Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Warmtebedrijf

De gemeente verkoopt Warmtebedrijf Rotterdam (WbR) aan Vattenfall.

Ook Provinciale Staten en de Provincie Zuid-Holland hebben ja gezegd. Er wordt nu gewerkt om de verkoop op een goede manier te doen. Na de verkoop is de gemeente Rotterdam geen aandeelhouder meer in WbR.

Het warmteleidingnetwerk van de industrie naar de stad Rotterdam, ook wel De Nieuwe Warmte Weg (DNWW) genoemd, blijft en zorgt dat de levering van restwarmte naar de huizen en gebouwen blijft bestaan. In plaats van WbR zorgt Vattenfall na het besluit voor de warmtelevering via DNWW.

Achtergrond

WbR is opgericht om gebouwen op een duurzame manier te verwarmen door het gebruik van restwarmte van de industrie uit het havengebied (stadsverwarming). In oktober 2021 heeft de gemeenteraad besloten dat de gemeente Rotterdam stopt met de financiering aan WbR voor de uitbreiding van de warmteleiding naar Leiden, ook wel bekend als de WLQ+. Lees meer daarover op Duurzaam010.nl. Link opent een externe pagina.

Doordat de financiering stopte werd de financiële situatie van WbR onzeker. WbR verkoopt namelijk minder warmte dan zij inkoopt. Op verzoek van WbR is door de rechtbank na het besluit van de gemeenteraad een deskundige aangewezen. Deze deskundige is gaan praten met de schuldeisers om te onderzoeken of het mogelijk was samen afspraken te maken die het WbR in een betere financiële situatie zou brengen.

In februari 2022 werd duidelijk dat verschillende partijen geïnteresseerd waren in een overname van WbR. En dat dit een goede oplossing kon bieden voor de financiële situatie van het bedrijf. Onder begeleiding van dezelfde deskundige zijn er gesprekken gevoerd met verschillende geïnteresseerden. Vattenfall is uit deze gesprekken als beste partij naar voren gekomen. Een voorwaarde voor de gemeente Rotterdam voor verkoop van WbR is dat stadswarmte een betaalbaar en betrouwbaar alternatief moet blijven voor aardgas.

Energietransitie en aardgasvrije wijken

De verkoop van WbR heeft geen invloed op de doelen voor de Rotterdamse energietransitie. Deze veranderen niet. In 2050 wil Rotterdam CO2-neutraal en aardgasvrij zijn. Daarom zet de gemeente Rotterdam in op veel acties voor minder gebruik van fossiele brandstoffen in de stad. De projecten om wijken aardgasvrij te maken gaan ook door.
Door de verkoop van WbR aan Vattenfall komt er een einde aan de onzekere situatie. Door die onzekerheid was er vertraging in de wijken waar er al wordt gewerkt aan de overgang naar aardgasvrij. Bewoners en bedrijven worden geïnformeerd als de planning in hun wijk verandert. Meer informatie over aardgasvrije wijken Rotterdam, leest u op Duurzaam010.nl. Link opent een externe pagina.

Meer informatie

Heeft u nog vragen of wilt u nadere informatie, bel dan met 14 010 voor meer informatie (tot 20.00 uur bereikbaar).