Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Energietransitielening voor energiegemeenschappen aanvragen

Energiegemeenschappen kunnen een lening aanvragen om coöperatieve zonnedaken te starten.

Op dit moment zijn we bezig het aanvraagproces te veranderen. Daardoor kunt u nu geen aanvraag doen. Wilt u wel alvast weten wat u nodig hebt voor de aanvraag, gebruik dan de knop 'Lening aanvragen'.

Lening aanvragen

Voor wie is het

Alleen geregistreerde energiegemeenschappen uit Rotterdam of die de geplande activiteiten in Rotterdam gaan uitvoeren.

Wat u moet weten

  • Een energiegemeenschap kan per aanvraag een lening aanvragen van minimaal € 10.000. 
  • Een energiegemeenschap kan meerdere leningen aanvragen en totaal tot maximaal € 1.000.000 lenen.
  • Een energiegemeenschap krijgt de lening voor de werkelijke kosten van de maatregelen, plus eventuele afsluitkosten en financieringskosten.

Kosten

Hoelang duurt het

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. In die bevestiging staat ook uw zaaknummer. 

  • Binnen 8 weken neemt de gemeente een beslissing.
  • Deze termijn kan 1 keer worden verlengd met 12 weken.
  • Zolang de aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit (beschikking) met het bedrag en de voorwaarden voor uw lening. 
Na goedkeuring hebt u 8 weken de tijd om de lening aan te vragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn).. Link opent een externe pagina

Contact

Meer informatie over de leningen van het Energietransitiefonds Rotterdam vindt u op de website Duurzaam010. Link opent een externe pagina en op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten.. Link opent een externe pagina

Voor andere vragen, bel 14 010 of mail naar energietransitiefonds@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina

Veelgestelde vragen