Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Gebiedsvisie Schiebroek

Een levendige wijk waar het prettig wonen is, met veel groen en sport- en welzijnsvoorzieningen. Dat is het toekomstbeeld dat de 'Gebiedsvisie Schiebroek 2030, tuinstad van de 21e eeuw' voor deze wijk laat zien.

De gemeenteraad heeft de gebiedsvisie eind november 2019 goedgekeurd. De visie gaat uit van drie belangrijke punten:

  • Meer en beter groen in Schiebroek.
  • Betere leefbaarheid in Schiebroek-Zuid.
  • Ontwikkeling van de spoorzone langs de metrostations Melanchtonweg en Meijersplein.

Met leefbaarheid bedoelen we de mate waarin de omgeving aansluit bij de eisen en wensen van de bewoners. Bijvoorbeeld: is een wijk rustig en veilig? Zijn er genoeg winkels, kunnen er kinderen spelen, hoe staat het met de bereikbaarheid?

Wonen, werken, recreëren

De gebiedsvisie geeft aan hoe Schiebroek zich de komende jaren kan ontwikkelen op het gebied van wonen, werken, recreëren, duurzaamheid, bereikbaarheid en gezondheid.

De visie is de basis voor de plannen en ontwikkelingen in de wijk. Bewoners, vertegenwoordigers van sociale en maatschappelijke organisaties en de leden van de Gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek leverden hun bijdrage aan de gebiedsvisie. Zij willen onder andere aandacht voor de leefbaarheid van de wijk, de openbare ruimte, de doorstroming van het verkeer en de toekomstige locatie voor ontmoetingsplekken, zoals het Huis van de Wijk in Schiebroek.

Leefbaarheidsbarometer

Bewoners van Schiebroek-Noord en -Midden zijn over het algemeen erg tevreden over het woon- en leefklimaat in hun buurt. Belangrijk is dat dit zo blijft. Bewoners van Schiebroek-Zuid zijn minder tevreden. Schiebroek-Zuid scoort dan ook laag op de leefbaarheidsbarometer. Dit is een tweejaarlijkse monitor waarin de mate van leefbaarheid in een buurt in kaart wordt gebracht door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Schiebroek-Zuid

Er zijn veel verouderde sociale huurwoningen in dit deel van Schiebroek. Woningcorporatie Hef Wonen , eigenaar van de huurwoningen, wil hierin verandering brengen. Hef Wonen onderzoekt nu de technische staat van de huurwoningen, om te kijken wat nodig is en haalbaar is voor verbeteringen. Ook is Hef Wonen een pilot project gestart in een deel van Schiebroek Zuid. Het gaat om een participatieproject met als doel te leren wat de bewoners belangrijk vinden. Zo onderzoekt Hef Wonen hoe zij kan bijdragen aan de gebiedsvisie van de gemeente Rotterdam.

Er zijn verder meerdere plannen van ontwikkelaars voor nieuwe woningbouw, ook in Schiebroek-Zuid. Bijvoorbeeld voor woningbouw aan de Teldersweg en in de directe omgeving van de OV-knooppunten Melanchtonweg en Meijersplein. Ook worden de leefomgeving en diverse voorzieningen vernieuwd of verbeterd.

Gevarieerd woningaanbod

Duidelijk is dat er een gevarieerd woningaanbod moet komen in Schiebroek. Met een mix van sociale huurwoningen en middeldure en duurdere huur- en koopwoningen. Bewoners kunnen dan binnen de wijk verhuizen naar een huis dat beter bij hun leven op dat moment past. Een gezin met kinderen heeft immers heel andere wooneisen dan senioren bijvoorbeeld. Over 15 jaar is Schiebroek dan een groene, aangename woonwijk met een gevarieerd woningaanbod voor starters, gezinnen en ouderen. En met sociale huurwoningen van goede kwaliteit.

Vernieuwing Teldersweg en Wiardaplantsoen in Schiebroek-Zuid

Kijk op de webpagina over de vernieuwing van de Teldersweg en het Wiardaplantsoen in Schiebroek-Zuid.

Gebiedsvisie

Meer weten over de ideeën en plannen die er zijn voor Schiebroek? Lees dan de gebiedsvisie voor Schiebroek 2030.