Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 6 min

De Luchtclub

Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Daarom werkt Rotterdam op allerlei manieren aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Dat doen we door maatregelen, innovaties en samenwerkingen, zoals bij de Luchtclub.

Sluit u aan bij 'de Luchtclub' en meet samen met buurtbewoners de luchtkwaliteit in uw buurt.

Zo krijgen we een completer beeld van de lokale luchtkwaliteit in Rotterdam. Via de Luchtclub kunnen Rotterdammers meer te weten komen over wat luchtverontreiniging inhoudt, hoe we het meten en wat de gemeente doet om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Naast het zelf meten van de luchtkwaliteit organiseren we namelijk ook themasessies, versturen we nieuwsbrieven en houden wij deelnemers op de hoogte over de luchtkwaliteit in Rotterdam via onze social media kanalen.

Op veel plekken in Rotterdam wordt de kwaliteit van de lucht al gemeten. Met de Luchtclub vullen we bestaande informatie aan met de lokale metingen van de deelnemers. De Luchtclub is een 'citizen science'-project: samen dragen we bij aan data die voorheen alleen door experts en professionals gemeten werden. De Luchtclub wordt nog door de gemeente  gefaciliteerd tot eind 2023. Het is daarom niet meer mogelijk om nog een fijnstofsensor aan te vragen.

Gemeten data

Met een sensor meten deelnemers bij hun eigen straat, balkon of tuin direct wat de hoeveelheid fijnstof is op dat moment. De data die daaruit voortkomen zijn gemakkelijk te bekijken via het 'samen meten-platform' dat is ontwikkeld door het RIVM en samen met de DCMR Milieudienst Rijnmond wordt geanalyseerd. De data van uw eigen sensor en de sensoren in de buurt kunt u bekijken op de kaart samenmeten.rivm.nl. U kunt ook makkelijk vergelijkingen maken met sensoren in de omgeving van Rotterdam.

Luchtverontreiniging in Rotterdam

Er zijn verschillende soorten luchtverontreiniging. De belangrijkste daarvan zijn fijnstof en stikstofdioxide. Voor meer informatie bekijkt u de pagina over de luchtkwaliteit in Rotterdam.

Meer dan meten

De kennis die deelnemers opdoen over de luchtkwaliteit in hun buurt, kan ingezet worden om ideeën te bespreken of aandachtspunten aan te kaarten bij bijvoorbeeld de wijkraad. De inzichten die we krijgen door de verzamelde data van de sensoren vormen een goede manier om het gesprek aan te gaan over het belang van schone lucht in Rotterdam.

Vragen en antwoorden

De Luchtclub is een initiatief van de gemeente Rotterdam. Door Rotterdammers zelf te laten meten krijgen gemeente en bewoners meer inzicht in de lokale luchtkwaliteit en kunnen we hierover met elkaar in gesprek gaan. De Luchtclub brengt deelnemers samen en faciliteert gesprekken, workshops en bijeenkomsten. Deelnemers kunnen bij de Luchtclub terecht met zorgen, vragen en ideeën over de luchtkwaliteit. Ook onderzoekt DCMR Milieudienst- Rijnmond met dit project of de goedkopere sensoren even betrouwbaar zijn als duurdere apparatuur.

We meten met speciale sensoren gedurende twee jaar de hoeveelheid fijnstof in de lucht (PM2.5). Kijk voor meer informatie over fijnstof op de website van het RIVM. Ook plaatsen we in ieder gebied op een centrale locatie een uitgebreid meetstation. Deze stations meten fijnstof, stikstof, temperatuur en luchtvochtigheid.

De data is te zien op het portaal Samen Meten. De gemeente en de DCMR Milieudienst Rijnmond vergelijken bestaande meetgegevens met de gegevens van sensoren van de Luchtclub. De data wordt gebruikt om afwijkingen op te sporen en vergelijkingen te maken tussen verschillende buurten. Als de metingen van de bewoners niet overeenkomen met de metingen van de DCMR, zal de gemeente nader onderzoek doen en zo nodig aanvullende maatregelen treffen.

Ja, de geanonimiseerde data zijn door iedereen online te bekijken en te downloaden via het Samen Meten dataportaal van het RIVM. Daarnaast zal er een digitale omgeving komen die alleen de Rotterdamse gegevens laat zien.  

Nee, de locatie van de sensor wordt grof weergegeven op de kaart van het RIVM. Adresgegevens zijn niet zichtbaar.

De Luchtclub houdt u op de hoogte van resultaten en organiseert activiteiten zoals kennissessies en workshops. Daarnaast kunt u zelf of via een bewonersinitiatief activiteiten organiseren. De gemeente kan deze activiteiten begeleiden.

U kunt contact opnemen via dit formulier.

De officiële naam van de sensor is Sensirion SPS30. Daarover leest u meer op de website Samen meten aan luchtkwaliteit.

Als u een sensor heeft gekregen vragen wij u deze tot eind 2023 aangesloten te houden. Daarnaast vragen we u om uw verhalen of zorgen te delen, en mee te denken over mogelijke oplossingen. 

De sensor moet met een meegeleverde kabel van twee meter op een stopcontact aangesloten worden. De sensor kan tegen vocht en regen maar de oplader niet. Zorg dat de oplader daarom altijd binnen hangt.

Neem contact op via dit formulier voor hulp en extra uitleg. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

U krijgt de sensor in bruikleen. Dat betekent dat de sensor eigendom blijft van gemeente Rotterdam. Bij ontvangst gaat u akkoord met de voorwaarden en na afloop moet de sensor worden geretourneerd.

Daar moeten wij vanuit de gemeente schriftelijk toestemming voor geven.

Om bruikbare gegevens te verzamelen moet de sensor op dezelfde locatie blijven. Verplaats de sensor dus niet.

Het Vertelpunt van de Luchtclub Rotterdam is er om uw ervaringen te delen over wanneer de kwaliteit van de lucht uw dag beïnvloedt. In positieve of negatieve zin.

Het verhaal dat u deelt en alle verhalen die anderen delen vergelijken we met elkaar. We gebruiken daarbij de antwoorden bij die u gaf op de vragen over uw eigen verhaal. Wat hebben verhalen gemeenschappelijk, waarin verschillen ze? Wat is de strekking van de verhalen waarvan mensen zeggen dat ze blij of boos worden? Waar in de stad speelt zich dat af? Het gaat dus om het beeld van alle vertelde verhalen bij elkaar. Uw individuele verhaal wordt dus niet zelfstandig gebruikt. Sommige verhalen die een sprekend voorbeeld zijn van een groep verhalen, zullen we in algemene bewoordingen gebruiken in onze communicatie. Dat doen we alleen als u daarvoor bij het delen van uw verhaal toestemming voor hebt gegeven.

Nee, u krijgt geen waarschuwingen. Wel kunt u altijd de data van uw sensor zien via het dataportaal Samen Meten van het RIVM.

Nee, de sensor is daar niet geschikt voor omdat deze niet nauwkeurig genoeg is.
De meetgegevens kunnen daarom ook niet gebruikt worden in een juridische context. 

Ja dat kan, via de 'Samen Analyseren Tool'. Ga naar de website Samen meten aan luchtkwaliteit om te zien hoe de tool precies werkt

Soms zijn concentraties iets hogeromdat de luchtkwaliteit varieert door weersomstandigheden of door specifieke bronnen. U hoeft dan niets te doen.  
Wilt u weten welke maatregelen u zelf kunt nemen? Kijk dan op deze pagina op de website Luchtmeetnet.nl.

Momenteel werkt het projectteam van De Luchtclub aan een plan om Luchtclubleden te laten aansluiten bij de nieuwe gemeentelijke bestuursstructuur waaronder Wijk Aan Zet en de nieuwe wijkcomités. Tot die tijd kunt u met uw vragen of zorgen terecht bij uw wijkraad of op de pagina Contact

  • Leden en buren krijgen inzicht in de fijnstofconcentraties in hun directe omgeving.
  • DCMR en gemeente Rotterdam gebruiken alle sensordata om analyses op stedelijk en wijkniveau te maken en te presenteren.
  • Iedereen kan de open data gebruiken naar eigen inzicht en kunde om zelf analyses te maken en daarbij advies vragen aan de gemeente.

Satellietmetingen worden niet meegenomen in de data van de Luchtclub. In dit project verzamelen we alleen metingen van fijnstofsensoren. De sensoren en de officiële meetstations meten de luchtkwaliteit die we inademen.  Satellietbeelden geven een beeld van de luchtkwaliteit over een luchtlaag van ongeveer 2 kilometer, maar geven geen indicatie van de luchtkwaliteit die wij inademen. 

Dit zijn correcties die het RIVM uitvoert op de gemeten data op basis van het referentiemeetnet. Kijk bij de veelgestelde vragen op Samenmetenaanluchtkwaliteit voor meer informatie.

Meer informatie

Blijf op de hoogte van de Luchtclub door ons te volgen op Facebook, Instagram of Twitter en meld u aan voor onze nieuwsbrief.