Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Detailhandelsnota

De detailhandelsnota beschrijft hoe gemeente Rotterdam de toekomst ziet van winkels in de stad. De gemeente gebruikt deze nota als richtlijn bij beslissingen over detailhandel.

In de toekomst neemt het aantal winkels in Rotterdam af. Dit komt bijvoorbeeld doordat mensen steeds vaker online kopen. Bepaalde winkelgebieden zijn zo aantrekkelijk voor het winkelend publiek dat daar altijd wel winkels zullen blijven. In andere gebieden zullen op den duur winkels verdwijnen. In de detailhandelsnota staat waar winkels nog succesvol kunnen blijven en waar een andere ontwikkeling logischer lijkt.

Per gebied bekijken

Het verschil in toekomstperspectief voor detailhandel in verschillende gebieden betekent dat de gemeente ook op verschillende manieren met deze gebieden omgaat. In gebieden waar succesvolle winkels lijken te blijven, stimuleert en ondersteunt de gemeente vooral plannen om het winkelgebied te verbeteren. In gebieden waar een ontwikkeling in een andere richting logischer lijkt, zet de gemeente zich in om winkelpanden een andere functie te geven (transformatie).

Andere functie winkelpanden

De eigenaar van een winkelpand bepaalt natuurlijk zelf aan wie hij/zij dat pand verhuurt. Winkels in gebieden waar een ontwikkeling in een andere richting meer voor de hand ligt, mogen daar gewoon blijven. Wanneer een huurder vertrekt, zal het voor sommige gebieden wel lastiger zijn een winkelier te vinden die in die gebieden wil huren. Als het te lastig blijkt een winkelier te vinden die wil huren, is het voor de buurt en de eigenaar vaak fijner als een andere functie in het pand komt.

Welke functie in een pand is toegestaan staat in het bestemmingsplan. Bij de vernieuwing van een bestemmingsplan, komt in gebieden waar een ontwikkeling in een andere richting meer voor de hand ligt ruimte voor andere functies in winkelpanden. Hoe dat gebeurt hangt af van hoe een pand op dat moment gebruikt wordt:

  • De bestemming van een pand dat als winkel gebruikt wordt, wordt breder (de mogelijkheid voor een winkel blijft, maar een andere functie is ook mogelijk).

  • De bestemming van een pand dat voor een andere functie gebruikt wordt, wordt smaller (de andere functie blijft maar de winkelfunctie verdwijnt).

  • De bestemming van een pand dat langdurig leeg staat, wordt smaller (de winkelfunctie van het pand verdwijnt, maar een andere functie is wel mogelijk).

Meer informatie

De toekomstvisie in de detailhandelsnota is ontwikkeld samen met verschillende winkeliersverenigingen, brancheorganisaties, gebiedscommissies en ambtenaren die actief zijn in de gebieden.