Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Huurverlaging

Heeft u een huurwoning in Rotterdam en denkt u dat u te veel huur betaalt? Bereken uw huurprijs via de Huurprijscalculator en kom erachter of u in aanmerking komt voor huurprijsverlaging.

U kunt bijvoorbeeld in aanmerking komen voor huurverlaging. Link opent een externe pagina als de kwaliteit van uw huurwoning niet overeenkomt met de huurprijs. De Huurprijscalculator. Link opent een externe pagina geeft een goede inschatting of u te veel betaalt. Is uw inkomen gedaald en heeft u eerder een zogenoemde inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen dan vindt u hierover relevante informatie op de website van de Huurcommissie. Link opent een externe pagina.

Huurteam Rotterdam inschakelen

Denkt u dat uw huur te hoog is, dan kan het Rotterdamse Huurteam u helpen bij het verlagen van de huurprijs. Als uit de woningopname van het huurteam blijkt dat de kale huurprijs te hoog is, wordt een huurverlagingvoorstel ingediend bij de verhuurder. De verhuurder krijgt twee maanden de tijd om te reageren op het voorstel. Indien de verhuurder niet akkoord gaat wordt er een procedure huurverlaging bij de huurcommissie gestart. Na uitspraak heeft u recht op teruggave van de 'te veel betaalde huur' vanaf het moment dat het dossier bij de huurcommissie is ingediend.

Huurteam Rotterdam werkt in opdracht van de gemeente Rotterdam. Informeer naar de voorwaarden via 010 214 27 99.

Huurtoeslag

Wanneer u een laag inkomen heeft, kunt u in aanmerking komen voor huurtoeslag. Dit geldt zowel voor corporatie- als particuliere huurwoningen. Informatie over huurtoeslag vindt u op de website van de Belastingdienst - Toeslagen. Link opent een externe pagina. Hier kunt u ook een proefberekening maken zodat u weet op hoeveel huurtoeslag u recht heeft en wat u per maand zelf moet betalen. Doet u dit voordat u een huurcontract tekent, zodat u weet wat u maandelijks overhoudt aan huurlasten.

Hulp van de woningcorporatie

In de prestatieafspraken die de gemeente ondertekende met de woningcorporaties staat dat de corporaties maatwerk leveren voor huurders die te maken krijgen met een sterke inkomensdaling. Dat kan bestaan uit een betalingsregeling, (tijdelijke) huurverlaging of het zorgen voor een andere woning. Huurt u een corporatiewoning en is uw inkomen sterk gedaald? Neem dan contact op met uw woningcorporatie en bespreek de mogelijkheden.

Vraagwijzer

Als u uw huurprijs niet kunt betalen of u dreigt uw huis uitgezet te worden, kom dan snel in actie. Wij raden u aan om naar een Vraagwijzer te gaan. De Vraagwijzer helpt bij financiële problemen, bij het op orde krijgen van uw administratie of bij de aanpak van schulden.

Meldpunt ongewenst gedrag

Verhuurders en verhuurbemiddelaars moeten goed verhuren en zich netjes gedragen. Als zij dat niet doen, kunt u dit melden bij het meldpunt . Link opent een externe paginadat de gemeente Rotterdam hiervoor heeft ingesteld. 


Meer informatie

Ongeveer twee-derde van de Rotterdamse woningen zijn huurwoningen. Voor de meeste woningen op Woonnet Rijnmond moet u wegens drukte enkele jaren ingeschreven staan. Bekijk de pagina Huurwoning nodig voor nuttige informatie.