Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Gemeenteraad

De gemeenteraad is er voor alle Rotterdammers. Daarnaast geeft de gemeenteraad de hoofdlijnen voor het beleid in de stad aan en de gemeenteraad controleert het college van Burgemeester en Wethouders (college van B en W).

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en bestaat uit 45 leden. Alle leden zijn in principe lid van een politieke partij, maken deel uit van een fractie, en zijn rechtstreeks gekozen door de inwoners van Rotterdam die mogen stemmen. Lees meer over de gemeenteraad onder de links.

Kennismaken met de gemeenteraad en meedoen als Rotterdammer

Accepteer de cookies om deze inhoud te kunnen zien

Gemeenteraadsvergaderingen

De gemeenteraad vergadert één keer in de drie weken op donderdag in de raadzaal van het stadhuis. De vergadering begint om 10.00 uur en gaat als het nodig is tot s’ avonds laat door. Aan het eind van de gemeenteraadsvergadering vindt er een stemming plaats; er wordt gestemd over moties en voorgestelde besluiten.

Er is naast de gemeenteraadsvergadering ook nog een andere belangrijke vergadering: de actualiteitenraad. Tijdens de actualiteitenraad stellen de gemeenteraadsleden vragen aan het college van B en W over actuele onderwerpen die in de stad spelen. U kunt alle vergaderingen live via gemeenteraad.rotterdam.nl. Link opent een externe pagina volgen. In de schoolvakanties, de zogenaamde recesperioden, wordt niet vergaderd.

Bekijk gemeenteraad.rotterdam.nl. Link opent een externe pagina voor de vergaderdata.

De gemeenteraad heeft 3 belangrijke taken

 1. Volksvertegenwoordiging: de gemeenteraad treedt op namens de inwoners van de stad.
 2. Geeft kaders aan ('Wij of beter gezegd de Rotterdammers willen graag dat er op dit gebied dat gebeurt').
 3. Controleert of het college van B en W hun werk goed doet.

De voorzitter van de gemeenteraad is burgemeester Aboutaleb. Hij maakt zelf geen deel uit van de gemeenteraad en is niet gekozen door de Rotterdammers. Hij wordt in deze rol ondersteund door griffier Isabelle Broeders.

De gemeenteraad mag:

 • Verordeningen vaststellen. Dat zijn gemeentelijke regels waaraan alle burgers zich moeten houden.
 • De begroting en jaarrekening vaststellen en de hoogte van gemeentelijke tarieven en belastingen bepalen. Zoals bijvoorbeeld de toegang tot de gemeentelijke zwembaden en de hoogte van parkeertarieven.

Instrumenten van de gemeenteraad

Voor het vervullen van zijn rol als controleur kan de gemeenteraad de volgende instrumenten inzetten:

 • het recht van initiatief: een gemeenteraadslid kan onderwerpen op de agenda zetten door een eigen voorstel of notitie in te dienen.
 • het recht van amendement: een gemeenteraadslid kan voorstellen om voorgestelde besluiten te wijzigen.
 • het recht van vragen: een gemeenteraadslid kan mondeling en schriftelijk vragen stellen aan het college van B en W.
 • het recht van interpellatie: een gemeenteraadslid kan een debat aanvragen met een wethouder om de wethouder vragen te stellen over en onderwerp dat niet op de agenda staat.
 • het recht op informatie: het college van B en W is volgens de wet verplicht de gemeenteraad te informeren en verzoeken om informatie altijd te beantwoorden.
 • het recht op onderzoek: Een ander recht dat de gemeenteraad kan uitoefenen, is het recht op onderzoek. Dit lijkt op het recht van enquête van Tweede Kamerleden. De gemeenteraad kan het recht op onderzoek gebruiken om het door het college van B en W gevoerde beleid te onderzoeken. Elk gemeenteraadslid kan een voorstel doen om een onderzoek in te stellen.

Hoe worden besluiten in de gemeenteraad genomen?

Het werk van een gemeenteraadslid bestaat voor een belangrijk deel uit het voorbereidende werk dat in gemeenteraadscommissies wordt gedaan. De gemeenteraadscommissies zijn er om inhoudelijk de besluiten in de gemeenteraad voor te bereiden. Dit doen ze naar aanleiding van voorstellen van het college van B en W en naar aanleiding van eigen voorstellen en agenda. De commissies geven dan een advies aan de gemeenteraad. In de gemeenteraadsvergadering wordt dan over het besluit gedebatteerd en gestemd. Iedere politieke partij heeft een woordvoerder in een commissie, om een standpunt te bepalen en de partij te vertegenwoordigen.

Presidium

Het dagelijks bestuur van de gemeenteraad is het presidium. De fractievoorzitters, de plaatsvervangende voorzitters van de gemeenteraad en de voorzitter van de gemeenteraad vormen samen het presidium van de gemeenteraad. Het presidium stelt de agenda op en besluit over alle zaken die te maken hebben met het functioneren van de gemeenteraad.

Recesperiode

In perioden van reces vergadert de gemeenteraad niet. Dit is de komende recesperiode:

 • Zomerreces: 8 juli tot en met 20 augustus

Meer informatie

Heeft u vragen aan gemeenteraadsleden of een fractie of wilt u iets onder de aandacht brengen? De griffie zorgt ervoor dat alle vragen op de goede plek terechtkomen.

Telefoon: 010 267 34 00
Bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

E-mail: info@griffie.rotterdam.nl. Link opent een externe pagina

postadres:
Griffie
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam