opgroeien. Op deze pagina staat informatie voor ouders, jongeren en hulpverleners. Klik op de linkjes in de inhoudsopgave hiernaast om direct naar de juiste informatie te gaan.

Informatie voor jongeren

Het Jeugdbeschermingsplein heeft een melding gekregen over ernstige problemen bij jou thuis. Het lukt niet om jou goed en veilig te laten opgroeien. De hulpverleners van het Jeugdbeschermingsplein bespreken wat er nodig is om de situatie bij jou thuis te verbeteren.

Waarom een overleg bij het Jeugdbeschermingsplein?

Het Jeugdbeschermingsplein overlegt omdat er zorgen zijn over jou en je situatie thuis.  Bijvoorbeeld omdat je niet naar school gaat. Of omdat er veel ruzie of geweld is thuis. Daarom heeft de hulpverlener die bij je thuis komt een gesprek aangevraagd bij het Jeugdbeschermingsplein. Dit heeft de hulpverlener ook met jou en je ouders besproken. Het Jeugdbeschermingsplein praat over wat jij en de rest van het gezin nodig hebben om het beter te laten gaan. Maar ook of de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek moet doen. Over dat onderzoek lees je meer bij de veelgestelde vragen. 

Hoe kan jij vertellen wat je vindt?

In de wet staat dat ieder kind zijn mening mag geven als het over henzelf gaat. Jij dus ook!
Je mag je mening geven over wat er is geschreven in de melding. En welke ideeën jij hebt om die problemen op te lossen.

Ben je 12 jaar of ouder? Dan is het Jeugdbeschermingsplein verplicht jouw mening te vragen. Ben je nog geen 12 jaar? Ook dan kun je al goed meedenken. Daarom wil het Jeugdbeschermingsplein graag weten wat jij van de problemen vindt. Dat is belangrijk om een goede oplossing te bedenken. 
Je mag aan het Jeugdbeschermingsplein vertellen wat jij vindt, maar het is niet verplicht. Je hoeft alleen met ons te praten als jij dat wil.

Je kunt een gesprek hebben met de voorzitter van het Jeugdbeschermingsplein. Dit kan op kantoor of telefonisch. Ook mag je een brief of e-mail sturen. Je mag vertellen wat er goed gaat en wat jouw zorgen zijn, maar ook wat jij denkt dat er anders moet bij jou thuis om dingen te verbeteren. Je mag alles zeggen en vragen wat jij belangrijk vindt. 
Je ouders zijn niet bij het gesprek en een brief of e-mail laten wij niet aan hen lezen. Je mag aan de voorzitter vertellen welke informatie je ouders wel of niet mogen krijgen.

Ben je 16 of 17 jaar?  Dan krijg je een uitnodiging voor het grote overleg met alle hulpverleners bij het Jeugdbeschermingsplein. Je mag zelf beslissen of je hierbij wilt zijn. Wil je liever apart met de voorzitter praten of een brief of e-mail sturen? Dan mag dat natuurlijk ook. Je mag aan de voorzitter vertellen welke informatie je ouders wel of niet mogen krijgen.

Hoe gaat zo’n gesprek met het Jeugdbeschermingsplein?

Voor het overleg met het Jeugdbeschermingsplein heeft de hulpverlener samen met jou en je ouders een meldformulier ingevuld. Hierin staan allemaal vragen over hoe het nu gaat en wat jullie allemaal gedaan hebben om de problemen op te lossen. In het overleg praten de hulpverleners van het Jeugdbeschermingsplein over dit meldformulier. En stellen ze vragen aan je ouders en de hulpverlener die de melding heeft gedaan. Ze praten over wat er goed gaat en wat er niet goed gaat. Ook praten ze over hoe het beter kan en welke hulpverlening nodig is. Als jij toestemming hebt gegeven om informatie te geven, dan vertelt de voorzitter dit namens jou in het overleg. Jouw mening telt dus mee in het besluit.

Wat gebeurt er na het overleg met het Jeugdbeschermingsplein?

Na het gesprek neemt het Jeugdbeschermingsplein een besluit. Er zijn twee mogelijkheden:

  • Er is (nog) geen onderzoek nodig door de Raad voor de Kinderbescherming. De vrijwillige hulpverlening gaat door. Er komen nieuwe afspraken. Jullie gaan samen aan de slag om de situatie te verbeteren.
    Komen jij of je ouders de afspraken niet na? Dan kan er opnieuw een melding gedaan worden bij het Jeugdbeschermingsplein. En komt er alsnog een onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming.
  • De Raad voor de Kinderbescherming start een onderzoek. Tijdens dit onderzoek komt er een hulpverlener van een speciaal team. Deze hulpverlener helpt jou en je ouders met de afspraken die er zijn gemaakt. 

Komt er een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming? Dan zijn de zorgen over jou en jouw thuissituatie groot. Over dat onderzoek lees je meer bij veelgestelde vragen.

Na het gesprek met het Jeugdbeschermingsplein maakt het Jeugdbeschermingsplein een verslag van het gesprek met je ouders. Daarin staan alle afspraken die gemaakt zijn. Ook staat de informatie die jij wil geven erin. Jij, je ouders en je hulpverleners krijgen dit verslag. Zodat iedereen weet waar ze zich aan moeten houden.

Vragen en antwoorden

Informatie voor ouders

Het Jeugdbeschermingsplein heeft een melding gekregen over ernstige problemen in uw gezin. Er zijn zorgen over het veilig opgroeien en de ontwikkeling van uw kind. De hulpverleners van het Jeugdbeschermingsplein bespreken samen met u en uw kind wat nodig is om de situatie in uw gezin te verbeteren.

Waarom een melding?

Een hulpverlener die bij uw gezin betrokken is, heeft een melding gedaan bij Jeugdbeschermingsplein. Hij of zij maakt zich zorgen over de veiligheid of ontwikkeling van een of meerdere van uw kinderen. Bijvoorbeeld om een van de volgende redenen: 

  • Eén of meerdere van uw kinderen kan zich niet goed ontwikkelen. Dat kan ook om een nog ongeboren kind gaan.
  • Er zijn zeer zorgelijke onveilige situaties in uw gezin of omgeving. Die kunnen een bedreiging vormen voor de ontwikkeling van uw kind, nu of in de nabije toekomst.
  • Vrijwillige hulpverlening onvoldoende helpt onvoldoende.
  • Er zijn geen andere mogelijkheden meer om de situatie te verbeteren.

Doel van het gesprek

Het doel van het gesprek is de situatie in uw gezin met u te bespreken. Het liefst doet het Jeugdbeschermingsplein dat met uw kind (vanaf 12 jaar) en andere betrokken partijen erbij. Samen kijken ze of er nog mogelijkheden zijn om vrijwillig tot een plan te komen. Lukt dit niet meer?  Dan vragen ze de Raad voor de Kinderbescherming om een onderzoek te doen. Meer over dit onderzoek leest u in de veelgestelde vragen.

Hoe gaat het gesprek bij het Jeugdbeschermingsplein?

De voorzitter van het Jeugdbeschermingsplein stelt de aanwezigen aan elkaar voor en legt uit hoe het gesprek gaat. Alle aanwezigen krijgen de tijd om te vertellen hoe zij de situatie zien. U moet misschien vragen beantwoorden om de situatie zo duidelijk mogelijk te krijgen. De situatie van uw kind is het belangrijkst tijdens het gesprek. De voorzitter heeft vooraf een gesprek met kinderen vanaf 12 jaar. Kinderen van 16 en 17 jaar worden uitgenodigd om bij het gesprek met het Jeugdbeschermingsplein aanwezig te zijn.

Als de situatie duidelijk is, geeft het Jeugdbeschermingsplein een advies over welke hulpverlening nodig is om de situatie voor uw kind te verbeteren. 
Het Jeugdbeschermingsplein schrijft duidelijk op welke hulpverlener bij uw gezin betrokken wordt of blijft. En ook waar de hulpverlener samen met u en uw kind aan gaat werken, en welke (veiligheids) afspraken gemaakt zijn.  Het gesprek duurt maximaal 45 minuten.

Wat gebeurt er na het gesprek met het Jeugdbeschermingsplein?

Na het gesprek neemt het Jeugdbeschermingsplein een besluit. Er zijn twee mogelijkheden. 

  1. Er is (nog) geen onderzoek nodig door de Raad voor de Kinderbescherming. De vrijwillige hulpverlening gaat door. Er worden nieuwe afspraken gemaakt. Daar gaat u met uw kind en de hulpverlener mee aan de slag om de situatie te verbeteren. Komt u of uw kind de afspraken niet na? Dan kan er opnieuw een melding gedaan worden bij het Jeugdbeschermingsplein. Er komt dan alsnog een onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming.
  2. De Raad voor de Kinderbescherming start een onderzoek. Tijdens dit onderzoek komt er een hulpverlener van een speciaal team. Deze hulpverlener ondersteunt u en uw gezin bij de afspraken die er zijn gemaakt.

Na het gesprek krijgt u een brief. Als uw kind 12 jaar of ouder is, krijgt het ook een brief. In de brief staan de uitkomst van het gesprek en de gemaakte afspraken. Is er nog een gesprek nodig? Dan staan de datum en tijd daarvan ook in de brief. Ook de melder en de betrokken hulpverleners en/of nieuwe hulpverlener krijgen deze brief. En bij een besluit tot onderzoek ook de Raad voor de Kinderbescherming.

Vragen en antwoorden

Informatie voor professionals

Bent u een professional? Ga dan naar de pagina melding-jeugdbeschermingsplein. Hier kunt u een melding doen.

Contact

Bent u als ouder uitgenodigd voor een gesprek bij het Jeugdbeschermingsplein? En heeft u vragen daarover? Neem dan contact op met het Jeugdbeschermingsplein. De gegevens staan hieronder.

Het Jeugdbeschermingsplein is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur. 
Telefoonnummer: 010 – 267 55 10
Email adres: jeugdbeschermingsplein@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina

Het gesprek van het Jeugdbeschermingsplein is bij:
Gemeente Rotterdam
Locatie Zuiderparkweg
Zuiderparkweg 300  
3085 BW Rotterdam