Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 5 min

Akte aanvragen voor burgers

Heeft u een akte nodig van iemand die in Rotterdam geboren, gehuwd of overleden is? Vraag hier het afschrift aan. Of een uittreksel van de akte in meer talen.

U vraagt uw afschrift of uittreksel in meer talen aan via de knop 'Akte aanvragen'. U logt in met uw DigiD. U betaalt online met iDeal. Als u niet met iDeal kunt betalen, dan doet u uw aanvraag per post.

Per post aanvragen

 1. Download en print het aanvraagformulier.
 2. Vul het formulier in.
 3. Voeg een kopie van uw geldig identiteitsbewijs bij.
 4. Stuur het formulier en de kopie van uw identiteitsbewijs naar:

  Gemeente Rotterdam
  Burgerlijke stand
  Postbus 70013
  3000KR Rotterdam

U krijgt het afschrift of uittreksel in meer talen per post thuis gestuurd. Samen met de rekening.

Meer informatie

Aanvraag vanuit het buitenland

 • Als u DigiD heeft doet u de aanvraag online.
 • Als u geen DigiD heeft doet u de aanvraag per post.

U krijgt de akte samen met de rekening per post thuisgestuurd. De verzending kan langer duren dan de gebruikelijke termijn van 4 weken.

Een afschrift of meertalig uittreksel van een akte vraagt u altijd aan bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Afschrift van een akte

Een afschrift van een akte van de burgerlijke stand is een fotokopie van de akte. Op het afschrift staan een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Internationaal uittreksel van een akte in meer talen

Een uittreksel van een akte is een samenvatting van de akte. Op het uittreksel staat een uitleg in 10 talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Grieks, Italiaans, Portugees, Turks en Servo-Kroatisch.

Wat staat er op de akte?

Akte Inhoud van de akte
Geboorteakte
 • voornamen en geslachtsnaam
 • geboortedatum en geboorteplaats
 • geboortetijd (alleen op de Nederlandse akte)
 • geslacht
 • namen van de ouder(s)
Overlijdensakte
 • voornamen en geslachtsnaam
 • geboortedatum (voor zover bekend) en woonplaats
 • overlijdensdatum en tijdstip en plaats van overlijden
 • naam van echtgenoot of geregistreerd partner van de overledene
Huwelijksakte
 • voornamen en geslachtsnamen vóór het huwelijk van beide echtgenoten
 • geboortedatum en geboorteplaats van beide echtgenoten
 • voornamen en geslachtsnamen na de huwelijksceremonie van beide echtgenoten
 • datum en plaats van de huwelijksvoltrekking
 • namen van de ouders van beide echtgenoten
 • namen van de getuigen
Akte van geregistreerd partnerschap
 • voornamen en geslachtsnamen vóór het geregistreerd partnerschap van beide partners
 • geboortedatum en geboorteplaats van beide partners
 • voornamen en geslachtsnamen na het partnerschap van beide partners
 • datum en plaats geregistreerd van het partnerschap
 • namen van de ouders van beide partners
 • namen van de getuigen
Akte van echtscheiding
 • voornamen en geslachtsnaam van beide ex-echtgenoten
 • datum en plaats van echtscheiding

Let op: deze gegevens komen op de huwelijksakte als een latere vermelding.

Akte van beëindiging geregistreerd partnerschap
 • voornamen en geslachtsnaam beide ex-partner
 • datum en plaats van de ontbinding

Let op: deze gegevens komen op de akte van geregistreerd partnerschap als een latere vermelding.

Kosten

Let op:
U betaalt voor het behandelen van uw aanvraag. Niet voor het afschrift of het uittreksel van de akte zelf.
Als u
het afschrift of het uittreksel  toch niet nodig heeft, krijgt u de kosten niet terug.

Soort aanvraag Kosten 2023
Online € 15,70
Per post € 15,70 + portokosten

Meesturen

Vraagt u het afschrift of het uittreksel in meer talen per post aan? Stuur dan een kopie van uw geldig identiteitsbewijs mee.

Hoe lang duurt het

 • Aanvraag online: u ontvangt de akte binnen 10 werkdagen.
 • Aanvraag per post: u ontvangt de akte binnen 4 weken.

Let op: er is op dit moment grote vraag naar producten van de gemeente. De verwerkingstijd kan langer duren.

Voor wie is het

U kunt een afschrift of uittreksel in meer talen aanvragen van de volgende personen:

 • uzelf
 • uw kinderen
 • uw kleinkinderen
 • uw ouders
 • uw grootouders
 • uw echtgenoot of echtgenote
 • uw geregistreerde partner
 • uw erfgenamen
 • een ander, als u daarvoor gemachtigd bent.

Machtigen

U kunt ook iemand machtigen om een afschrift of meertalig uittreksel aan te vragen. Daarvoor heeft u een machtigingsformulier nodig. Voeg dit formulier toe bij uw aanvraag.

Voorwaarden

U vraagt een afschrift of meertalig uittreksel van een akte aan bij de gemeente Rotterdam als de gebeurtenis hier heeft plaatsgevonden.

Contactinformatie

Heeft u vragen? Bel dan naar 14 010.

Veelgestelde vragen

Geldige identiteitsbewijzen:

 • Nederlands paspoort
 • Nederlandse identiteitskaart
 • Nederlands rijbewijs
 • identiteitskaart of paspoort uit een EER-land
 • Nederlands vreemdelingen document

Uittreksel BRP (Basisregistratie Personen)

Een uittreksel BRP is een formulier met daarop uw gekozen gegevens uit de BRP. U vraagt een uittreksel uit de BRP aan in de gemeente waar u op het moment van aanvraag staat ingeschreven.

Uittreksel burgerlijke stand

Een uittreksel burgerlijke stand is een formulier met daarop een samenvatting van een akte uit de burgerlijke stand. Bijvoorbeeld een geboorteakte, een huwelijksakte of een overlijdensakte.

Nee, dat is helaas niet mogelijk. De gemeente kan u geen meertalig uittreksel van de akte van geregistreerd partnerschap geven.
U moet de akte van uw in Nederland geregistreerde partnerschap zelf laten vertalen. De akte moet worden vertaald door een beëdigd vertaler.

Schrijf de gemeente een brief. Zet in de brief dat:

 1. u per ongeluk een Nederlandse akte heeft gekregen
 2. u een uittreksel in meer talen nodig heeft

Stuur de brief met de Nederlandse akte en een kopie van uw geldig identiteitsbewijs naar:

Gemeente Rotterdam
T.a.v. Burgerlijke stand
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

U krijgt het uittreksel in meer talen thuis gestuurd.

Misschien heeft u een internationaal uittreksel Basisregistratie personen van de minderjarige met oudergegevens nodig. Of een internationale geboorteakte.

Kijk op de pagina Toestemming voor vakantie van het Centrum Internationale Kinderontvoering.
Op deze pagina staat het toestemmingsformulier.
Volg het stappenplan op deze website. Zo ziet u welke aanvullende documenten u misschien nodig heeft.

Informatie over reizen met minderjarige kinderen naar het buitenland vindt u ook op de pagina Reizen met kinderen van de Rijksoverheid

Voor meer informatie over kinderontvoering neemt u contact op met het Centrum Internationale Kinderontvoering via info@kinderontvoering.org of via het telefoonnummer 088 800 90 00.