Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Gedenkteken in de openbare ruimte aanvragen

U mag een gedenkteken plaatsen. U heeft daarvoor wel een vergunning nodig van de gemeente.

Meer informatie

Uw voorstel voor een gedenkteken in de openbare ruimte wordt door de Commissie van advies inzake straatnamen en gedenktekens beoordeeld. De commissie behandelt uw voorstel aan de hand van een aantal voorwaarden. Deze vindt u onder de kop 'Voorwaarden'.

Als uw voorstel aan de voorwaarden voldoet, geeft de commissie advies aan de burgemeester. De burgemeester neemt het besluit over uw voorstel voor een gedenkteken. Na het besluit van de burgemeester moet u voor de plaatsing van het gedenkteken een omgevingsvergunning aanvragen.

Voorstel

In het voorstel schrijft u:

 • een motivering van het verzoek: welke gebeurtenis, persoon of zaak wordt met het gedenkteken herdacht en wat is het maatschappelijk draagvlak?
 • een voorstel voor de locatie
 • een ontwerp met uitvoering en het te gebruiken materiaal
 • een financieringsvoorstel

Stuur uw voorstel of vragen naar de commissie: gedenktekens@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.

Informatie over gedenktekens

Op de website van het Stadsarchief. Link opent een externe pagina kunt u op de pagina 'Gedenktekens. Link opent een externe pagina' meer informatie vinden over de gedenktekens in Rotterdam.

Kosten

U betaalt de kosten voor het maken en plaatsen van het gedenkteken. De gemeente betaalt de kosten voor het beheer en onderhoud.

Hoe lang duurt het

Binnen 5 werkdagen ontvangt u een ontvangstbewijs van uw voorstel.
Als uw voorstel nog niet volledig is, ontvangt u daarvan binnen 4 weken bericht. U heeft dan 4 weken om de aanvullende informatie op te sturen naar de gemeente.

De behandeling van een voorstel voor een gedenkteken duurt ongeveer 4 maanden.

Voor wie is het

Iedereen kan een voorstel doen voor een gedenkteken.

Voorwaarden

De Commissie van advies inzake straatnamen en gedenktekens beoordeelt uw voorstel op de volgende punten:

 • het historisch belang voor de buurt, wijk, stad of land
 • maatschappelijk draagvlak
 • context van de locatie
 • duurzaamheid
 • toegevoegde waarde ten opzichte van reeds bestaande gedenktekens
 • vormgeving en artistieke kwaliteit die in relatie staan tot de te herdenken gebeurtenis, persoon of zaak
 • kosten voor beheer en onderhoud

Contactinformatie

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de commissie via e-mailadres gedenktekens@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.