Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 6 min

De Luchtclub

Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Daarom werkt Rotterdam op allerlei manieren aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Dat doen we door maatregelen, innovaties en samenwerkingen, zoals bij de Luchtclub.

Sluit u aan bij 'de Luchtclub' en meet samen met buurtbewoners de luchtkwaliteit in uw buurt.

Zo krijgen we een completer beeld van de lokale luchtkwaliteit in Rotterdam. Via de Luchtclub kunnen Rotterdammers meer te weten komen over wat luchtverontreiniging inhoudt, hoe we het meten en wat de gemeente doet om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Naast het zelf meten van de luchtkwaliteit organiseren we namelijk ook themasessies en versturen we nieuwsbrieven. Zo houden we deelnemers op de hoogte over de luchtkwaliteit in Rotterdam.

Op veel plekken in Rotterdam wordt de kwaliteit van de lucht al gemeten. Met de Luchtclub vullen we bestaande informatie aan met de lokale metingen van de deelnemers. De Luchtclub is een 'citizen science'-project: samen dragen we bij aan data die voorheen alleen door experts en professionals gemeten werden. De Luchtclub wordt nog door de gemeente  gefaciliteerd tot eind 2023. Het is daarom niet meer mogelijk om nog een fijnstofsensor aan te vragen.

Gemeten data

Met een sensor meten deelnemers bij hun eigen straat, balkon of tuin direct wat de hoeveelheid fijnstof is op dat moment. De data die daaruit voortkomen zijn gemakkelijk te bekijken via het 'samen meten-platform' dat is ontwikkeld door het RIVM. Link opent een externe pagina en samen met de DCMR. Link opent een externe pagina Milieudienst Rijnmond wordt geanalyseerd. De data van uw eigen sensor en de sensoren in de buurt kunt u bekijken op de kaart samenmeten.rivm.nl. Link opent een externe pagina. U kunt ook makkelijk vergelijkingen maken met sensoren in de omgeving van Rotterdam.

Luchtverontreiniging in Rotterdam

Er zijn verschillende soorten luchtverontreiniging. De belangrijkste daarvan zijn fijnstof en stikstofdioxide. Voor meer informatie bezoekt u de pagina over luchtkwaliteit in Rotterdam.

Wilt u nog meer weten of fijnstof en de impact van luchtverontreiniging op uw gezondheid? Vraag onze factsheets aan door een e-mail te sturen naar: zelfmetenluchtkwaliteit@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.

Meer dan meten

De kennis die deelnemers opdoen over de luchtkwaliteit in hun buurt, kan ingezet worden om ideeën te bespreken of aandachtspunten aan te kaarten bij bijvoorbeeld de wijkraad. De inzichten die we krijgen door de verzamelde data van de sensoren vormen een goede manier om het gesprek aan te gaan over het belang van schone lucht in Rotterdam.

Vragen en antwoorden