Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Huisvesting kwetsbare doelgroepen

Elke samenleving kent mensen die om verschillende redenen niet in staat zijn om zich op eigen kracht te handhaven in de maatschappij. Ook in Rotterdam leven kwetsbare doelgroepen.

Deze mensen hebben recht op een volwaardige plaats in de samenleving. Deze mensen hebben, soms tijdelijk, een plek nodig waar ze met begeleiding kunnen wonen. We hebben het dan over de huisvesting voor kwetsbare doelgroepen.

Zorgorganisaties, woningcorporaties en de gemeente Rotterdam werken samen bij de huisvesting van kwetsbare doelgroepen. De samenwerking is op 14 april 2022 vastgelegd in het zogenoemde Convenant Huisvesting Kwetsbare Doelgroepen.

Zorgorganisaties, woningcorporaties en de gemeente Rotterdam willen elkaar op de hoogte houden van bestaande en nieuwe locaties waar kwetsbare doelgroepen kunnen wonen. In het convenant staan de afspraken die zij daarover hebben gemaakt. Zij doen dit met het oog op de leefbaarheid en veiligheid in wijken, voor zowel nieuwe als bestaande bewoners. Alle deelnemende partijen melden initiatieven voor het realiseren van een nieuwe voorziening voor kwetsbare doelgroepen aan elkaar. Dit geldt ook voor initiatieven van partijen die het convenant niet hebben ondertekend. Zo kunnen zorgorganisaties, woningcorporaties en de gemeente Rotterdam er samen voor zorgen dat een nieuwe locatie een goede plek in de buurt krijgt, en de nieuwe bewoners en de mensen die er al wonen en werken zo prettig mogelijk kunnen samenleven.

Platform Huisvesting Kwetsbare Doelgroepen

Zorgorganisaties, woningcorporaties en gemeente spreken elkaar in het Platform Huisvesting Kwetsbare Doelgroepen. In het Platform Huisvesting Kwetsbare Doelgroepen brengen de partners vraag en aanbod in de huisvesting van kwetsbare doelgroepen bij elkaar en sturen ze bij als dat nodig is. Ook bespreken ze vraagstukken op het gebied van wonen en zorg.

Stappenplan voor realisatie van een nieuwe voorziening

Bij ieder nieuw voorstel voor een plek voor kwetsbare doelgroepen doorlopen we een aantal stappen. Daarbij kijken we ook naar de mogelijke impact op de buurt. Dat doen we aan de hand van een onderzoek naar de draagkracht in de buurt. We vragen informatie op bij collega's die werkzaam zijn in het gebied en gebruiken onder andere informatie uit de Wijkprofielen. Link opent een externe pagina. Zo krijgen we snel een beeld van de draagkracht in een buurt voor een plek voor kwetsbare doelgroepen.

Inclusieve stad

Rotterdam wil een inclusieve stad zijn. In een inclusieve stad hebben mensen, jong en oud, met en zonder beperking, dezelfde kansen op gebied van wonen en zorg. 'Elke samenleving kent mensen die om verschillende redenen niet in staat zijn om zich op eigen kracht te handhaven in de maatschappij. Ook in Rotterdam leven kwetsbare doelgroepen. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen met psychosociale problematiek. Deze mensen hebben recht op een volwaardige plaats in de samenleving. Ze hebben, soms tijdelijk, een plek nodig waar ze met begeleiding kunnen wonen. Het Convenant Huisvesting Kwetsbare Doelgroepen voorziet daarin', aldus Ronald Buijt, wethouder Zorg, Ouderen en Jeugdzorg.

Kaart Huisvesting kwetsbare doelgroepen

Op deze kaart ziet u de locaties voor de opvang- en woonvoorzieningen voor kwetsbare Rotterdammers. Op de kaart staan 127 locaties van zorgaanbieders Antes, Corridor, Centrum Voor Dienstverlening (CVD), Humane Zorg, Leger des Heils, Pameijer en Timon. De locaties zijn per postcodegebied aangegeven.

We actualiseren de kaart ieder half jaar. Er kunnen dus nog locaties van zorgaanbieders bij komen. In de toekomst komen ook locaties voor opvang- en woonvoorzieningen buiten Rotterdam op de kaart. Sommige locaties, zoals Blijf-van-mijn-lijfhuizen, moeten vanwege de veiligheid van de bewoners geheim blijven. Deze locaties staan daarom niet op de kaart.

Accepteer de cookies om deze inhoud te kunnen zien

Uitstromen naar zelfstandig wonen

Uiteindelijk is het doel dat kwetsbare mensen weer zelfstandig gaan wonen. Daarbij komt iemand mogelijk in aanmerking voor de voorrangsregeling. Meer weten over zelfstandig wonen en de afspraken die we daarover hebben gemaakt? Kijk dan op www.1routenaarthuis.nl. Link opent een externe pagina.

Meer informatie

Bent u medewerker van een zorgorganisaties of woningcorporatie en heeft u vragen of wilt u meer informatie over het convenant Huisvesting Kwetsbare Doelgroepen? Neem dan contact op met Marjon van Meurs, Marjon van Meurs. Link opent een externe pagina.