Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Bezwaar maken tegen aanslag leges omgevingsvergunning

Bent u het niet eens met de aanslag bouwleges voor het behandelen van uw aanvraag omgevingsvergunning? Dan kunt u een bezwaar indienen. Dien uw bezwaarschrift in binnen 6 weken na datum van verzending van de aanslag.

Burger: Maak online bezwaar tegen de aanslag bouwleges via de knop 'Bezwaar indienen'. Log in met uw DigiD.

Online bezwaar maken voor bedrijven

Als bedrijf kunt online bezwaar indienen via de knop 'Bezwaar indienen - Bedrijf'. Log in met eHerkenning.

Per post bezwaar indienen

U kunt ook per post (niet per e-mail) bezwaar maken. Stuur uw bezwaar naar:

Gemeente Rotterdam
Stadsontwikkeling
Afdeling Bouw en Woningtoezicht (Leges)
Postbus 6575
3002 AN Rotterdam

Meesturen

Vul het aanvraagformulier volledig in.

Om uw bezwaarschrift te behandelen moet u in ieder geval de volgende bijlagen meesturen:

 • legesfactuur
 • een door beide partijen getekende aannemingsovereenkomst en opdrachtbevestiging en een kopie begroting van de aannemers
 • als u namens iemand anders bezwaar maakt, moet u een getekende machtiging en kopie legitimatie van de aanvrager meesturen

Als u uw aanvraag via de post stuurt, dan moet u ook de volgende gegevens vermelden:

 • datum van verzending
 • naam en adres van indiener en de bedrijfsnaam (als dit van toepassing is)
 • gronden en motivatie van uw bezwaar
 • een omschrijving van het besluit met het dossiernummer waar het bezwaar zich tegen richt
 • de ondertekening van de indiener

Hoe lang duurt het

 • Bezwaar in de periode 1 januari tot en met 19 november van een kalenderjaar: uitspraak binnen dat kalenderjaar.
 • Bezwaar in de periode 20 november tot en met 31 december van een kalenderjaar: uitspraak binnen 6 weken nadat uw bezwaar is binnengekomen.

Voorwaarden

 • Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen opschortende werking voor de betalingsverplichting: u moet gewoon betalen.
 • Als u gelijk krijgt, krijgt u de legeskosten terug.

De gemeente Rotterdam gebruikt een richtlijn voor het bepalen van de bouwkosten. Link opent een externe pagina die de maatstaf zijn voor de heffing van bouwleges.

Contactinformatie

Heeft u vragen, stuur een e-mail of bel naar 14 010.