Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 1 min

Bezwaar maken tegen aanslag leges omgevingsvergunning

Bent u het niet eens met de aanslag bouwleges voor het behandelen van uw aanvraag omgevingsvergunning? Dan kunt u bezwaar maken. Uw bezwaar moet binnen 6 weken na de verzenddatum van de aanslag bij ons binnen zijn.

U kunt online bezwaar maken of per post. Lees hoe u dit doet via de knop 'Online bezwaar maken' of 'Per post bezwaar maken'.

Online bezwaar makenPer post bezwaar maken

Hoelang duurt het

  • Maakt u bezwaar in de periode van 1 januari tot en met 19 november van een kalenderjaar? Dan krijgt u binnen dat kalenderjaar de uitslag.
  • Maakt u bezwaar in de periode van 20 november tot en met 31 december van een kalenderjaar? Dan krijgt u de uitslag binnen 6 weken nadat we uw bezwaar hebben ontvangen.
Let op:
Als u bezwaar maakt moet u de kosten wel gewoon betalen. 
Krijgt u gelijk, dan krijgt u de kosten terug.

Voorwaarden

De gemeente Rotterdam gebruikt de 'Richtlijn berekening bouwkosten' als maatstaf voor de heffing van bouwleges.

Contact

Hebt u vragen, stuur een e-mail naar bwt-legesbezwaren@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina of bel 14 010.