Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Isolatiesubsidie Verenigingen van Eigenaren Bospolder-Tussendijken aanvragen

Alle Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) in het aangewezen deel van Bospolder-Tussendijken kunnen subsidie krijgen als zij behalve de onderhoudswerkzaamheden minimaal 1 isolatiemaatregel uitvoeren.

Subsidie aanvragen. Link opent een externe pagina

Let op: Lees eerst deze hele pagina voor u aanvraagt . Dan weet u hoeveel u kunt aanvragen en wat u mee moet sturen. Vraag subsidie aan vóór de uitvoering van de isolatie en onderhoudswerkzaamheden. U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Subsidie aanvragen'. Log in met eHerkenning.

Voor wie is het

De subsidie kan worden aangevraagd door VvE’s van gebouwen in de volgende straten in Bospolder-Tussendijken: 

 • Bruijstraat
 • Bussinghstraat 
 • Gijsingstraat
 • Haringpakkersstraat
 • Jan Kruijffstraat
 • Korfmakerstraat
 • Rösener Manzstraat
 • Taanderstraat
 • Van Duylstraat

Voorwaarden

Deze subsidie is voor onderhoudswerkzaamheden in combinatie met het isoleren van de bodem, vloeren, spouwmuren, gevels, zolders, vlieringen, daken, beglazingen en kozijnen en de bouwkundige werkzaamheden die daarbij nodig zijn.
Er worden eisen gesteld aan isolatiewaarde en minimale oppervlakte per etagewoning.

Alle eisen leest u in de Subsidieregeling onderhoud en verduurzaming VvE’s Bospolder-Tussendijken deel I. Link opent een externe pagina.

Hoogte subsidie

Subsidie aanvragen is gratis.

Subsidie kan alleen worden gegeven als onderhoudswerkzaamheden worden gecombineerd met minimaal 1 isolatiemaatregel. 
De onderhoudswerkzaamheden en isolatiemaatregelen die voor deze subsidie in aanmerking komen vindt u onder het kopje Voorwaarden. Link opent een externe pagina.

De subsidie bestaat uit een basisbedrag van € 5.000, aangevuld met € 2.100 per appartementsrecht en is maximaal 75% van de investeringskosten tot een maximum van € 50.000 per VvE.

Meer informatie

De isolatiesubsidie voor VvE's in het aangewezen deel van Bospolder-Tussendijken kan worden aangevraagd tot en met 31 januari 2025, of tot het budget op is.

Bent u geïnteresseerd in andere beschikbare subsidies en leningen? Ga dan voor meer informatie naar Subsidies en leningen. Link opent een externe pagina.

Meesturen

 1. Een splitsingsakte waaruit blijkt dat de subsidieaanvrager een VvE is van een gebouw in het aangewezen gebied in Bospolder-Tussendijken.
 2. Een uittreksel van de Kamer van Koophandel, waaruit blijkt dat de VvE in het Handelsregister is ingeschreven en waarop de namen van de bestuursleden staan.
 3. Een Meerjaren Onderhoudsplan met een beschrijving en een kostenberekening van de subsidiabele activiteiten zoals benoemd in artikel 3 van de subsidieregeling.
 4. Een verslag van de VvE vergadering met het besluit van de VvE over de voorgenomen opdracht, de financiële consequenties en de aanvraag van de subsidie bij de gemeente.
 5. Een op naam van de VvE gestelde offerte of opdracht met vermelding van KvK-nummers van leveranciers en aannemers, waaruit de subsidiabele activiteiten en de te maken kosten blijken en waaruit blijkt dat de isolatiemaatregelen voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen, als genoemd in bijlage 1 van de subsidieregeling.
 6. Offerte:
  1. Waarop staat dat de subsidiabele activiteiten uiterlijk 31 mei 2026 zijn gerealiseerd.
  2. Met een gedetailleerde beschrijving van de onderhoudswerkzaamheden en isolatiemaatregelen, inclusief de isolatiewaarden en de oppervlakte (m2) die wordt geïsoleerd per woonetage.

Voor een subsidie vanaf € 50.000 stuurt u een accountantsproduct mee.
De kosten voor deze controle betaalt u zelf.
Behalve als in de subsidieregeling of in uw subsidiebesluit staat dat dit met het subsidiegeld betaald kan worden. 

Hoelang duurt het

Meteen nadat u subsidie hebt aangevraagd, ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging. Daarin staat ook uw dossiernummer.

De gemeente beslist in maximaal 8 weken of u subsidie krijgt. Deze termijn kan 1 keer worden verlengd met 12 weken. Als u is gevraagd om extra informatie over uw aanvraag te geven, dan stopt de beslistermijn tijdelijk.

Bij goedkeuring van uw aanvraag ontvangt u een brief met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat welke informatie u na de werkzaamheden ter verantwoording moet inleveren. Na de werkzaamheden en de ingeleverde verantwoording stelt de gemeente de subsidie aan uw VvE definitief vast.

Contact

Veelgestelde vragen