Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 1 min

Bezwaar maken tegen aanslag leges omgevingsvergunning

Bent u het niet eens met de aanslag bouwleges voor het behandelen van uw aanvraag omgevingsvergunning? Dan kunt u een bezwaar indienen. Dien uw bezwaarschrift in binnen 6 weken na datum van verzending van de aanslag.

Maak online bezwaar tegen de leges via de knop 'Online bezwaar indienen'.

Online bezwaar makenPer post bezwaar maken

Hoelang duurt het

  • Bezwaar in de periode 1 januari tot en met 19 november van een kalenderjaar: uitspraak binnen dat kalenderjaar.
  • Bezwaar in de periode 20 november tot en met 31 december van een kalenderjaar: uitspraak binnen 6 weken nadat uw bezwaar is ontvangen.

Voorwaarden

  • Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen opschortende werking voor de betalingsverplichting: u moet gewoon betalen.
  • Als u gelijk krijgt, krijgt u de legeskosten terug.

De gemeente Rotterdam gebruikt de 'Richtlijn berekening bouwkosten' als maatstaf voor de heffing van bouwleges.

Contact

Hebt u vragen, stuur een e-mail of bel naar 14 010.