Sociaal Jaarverslag
Gepubliceerd op: 04-12-2020
Geprint op: 13-01-2021
https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/sociaal-jaarverslag/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeente Rotterdam brengt elk jaar een Sociaal Jaarverslag uit.

Hierin staat beschreven wat er het afgelopen jaar bij de gemeente is gedaan en is gebeurd op het gebied van personeel en organisatie.

Gemiddelde leeftijd

 • 2015: 48,3 jaar
 • 2016: 48,6 jaar
 • 2017: 48,4 jaar
 • 2018: 48,1 jaar
 • 2019: 47,9 jaar

Gemiddelde leeftijd in- en uitstroom 2019

 • Instroom: 36,1 jaar
 • Uitstroom: 50,4 jaar

In- en uitstroom 2019

 • Instroom: 968 fte
 • Uitstroom: 576 fte*

*) Uitstroom verzelfstandiging Natuur- en Milieueducatie: 73 fte.

Leeftijdsverdeling 2019

 • <30 jaar: 7 procent
 • 30-44 jaar: 30 procent
 • 45-59 jaar: 46 procent
 • >60 jaar: 17 procent

Bezettingsgraad 2019

Per 31 december 2019: 99 procent.

 • Bezetting (in fte): 11.543
 • Formatie (in fte): 11.625

Arbeidskosten

 • Loonkosten 2018: 808 miljoen euro, waarvan 134 miljoen euro kosten inhuur (14,2 procent).
 • Loonkosten 2019: 857 miljoen euro, waarvan 138 miljoen euro kosten inhuur (13,9 procent).
Ontwikkeling FSK
Schaal 2018 2019
13+ 8% 9%
10-12 33% 34%
7-9 35% 34%
4-6 18% 17%
1-3 5% 5%

Ontwikkeling

Meer medewerkers ervaren voldoende kansen om zich te ontwikkelen:

 • 2015: 53 procent
 • 2019: 64 procent

Arbeidsomstandigheden

 • Arbeidsongevallen
  • 2018: 176
  • 2019: 193
   (een toename van 10 procent)
 • Agressie en geweld
  • 2018: 338
  • 2019: 333
   (een afname van 1 procent)

Verzuim in 2019

Totaal verzuim 6,3 procent, waarvan:

 • kort: 0,6 procent
 • middellang: 1,0 procent
 • lang: 4,7 procent

Aantal medewerkers dat niet verzuimd heeft: 43 procent.

Trainees en stagiaires 2019

 • Trainees: 60
 • Stagiaires: 1.300

Personeelsgesprekken

Voor 72 procent van de medewerkers is een gespreksformulier vastgelegd.
Medewerkers die tevreden zijn over personeelsgesprekken:

 • 2018: 75 procent
 • 2019: 76 procent

Werkplezier

 • 85 procent van de medewerkers is trots op het werk.
 • 73 procent van de medewerkers ervaart een goede werksfeer.
 • 71 procent van de medewerkers is enthousiast over Rotterdam als werkgever.
 • 19 procent van de medewerkers kan meestal geen geschikte werkplek vinden.
 • 31 procent van de medewerkers vindt de werkdruk te hoog.

Aantal medewerkers dat beschikt over de juiste ICT middelen om het werk te verrichten:

 • 2015: 51 procent
 • 2019: 67 procent

Aantal medewerkers dat tijdig beschikt over de juiste informatie om het werk te verrichten:

 • 2015: 46 procent
 • 2019: 55 procent

Meer informatie

Feiten en cijfers door HR Analytics (BCO, gemeente Rotterdam), e-mail HR-AnalyticsBCO@rotterdam.nl