Spring naar het artikel

In 2014 is de verantwoordelijkheid voor het welzijnsbeleid naar de stad overgegaan. De gemeente kreeg hiermee de mogelijkheid om zorg en welzijn beter passend bij bewoners te organiseren.

Voor de nieuwe wettelijke taken rond jeugdhulp en de volwassenenzorg stelde de gemeenteraad in 2014 een aantal plannen vast:

  • het Wmo-kader 2015 ‘Rotterdammers voor elkaar’
  • het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel (NRJ)
  • en de bijbehorende verordeningen

Deze documenten beschrijven de uitgangspunten en resultaten voor het jeugd- en volwassenenstelsel.

De basis voor toekomstbestending welzijnswerk is vastgelegd in het kader Nieuw Rotterdams Welzijn. Het NRW richt zich op het steviger maken van wijknetwerken en ondernemende gemeenschappen en stimuleert eigenaarschap van bewoners. Voor de organisatie van het NRW zijn de wijk en het gebied het uitgangspunt. Het welzijnswerk kent de vraag van bewoners, ondersteunt initiatieven en brengt -met zijn professionals- bewoners en organisaties bij elkaar. Zijn mensen aangewezen op meer specialistische en/of langdurige ondersteuning, en kan hun netwerk deze hulp niet verlenen? Dan krijgen ze snel professionele hulp. Denk hierbij aan basishulp jeugd, maatschappelijk werk of advies.

Doelen

Met de nieuwe Wmo wil de gemeente stimuleren dat:

  • Rotterdammers zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en deelnemen aan de samenleving
  • bewoners aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid, oftewel wat zij zelf kunnen organiseren in hun eigen netwerk
  • er minder zorggebruik is, want er is minder geld beschikbaar
  • we investeren in informele zorg en de inzet van vrijwilligers

Op 1 januari 2018 is de nieuwe contractperiode voor zorg, welzijn en jeugdhulp gestart. Dit geldt ook voor het welzijnswerk. Hierbij gaat het onder meer om activiteiten op het gebied van (vroeg)signalering, talentontwikkeling en activering.

Maar ook om participatie en ondersteuning, en dienstverlening. Veel van deze activiteiten vinden plaats in de Huizen van de Wijk. De Huizen van de Wijk veranderen niet en blijven allemaal bestaan.

De volgende welzijnsorganisaties bieden welzijnswerk in de veertien gebieden van Rotterdam:

Gebied Naam aanbieder Combinatie
Centrum Stichting Radar Wmo diensten  
Charlois Stichting DOCK Rotterdam  
Delfshaven Stichting Radar Wmo Diensten  
Feijenoord Stichting Humanitas  
Hillegersberg-Schiebroek Stichting DOCK Rotterdam  
Hoogvliet

Stichting DOCK Rotterdam

 
IJsselmonde PALM010 Combinatie van B&A Wmo Diensten B.V., Stichting Antes, Stichting Laurens en Stichting Middin
Kralingen-Crooswijk Stichting DOCK Rotterdam  
Overschie Stichting Radar Wmo diensten  
Pernis

Stichting DOCK Rotterdam

 
Prins Alexander Stichting Buurtwerk Alexander  
Rozenburg DIA: Doelbewust Interactief Aandacht Stichting Dona Daria, Stichting InMovement/Avant Sanare
Hoek van Holland Vitis & Humanitas Stichting Vitis Welzijn en Stichting Humanitas
Noord Stichting Samen Ondernemend Leren (Stichting SOL)