Gemeenteraad
Gepubliceerd op: 14-12-2016
Geprint op: 25-09-2021
https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeenteraad vertegenwoordigt alle Rotterdammers. Daarnaast geeft de gemeenteraad de hoofdlijnen voor het beleid in de stad aan en controleert het college van burgemeester en wethouders (college van B en W).

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en bestaat uit 45 leden. Alle leden zijn in principe lid van een politieke partij, maken deel uit van een fractie, en zijn rechtstreeks gekozen door de stemgerechtigde inwoners van Rotterdam.

Het werk van een gemeenteraadslid bestaat voor een belangrijk deel uit het voorbereidende werk dat in gemeenteraadscommissies wordt gedaan. In de gemeenteraadscommissies worden onderwerpen die in de stad spelen behandeld, en hier vloeien besluiten uit voort. In de gemeenteraadsvergadering wordt dan vervolgens over het besluit gedebatteerd en gestemd.

Vergaderingen

Er is naast de gemeenteraadsvergadering ook nog een andere belangrijke vergadering: de actualiteitenraad. Tijdens de actualiteitenraad stellen de gemeenteraadsleden vragen aan het college van B en W over actualiteiten die in de stad spelen. U kunt alle vergaderingen live via rotterdam.raadsinformatie.nl volgen. Lees het overzicht van de vergaderdata.

Voorzitter

De voorzitter van de gemeenteraad is burgemeester Aboutaleb. Hij wordt in deze rol ondersteund door griffier Isabelle Broeders.

Nieuws en actuele onderwerpen

Lees alles over het bestuursmodel op de pagina bestuursmodel 2022.

De 45 leden van de Rotterdamse gemeenteraad beslissen namens de Rotterdammers wat er op hoofdlijnen gebeurt in de stad. Ook controleren ze of die besluiten goed worden uitgevoerd. Wie zijn die gemeenteraadsleden en waar gaat het over in de gemeenteraad? Iedere twee weken vragen we twee gemeenteraadsleden om hun licht te schijnen op een actueel thema.

Deze keer: Nieuwe ronde Recreatieoord Hoek van Holland

De afgelopen maanden was er onrust rondom het gemeentelijke recreatieoord Hoek van Holland. De recreanten voelden zich overvallen door een voorstel van het college om tot verkoop over te gaan. Ook tijdens de bespreking in de raadscommissie rezen er vragen, zoals: is er toekomst voor de huidige recreanten? Het college trok daarop het voorstel in. Inmiddels zijn er gesprekken gevoerd met recreanten, de Recreanten Advies Raad en de gebiedscommissie. Op basis hiervan wil het college een toekomstvisie voor het recreatieoord formuleren en een voorstel voor de toekomst voor de recreanten. Vraag aan de raadsleden: Wat is nu vooral belangrijk en wanneer bent u tevreden?

Kees Jonker (65) – SP Rotterdam

Kees Jonker

In het dagelijks leven: In het dagelijks leven: volg ik hoe de gemeente en woningcorporaties proberen huurders dom te houden. Ik zit in de gemeenteraad, omdat: dat de plek zou moeten zijn om asociaal woonbeleid aan te passen. Maar helaas...

Het verrast me niet als mevrouw Eskes van het CDA haar verhaal begint met: het is niet de taak van de gemeente om een recreatieoord te exploiteren. Dat klopt. Het is al sinds 1923 geen taak van de gemeente. Maar dat wil nog niet zeggen, dat wethouders Kasmi en Kurvers de recreanten slapeloze nachten mogen bezorgen met hun stiekeme pogingen om het recreatieoord te verkopen. De SP vindt dat zij veel te laat excuses voor hun handelen hebben aangeboden. Beide heren moeten er voorts voor zorgen dat recreanten een langdurige verblijfsgarantie krijgen. Plus zeggenschap in eigen beheer. Een beperkte kostenstijging moet bespreekbaar zijn.

Christine Eskes (42) - CDA Rotterdam

Christine Eskes

In het dagelijks leven: ben ik clustermanager jeugdbescherming. Ik zit in de gemeenteraad, omdat: ik wil bijdragen aan een veilige stad waarin mensen naar elkaar omzien.

Het recreatieoord Hoek van Holland is een uniek stukje Rotterdam, met een hechte gemeenschap. Wat het CDA betreft moet dit behouden blijven. Echter betekent dit niet dat de gemeente de eigenaar zou moeten blijven. Vakantie vieren is wat ons betreft geen kerntaak van de overheid. Bij het besluit voor een toekomst voor het recreatieoord zijn voor het CDA een aantal cruciale voorwaarden van belang: verblijfsgarantie voor huidige recreanten, geen excessieve huurstijgingen en behoud van het karakter van het recreatieoord. De komende tijd zullen de gemeente, recreanten en de gebiedscommissie Hoek van Holland gesprekken voeren om tot voorstellen te komen die op steun van iedereen kunnen rekenen.

Meer lezen?

Zie hier eerdere eerdere edities van de Stadskrant.

Lies Roest, voorzitter van de vertrouwenscommissie voor de herbenoeming van de burgemeester van Rotterdam, doet namens de vertrouwenscommissie en na overleg met de commissaris van de Koning, aangifte van lekken uit geheime vergaderingen van deze gemeenteraadscommissie. 

Op een aantal momenten in juni en juli 2020 vonden er vertrouwelijke gesprekken plaats rond de herbenoeming, en vond er in het Stadhuis van Rotterdam een vergadering plaats van deze vertrouwenscommissie, voorafgaand aan de buitengewone gemeenteraadsvergadering van de gemeenteraad van Rotterdam. Bij deze vergadering was de gehele vertrouwenscommissie aanwezig, die bestond uit de fractievoorzitters van de gemeenteraad (met uitzondering van de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren). Onderwerp van deze vergadering was het advies aan de gemeenteraad over de derde ambtstermijn van burgemeester Ahmed Aboutaleb. Tijdens de buitengewone gemeenteraadsvergadering stemde de gemeenteraad in stilte over een derde ambtstermijn voor burgemeester Ahmed Aboutaleb.

Op vrijdag 5 februari 2021 verscheen een artikel in het NRC: 'De nieuwe Ahmed Aboutaleb belooft goed te luisteren.' In dit artikel staat op verschillende plekken informatie die in bovengenoemde vergaderingen besproken is.

Er is aangifte gedaan tegen diegene(n) die uit de vergaderingen van de vertrouwenscommissie en uit de buitengewone vergadering van de gemeenteraad informatie hebben gelekt.
De aangifte van het opzettelijk schenden van de geheimhouding van de buitengewone gemeenteraadsvergadering is geregeld in artikel 23 lid 3 van de Gemeentewet en daaropvolgend in artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht. Hierin staat vermeld dat het opzettelijk 'lekken' uit geheimhouding wordt aangemerkt als misdrijf.
De geheimhoudingsplicht voor de vertrouwenscommissie vloeit rechtstreeks voort uit artikel 61c van de Gemeentewet en blijft ook na ontbinding van de vertrouwenscommissie van kracht. Hij geldt voor alle leden van de vertrouwenscommissie, de adviseur en de ambtelijke bijstand.

De link naar het NRC artikel.

8 maart 2021

Gemeentebestuur

Taakverdeling

De gemeenteraad treedt op namens de bewoners, geeft kaders aan ('wij, of beter gezegd de Rotterdammers, willen graag dat er op dít gebied dát gebeurt') en controleert het college van burgemeester en wethouders. U kunt het vergelijken met de Tweede Kamer op landelijk niveau. Het college van burgemeester en wethouders 'regeert', voert de maatregelen uit en legt achteraf verantwoording af. Dat gebeurt op eigen initiatief - op grond van de wettelijke informatieplicht - of op verzoek van de gemeenteraad. Wanneer de gemeenteraad eenmaal de grote lijnen voor het beleid heeft vastgesteld, is het aan het college van burgemeester en wethouders om te bepalen hoe het dit gaat uitvoeren.

Meer informatie

Heeft u vragen aan gemeenteraadsleden of een fractie of wilt u iets onder de aandacht brengen? De griffie zorgt ervoor dat alle vragen op de goede plek terechtkomen.

telefoon:
010 - 267 34 00 (bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur)

e-mail:
info@griffie.rotterdam.nl

postadres:
per adres Griffie
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam