Gemeenteraad
Gepubliceerd op: 14-12-2016
Geprint op: 21-06-2021
https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeenteraad vertegenwoordigt alle Rotterdammers. Daarnaast geeft de gemeenteraad de hoofdlijnen voor het beleid in de stad aan en controleert het college van burgemeester en wethouders (college van B en W).

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en bestaat uit 45 leden. Alle leden zijn lid van een politieke partij, maken deel uit van een fractie, en zijn rechtstreeks gekozen door de stemgerechtigde inwoners van Rotterdam.

Het werk van een gemeenteraadslid bestaat voor een belangrijk deel uit het voorbereidende werk dat in gemeenteraadscommissies wordt gedaan. In de gemeenteraadscommissies worden onderwerpen die in de stad spelen behandeld, en hier vloeien besluiten uit voort. In de gemeenteraadsvergadering wordt dan vervolgens over het besluit gedebatteerd en gestemd.

Vergaderingen

Er is naast de gemeenteraadsvergadering ook nog een andere belangrijke vergadering: de actualiteitenraad. Tijdens de actualiteitenraad stellen de gemeenteraadsleden vragen aan het college van B en W over actualiteiten die in de stad spelen. U kunt alle vergaderingen live via rotterdam.raadsinformatie.nl volgen. Lees het overzicht van de vergaderdata.

Voorzitter

De voorzitter van de gemeenteraad is burgemeester Aboutaleb. Hij wordt in deze rol ondersteund door griffier Isabelle Broeders.

Nieuws en actuele onderwerpen

Lees alles over het bestuursmodel en hoe u uw mening kunt delen op de pagina bestuursmodel 2022.

De 45 leden van de Rotterdamse gemeenteraad beslissen namens de Rotterdammers wat er op hoofdlijnen gebeurt in de stad. Ook controleren ze of die besluiten goed worden uitgevoerd. Wie zijn die gemeenteraadsleden en waar gaat het over in de gemeenteraad? Iedere twee weken vragen we twee gemeenteraadsleden om hun licht te schijnen op een actueel thema.

Deze keer: Meer invloed voor wijken 

Wijken moeten meer te zeggen krijgen over hoe bijvoorbeeld het geld in hun wijk besteed wordt. Dit staat in een voorstel van het college van B en W aan de gemeenteraad: De wijk aan zet. Deze nieuwe vorm van wijkdemocratie, met 35 unieke wijken, zou moeten ingaan vanaf 2022. Er zijn verschillende voorstellen om die zeggenschap vorm te geven en te versterken. Eén daarvan is een digitaal wijkplatform waar wijkbewoners, de wijknetwerken, de wijkraad en de ambtenaren elkaar kunnen ontmoeten en informeren. Wat vinden de raadsleden hiervan?

Ercan Büyükçifçi (38) – NIDA Rotterdam

Ercan Büyükçifçi

In het dagelijks leven: vader van vier, onderwijsadviseur en docent aan De Haagse Hogeschool. Ik zit in de gemeenteraad, omdat: ik geloof in een compassievol en inclusief Rotterdam.

Het Rotterdamse bestuur wil met ‘De wijk aan zet’ wijkdemocratie stimuleren. Dit idee voor meer wijkzeggenschap is wenselijk maar niet nieuw. Eerdere inzet maakte deze belofte onvoldoende waar. Een veelgehoorde kritiek is dat het stadsbestuur adviezen van wijken vaak naast zich neerlegt. In feite is dus Coolsingel 40 aan zet. Voor een hoge kans van slagen van wijkdemocratie is van belang dat: 1) het stadsbestuur voldoende lef toont door macht deels los te laten en werkelijk ruimte te scheppen voor meer wijkzeggenschap en 2) het stadsbestuur alles op alles zet om bewoners met afstand tot zeggenschap ook daadwerkelijk te betrekken.

Maurice Meeuwissen (52) – Partij voor de Vrijheid

Maurice Meeuwissen

In het dagelijks leven: twitteren, vloggen, wandelen, fietsen, zwemmen, reizen en fotograferen. Ik zit in de gemeenteraad, omdat: ik me wil inzetten voor zorg, zwakkeren, dieren, vrijheid en veiligheid.

Alle gebiedscommissies vroegen wij om reacties over het nieuwe bestuursmodel. Acht gebiedscommissies reageerden vernietigend. Verder ontvingen wij één positieve reactie, afkomstig vanuit een Nida gebiedscommissielid en die luidde: ‘Wijkraden zijn best interessant denk ik. In het islamitische Rijk/Khalifaat had men ook zo’n model en dat wierp zijn vruchten af’. De PVV is tegen dit nieuwe bestuursmodel. Onder het mom van zogenaamd meer democratie krijgt de Coolsingel onevenredig meer macht. Ambtenaren krijgen vrij spel en er ontstaat minder politieke controle. Wij zijn voor gebiedscommissies met politieke inbreng en ambtelijke ondersteuning. Wijkraden had men achter het IJzeren Gordijn. Geen DDR-fratsen in Rotterdam.

Meer lezen?

Zie hier eerdere eerdere edities van de Stadskrant.

Lies Roest, voorzitter van de vertrouwenscommissie voor de herbenoeming van de burgemeester van Rotterdam, doet namens de vertrouwenscommissie en na overleg met de commissaris van de Koning, aangifte van lekken uit geheime vergaderingen van deze gemeenteraadscommissie. 

Op een aantal momenten in juni en juli 2020 vonden er vertrouwelijke gesprekken plaats rond de herbenoeming, en vond er in het Stadhuis van Rotterdam een vergadering plaats van deze vertrouwenscommissie, voorafgaand aan de buitengewone gemeenteraadsvergadering van de gemeenteraad van Rotterdam. Bij deze vergadering was de gehele vertrouwenscommissie aanwezig, die bestond uit de fractievoorzitters van de gemeenteraad (met uitzondering van de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren). Onderwerp van deze vergadering was het advies aan de gemeenteraad over de derde ambtstermijn van burgemeester Ahmed Aboutaleb. Tijdens de buitengewone gemeenteraadsvergadering stemde de gemeenteraad in stilte over een derde ambtstermijn voor burgemeester Ahmed Aboutaleb.

Op vrijdag 5 februari 2021 jl. verscheen een artikel in het NRC: 'De nieuwe Ahmed Aboutaleb belooft goed te luisteren.' In dit artikel staat op verschillende plekken informatie die in bovengenoemde vergaderingen besproken is.

Er is aangifte gedaan tegen diegene(n) die uit de vergaderingen van de vertrouwenscommissie en uit de buitengewone vergadering van de gemeenteraad informatie hebben gelekt.
De aangifte van het opzettelijk schenden van de geheimhouding van de buitengewone gemeenteraadsvergadering is geregeld in artikel 23 lid 3 van de Gemeentewet en daaropvolgend in artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht. Hierin staat vermeld dat het opzettelijk 'lekken' uit geheimhouding wordt aangemerkt als misdrijf.
De geheimhoudingsplicht voor de vertrouwenscommissie vloeit rechtstreeks voort uit artikel 61c van de Gemeentewet en blijft ook na ontbinding van de vertrouwenscommissie van kracht. Hij geldt voor alle leden van de vertrouwenscommissie, de adviseur en de ambtelijke bijstand.

De link naar het NRC artikel.

8 maart 2021

Gemeentebestuur

Taakverdeling

De gemeenteraad treedt op namens de bewoners, geeft kaders aan ('wij, of beter gezegd de Rotterdammers, willen graag dat er op dít gebied dát gebeurt') en controleert het college van burgemeester en wethouders. U kunt het vergelijken met de Tweede Kamer op landelijk niveau. Het college van burgemeester en wethouders ‘regeert’, voert de maatregelen uit en legt achteraf verantwoording af. Dat gebeurt op eigen initiatief - op grond van de wettelijke informatieplicht - of op verzoek van de gemeenteraad. Wanneer de gemeenteraad eenmaal de grote lijnen voor het beleid heeft vastgesteld, is het aan het college van burgemeester en wethouders om te bepalen hoe het dit gaat uitvoeren.

Meer informatie

Heeft u vragen aan gemeenteraadsleden of een fractie of wilt u iets onder de aandacht brengen? De griffie zorgt ervoor dat alle vragen op de goede plek terechtkomen.

telefoon:
010 - 267 34 00 (bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur)

e-mail:
info@griffie.rotterdam.nl

postadres:
p/a Griffie
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam