Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Tom Mandershof

Bewoners, wonend rondom het Tom Mandershof, konden hun voorkeur opgeven voor één van de twee ontwerpvoorstellen voor het opknappen van het binnenterrein.

Deze ontwerpvoorstellen kwamen tot stand na een inloopbijeenkomst waarin een ontwerpvoorstel en de reacties daarop zijn besproken.

Voorkeur

De ontvangen voorkeuren en reacties zijn bekeken en er is gekozen voor variant 1. In de komende periode wordt het plan binnen de gemeente verder uitgewerkt. We proberen het plan in de eerste helft van 2023 te realiseren. Zodra er meer informatie is, delen we dit op deze webpagina.

Twee varianten

De bewoners konden kiezen tussen variant 1 of 2. Het verschil tussen beide is met name aan de zijde van het parkeerterrein te vinden.

Variant 1

In dit model handhaven we het hekwerk met haag langs de parkeervakken. Onder de bestaande bomen komt spelaanleiding in de vorm van een parcours van boomstammen waarover kinderen kunnen klauteren en klimmen of een hut kunnen bouwen. Via een avonturenpaadje van houtsnippers koppelen we deze items met elkaar.

Variant 2

In dit model vervalt het hekwerk met haag en maken we de ruimte voor spelaanleiding onder de bestaande bomen groter door het aantal parkeervakken te verminderen. Het voordeel is dat we de plek voor de kinderen vergroten. Zo creëren we een groter en langer parcours van boomstammen om op te klimmen en klauteren en zijn er meer mogelijkheden voor het maken van hutten. Ook is er een ruime plek met houtsnippers waar kinderen zelf kunnen ontdekken en fantaseren. Er komt meer groene diversiteit, voor het lokken van vogels en insecten en de mogelijkheid voor het maken van een houtwal. Met de afgevallen takken uit de tuin creëren we zo ook wat interessante plekken voor fauna.

Er is een extra pad/toegang gemaakt omdat het hekwerk vervalt. Minder parkeerplekken betekent minder steen, waardoor het regenwater deels niet via het riool wordt afgevoerd, maar in de bodem zakt. Minder tegels levert een bijdrage aan het tegengaan van hittestress in dichtbebouwde gebieden.