Ga naar de hoofdinhoud

Start bezwaar maken tegen huisvuilrekening per post

Stap 1 van 3

Brief schrijven

Schrijf uw bezwaar in het Nederlands of Engels.
Zet in uw bezwaar deze punten: 

 • onderwerp: bezwaar 
 • uw naam en adres 
 • uw telefoonnummer
  Dan bespreken we met u wat de beste aanpak is.
 • de datum waarop u de brief schrijft
 • uw handtekening 
 • een kopie van de beslissing waar u het niet mee eens bent
 • waarom u het niet eens bent met de beslissing
  Hebt u nog niet alle bewijzen? Stuur alvast de brief zonder de reden van uw bezwaar. U krijgt dan nog 2 weken.

Stap 2 van 3

Machtigingsformulier invullen

Maakt u bezwaar voor iemand anders? Vul dan het formulier ‘Machtiging bezwaar’ in en stuur het mee.

Stap 3 van 3

Opsturen

Stuur uw brief naar: 

Algemene Bezwaarschriftencommissie 
Postbus 1011 
3000 BA Rotterdam