Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Actieagenda Goud voor Oud

Verder bouwen aan een seniorvriendelijk Rotterdam.

Rotterdamse ouderen verdienen waardering. Ze hebben zich met ziel en zaligheid ingezet voor hun stad en deze gevormd tot de prachtige stad die het nu is.
Rotterdam zet daarom alles op alles om een stad te zijn waar ouderen gerespecteerd worden. En van de stad een plek te maken waar ouderen fijn kunnen wonen.
Waar ze samen met anderen gezond en vitaal oud kunnen worden.
Waar een beroep op het eigen netwerk gedaan zal worden als dat mogelijk is en waar passende zorg en ondersteuning beschikbaar is als dat nodig is.

Met de actieagenda ‘Goud voor Oud’ wil het college zich de komende jaren blijven inzetten voor ouderen. Op woensdag 15 november presenteren we de actieagenda aan de partners in de stad.

Het aantal Rotterdamse ouderen blijft de komende jaren groeien.
In 2030 is bijna één op de vijf Rotterdammers 65 jaar en ouder.
Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Gelukkig betekent ouder worden niet automatisch stilzitten.
Integendeel: veel ouderen kunnen en willen juist maatschappelijk van betekenis blijven.

Samen met ouderen en partners

In Rotterdam zijn er veel organisaties die zich dagelijks inzetten voor oudere Rotterdammers. Daar zijn we trots op en dankbaar voor.
Tegelijkertijd zijn de opgaven en uitdagingen groot in een samenleving met meer ouderen. Daarom werkt de gemeente samen met ouderen en onze partners.
Met het nieuwe actieplan ‘Goud voor Oud‘ richten we ons samen op preventie, zorg, welzijn en wonen voor Rotterdamse ouderen.

Preventie

We activeren oudere Rotterdammers om een gezonde leefstijl te omarmen en zich voor te bereiden op het ouder worden. We organiseren dialogen 'Praat vandaag over morgen' en zetten in op vitaliteitsspreekuren, valpreventie en laagdrempelig bewegen.

Welzijn

We stimuleren ouderen hun talenten in te zetten voor de stad. Ook investeren we in zorgrestaurants en wijkrestaurants.
Er komen meer plaatsen in de stad waar ouderen elkaar ontmoeten en gezellig samen gezond en betaalbaar eten.
Zo pakken we eenzaamheid onder ouderen aan.

Wonen

We zetten we in op voldoende geschikte woningen voor ouderen. We breiden het aantal Thuisplusflats uit en sturen actief op het toevoegen van woningen en woon(zorg)complexen. We werken hierbij samen met de partners binnen het Langer Thuis Akkoord. We combineren wonen met activiteiten rond preventie, welzijn en zorg, zodat meer mensen langer en prettig zelfstandig kunnen wonen.

Zorg

Voor ouderen die het nodig hebben is er passende, goede zorg en ondersteuning. Daarvoor werken we nauw samen met de partners.
We experimenteren binnen een pilot waarbij zorgaanbieders zelf de Wmo-indicatie afgeven.
De ouderen hoeven dan nog maar één keer hun verhaal te vertellen en de zorg is dan snel geregeld en passend.
Ook willen we nog dementievriendelijker worden en een inclusieve stad zijn en blijven voor mensen met dementie.
Samen met partners werken we aan meer bewustwording rondom dementie. En zetten we ons actief in om zorg en ondersteuning op maat te bieden aan mensen met dementie en hun mantelzorgers.  

Meer informatie

In de actieagenda ‘Goud voor Oud’ leest u meer over onze ambities voor de collegeperiode 2023-2026. Ook wordt per ambitie aangegeven wat we samen met partners in de stad gaan doen en wat dit voor ouderen in Rotterdam betekent.