Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Goede en slimme groei

Rotterdam groeit. Steeds meer mensen voelen zich aangetrokken tot de stedelijke dynamiek van Rotterdam. Dat vraagt om voldoende geschikte woningen, werklocaties en goede voorzieningen. Kortom: een complete, aantrekkelijke en gezonde stad.

Om deze opgave goed te begeleiden, heeft het college van burgemeester en wethouders half juli 2019 de Strategische Verkenning Verstedelijking vastgesteld. Wethouder Bas Kurvers (bouwen): 'Op hoofdlijnen geven we prioriteit aan een aantal lopende en nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals MerweVierhavens, en aan een aantal nieuwe ontwikkelingen nabij OV-voorzieningen, waaronder de Alexanderknoop. Ook kiezen we voor grootschalige verstedelijking in het gebied Kralingse Zoom- Stadionpark, in combinatie met een nieuwe Oeververbinding.'

Wonen, werken en recreëren beter combineren

Wethouder Kurvers: 'We willen wonen, werken en recreëren beter combineren in verschillende gebieden.' Richting 2040 voorziet hij vier acties. De eerste actie is het verdichten en ontwikkelen in bestaande en prioritaire gebieden zoals Feijenoord City, de Rijnhaven en MerweVierhavens. Daarnaast ziet Rotterdam kansen voor het beter benutten van de ruimte bij ov-knooppunten en metrolijnen, zoals Alexanderknoop, Kralingse Zoom/Brainpark, Hart van Zuid en Maashaven. Als derde stap zet Rotterdam in op verstedelijking in samenhang met een nieuwe oeververbinding en nieuw station Stadionpark in het gebied Kralingse Zoom-Stadionpark. De vierde stap is op de hele lange termijn en gaat uit van een westelijke oeververbinding. Stuk voor stuk zijn het cruciale locaties, vindt Kurvers: 'Deze verstedelijkingslocaties, waar de groei van de stad kan landen, dragen bij aan de bouwambitie van 50.000 woningen tot 2040. Ze zorgen vooral voor een stabiele, continue bouwstroom op de lange termijn.'

Stapelen, delen en slim programmeren

De groei van de stad gaat uiteraard om meer dan alleen woningen. Het vraagt ook om voldoende goede scholen, sportvelden, groen en culturele voorzieningen. Al deze functies kennen een ruimtevraag in de stad. Slimmer omgaan met de beperkte ruimte die beschikbaar is binnen de stad is daarom heel belangrijk. Rotterdam kiest voor goede en slimme groei; meervoudig en intensief ruimtegebruik is noodzakelijk. Stapelen, delen en slim programmeren is de norm. Rotterdam kent daarvan al voorbeelden, zoals een tijdelijk schaatsbaan in de winterstop op hockeyvelden in de Esch (slim programmeren) en het Dakpark met de bigshops in Delfshaven (stapelen).

Gesprek met de stad

Deze bouwopgaven, hun economische en sociale kansen én de bijbehorende uitdagingen in mobiliteit en de energietransitie zijn samengekomen in de Rotterdamse Omgevingsvisie. De Rotterdamse gemeenteraad heeft de Omgevingsvisie op 2 december 2021 vastgesteld. Kijk voor meer informatie op de pagina Omgevingswet. De Omgevingsvisie is een kans om de groei in samenhang vorm te geven en Rotterdam nog aantrekkelijker te maken. De locaties uit de Strategische Verkenning zijn opgenomen in de Omgevingsvisie. 'De Strategische Verkenning Verstedelijking heeft als start gediend voor het gesprek met de stad, marktpartijen en andere partners', legt Kurvers uit. 'Zij zijn cruciaal voor succesvolle Rotterdamse groei.'