Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Haalbaarheidsonderzoek walstroom aanvragen

De gemeente Rotterdam wil bedrijven helpen met de eerste stap naar walstroom: een haalbaarheidsonderzoek. Bedrijven op Rotterdams grondgebied met een kade en ligplaatsen voor zeescheepvaart of binnenvaart kunnen zich aanmelden. De gemeente Rotterdam betaalt 80% van de onderzoekskosten, met een maximum van € 20.000 per onderzoek.

Vul via de knop 'Haalbaarheidsonderzoek aanvragen' het online formulier in om een aanvraag te doen. U kunt tijdens de aanvraag kiezen uit één van de drie (combinaties van) onderstaande bureaus. Geef in het formulier aan welk bureau uw voorkeur heeft.

Haalbaarheidsonderzoek aanvragen

Voor wie is het

Bedrijven op Rotterdams grondgebied met een kade en ligplaatsen voor zeescheepvaart of binnenvaart. 

Deelnemende bureaus

DAREL en Witteveen+Bos

Laten we eerlijk zijn, walstroom is geen eenvoudige opgave. Veel schepen maken om verschillende redenen nog geen gebruik van walstroom en een walstroominstallatie vraagt ook een significante investering. Des te belangrijker om goed inzicht te krijgen in de haalbaarheid van walstroom op uw terminal. Daarom bundelen wij als Rotterdamse bedrijven onze krachten. 

DAREL. Link opent een externe paginaheeft met het uitvoeren van een tiental walstroom haalbaarheidsstudies voor de zeevaart in Rotterdam en daarbuiten al ruime ervaring hiermee. Onze kracht ligt bij het inzichtelijk maken van de business case, helpen besluiten hoe verder te gaan en expertise van de energietransitie.
Witteveen+Bos. Link opent een externe pagina heeft verschillende technische haalbaarheidsstudies gedaan naar walstroom voor de binnenvaart, kade infrastructuur en het koppelen van laadinfrastructuur en zonnepanelen. Onze kracht ligt in het maken van het juiste elektrotechnische ontwerp, ook bij een overvol stroomnet.

Voor een uitgebreid rapport hoef je niet bij ons te zijn, het gaat ons erom dat u het juiste inzicht krijgt of én hoe u verder kan met walstroom.

Sweco

Sweco . Link opent een externe paginahelpt sinds 2016 de grootste havens van Europa bij het verduurzamen van hun kades. Of het nu gaat om grote industriële spelers of lokale ondernemers, wij werken samen om havens en schepen te laten profiteren van schone energie. Bij Sweco leveren we advies op maat, gebaseerd op uw specifieke behoeften. Of het nu gaat om het technisch ontwerp of het uitwerken van een solide businesscase. We hebben jarenlange ervaring met het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, en weten hoe je een succesvolle walstroominstallatie opzet. We hebben sterke relaties opgebouwd met belangrijke partijen in Rotterdam, zoals netbeheerder Stedin en het Havenbedrijf. Hierdoor kunnen we u optimaal ondersteunen, zowel in het project als in het proces. Samen zorgen we voor een succesvolle implementatie van walstroom.

Panteia en Movares

U denkt na over de haalbaarheid van walstroom op uw kade? 

Movares Water en Panteia, kennen vanuit hun locatie en expertise de Rotterdamse haven op hun duimpje en geven u snel en goed inzicht.

Alles geregeld

Wij besparen u tijd doordat we actuele en betrouwbare informatie verstrekken over schepen bij u aan de kade en het bijbehorend energieverbruik. U hoeft het slechts te valideren zodat we verder kunnen.

Movares Water. Link opent een externe pagina en Panteia  . Link opent een externe paginahebben diepgaande scheepvaartexpertise, waardevolle data over scheepsbewegingen en elektrotechnische knowhow. We integreren onze kennis over schepen en elektrotechniek om de optimale walstroominstallatie te ontwikkelen, rekening houden met de netwerkcapaciteit. Kosten en baten worden praktisch uitgewerkt waarna de resultaten van de businesscase overzichtelijk op een factsheet wordt gepresenteerd. Concreet en to-the-point, zoals het hoort.
Met deze resultaten staat u klaar om de subsidieaanvraag te regelen voor de aanleg van de walstroomvoorzieningen.

Doorpakken

Er zijn kansrijke subsidiemogelijkheden voor walstroomaanleg, zoals de Europese Alternative Fuel Infrastructure Facility (cofinanciering). We pakken daarom graag met u door naar een succesvolle subsidieaanvraag. Op die manier werken we met u aan een gezonde werk- en leefomgeving; zowel voor uw bedrijf als voor de maatschappij een belangrijk streven. 

Haalbaarheidsonderzoek

Wat zit er in het haalbaarheidsonderzoek? 

  1. inventarisatie van de elektrische vraag van aanmerende schepen
  2. technisch basisontwerp van een walstroominstallatie
  3. inventarisatie elektrische aansluiting en mogelijke koppeling met eigen opwekking
  4. inventarisatie van mogelijke koppelkansen laadinfrastructuur voor voertuigen of mobiele  werktuigen
  5. business case inclusief onrendabele top
  6. emissiebesparing in geval van bouw en gebruik walstroominstallatie
  7. indicatie van subsidiemogelijkheden 

Na afloop van het  haalbaarheidsonderzoek 

Na het haalbaarheidsonderzoek komen de gemeente en het Havenbedrijf graag bij u langs voor een gesprek en advies over de volgende stappen richting walstroom (bijvoorbeeld advies over subsidies en netaansluiting). 

Voordelen van walstroom 

Als aangemeerde schepen walstroom gebruiken in plaats van hun generator, bespaart dat veel CO2 en stikstof. Voor medewerkers van het bedrijf en mensen in de buurt vermindert het havengeluid en verbetert de luchtkwaliteit. Het is een bestaande techniek die snel te implementeren is. 

Hoelang duurt het

U krijgt binnen 2 weken een ontvangstbevestiging.

De gemeente verwijst u voor het haalbaarheidsonderzoek door naar naar het ingenieursbureau dat u hebt gekozen.

Contact

Hebt u vragen? Bel 14 010.
Of stuur een e-mail naar walstroom_dzSO@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.