Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Hulpteam Geldzaken

Heeft u moeite uw rekeningen te betalen? Heeft u schulden of betalingsachterstanden? Het Hulpteam Geldzaken helpt u uw rekeningen te betalen en uw geldproblemen op te lossen.

Heeft u een betalingsachterstand bij uw verhuurder, energiemaatschappij, drinkwaterbedrijf of zorgverzekeraar? Deze bedrijven geven dat door aan het Hulpteam Geldzaken. Vroegsignalering noemen we dat. De medewerkers van het Hulpteam nemen contact met u op via een brief, email, sms of kaart. U kunt ook zelf contact opnemen met het Hulpteam Geldzaken. De hulp en het advies zijn gratis. 

Hoe werkt het Hulpteam Geldzaken?

De medewerkers van het Hulpteam plannen een kennismakingsgesprek met u. Samen met u kijken ze hoe ze uw betalingsachterstand kunnen oplossen. Deze hulp is niet verplicht. Maar u krijgt zo wel de kans om uw betalingsachterstand weg te werken en nieuwe achterstanden te voorkomen.

Wat doet het Hulpteam? 

De medewerkers van Hulpteam Geldzaken kunnen u helpen bij de volgende dingen.

  • Ze maken samen met u een overzicht van uw inkomsten en uitgaven.
  • Als dat nodig is onderzoeken ze op welke regelingen u recht heeft.
  • Ze nemen contact op met uw verhuurder, energieleverancier, zorgverzekeraar of drinkwaterbedrijf om een betalingsregeling te treffen.
  •  Ze vragen juridische hulp aan als dat nodig is.
  •  De medewerkers maken een plan om uw betalingsachterstand op te lossen.
  • En ze helpen u ook bij andere vragen over geldzaken.

Bel, mail of chat met ons

Wilt u hulp bij betalingsachterstanden? Neem contact op met het Hulpteam Geldzaken om een afspraak te maken of vragen te stellen:

Uw gegevens zijn veilig

Elke gemeente is verplicht contact op te nemen met bewoners met betalingsachterstanden en hulp aan te bieden. Dit is vastgelegd in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Uw verhuurder, energieleverancier, waterbedrijf of zorgverzekeraar mag hiervoor uw persoonsgegevens en betalingsachterstand aan het Hulpteam doorgeven. 
Het Hulpteam mag uw gegevens 6 maanden bewaren en alleen gebruiken om u te helpen. Uw gegevens zijn beschermd in een beveiligd systeem. De gemeente mag uw gegevens niet met anderen delen. Heeft u vragen over uw gegevens? Neem dan contact op met ons.

LET OP!
Wilt u niet dat uw betalingsachterstanden gemeld worden bij de gemeente? Geef dit dan door aan uw verhuurder, energieleverancier, waterbedrijf of zorgverzekeraar.

Vroegsignalering 

Wilt u als verhuurder, zorgverzekeraar, drinkwaterbedrijf of energiemaatschappij betalingsachterstanden melden bij de gemeente Rotterdam? Vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is het een wettelijke taak van gemeenten om burgers met betalingsachterstanden te benaderen en hulp aan te bieden (vroegsignalering). De  NVVK ontwikkelde het Landelijk Convenant Vroegsignalering . Een onderdeel van het convenant is een standaardovereenkomst tussen gemeenten en vastelastenpartners. Deze overeenkomst is noodzakelijk voor de uitwisseling van persoonsgegevens. 

Betalingsachterstanden melden

Wilt u betalingsachterstanden doorgeven? Op NVVK.nl. Link opent een externe pagina vindt u meer informatie en kunt u zich aanmelden voor het convenant. 

Vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze relatiemanagers: relatiemanagementgogmo@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.

Accepteer de cookies om deze inhoud te kunnen zien