Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Stadsvernieuwing

De gemeente gaat met woningcorporaties en huurdersorganisaties afspraken maken over de begeleiding van huurders. Ze gaan huurders meer betrekken bij het onderhoud, de renovatie en sloop van hun woning.

Dat staat in een overeenkomst uit 2022 die de basis vormt voor de ontwikkeling van een Stedelijk Sociaal Statuut. Hierin komen ook concrete afspraken te staan over de rechten, plichten en rollen van bewoners, verhuurders en de gemeente bij herstructurering. Herstructurering wil zeggen dat woningen worden gesloopt of grootschalig gerenoveerd. Ook groot onderhoud kan hieronder vallen. De verwachting is dat het Sociaal Statuut er in het najaar van 2022 ligt.

Persoonlijke aandacht

Met het toekomstige Stedelijk Sociaal Statuut moeten huurders meer persoonlijke aandacht en begeleiding krijgen als hun woning bijvoorbeeld wordt gesloopt. Zo gaan woningcorporaties hun best doen om bewoners te verhuizen naar de buurt van hun keuze.

Als een verhuizing nodig is bij renovatie of sloop dan hebben huurders met een vast huurcontract altijd recht op een andere woning. De woonwensen van de bewoners zijn hierin leidend. Woningcorporaties zijn verplicht dit te regelen. Als bewoners in dezelfde wijk willen blijven, spant de corporatie zich in om hen te laten terugkeren naar een woning zo dicht mogelijk bij hun oorspronkelijke woning.

Naast de herhuisvesting komen in het Stedelijk Sociaal Statuut afspraken over tijdelijke verhuur en leegstandsbeheer bij stadsvernieuwing, om de leefbaarheid en het woonplezier in de wijk te garanderen.

Eerste stap

'Een Stedelijk Sociaal Statuut is een eerste stap'. zegt Laurie Hermanns, voorzitter Klantenraad Woonstad, namens de huurdersorganisaties. 'Alle huurders kunnen straks terugvallen op afspraken die staan voor gelijke rechten en behandeling bij een verplichte verhuizing. Eerdere ervaringen in de stad geven aan dat het nodig is.'

Volgens Bas Kurvers, wethouder Bouwen en Wonen tot halverwege 2022, zijn groot onderhoud, grondige renovatie of het slopen van woningen nodig om te zorgen voor goede woningen in de wijken. 'We willen hierbij meer en eerder met bewoners optrekken en zo goed mogelijk met hun belangen rekening houden. Zo willen we samen de stadsvernieuwing vormgeven.'

Geschillenregeling

Voor huurders en corporaties die het met elkaar oneens zijn over de aanpak van de herstructurering of herhuisvesting komt er een geschillenregeling. De rol van huurders(organisaties), corporaties en gemeente wordt in het Stedelijk Sociaal Statuut nog verder uitgewerkt. 

Op dit moment gaat het in het toekomstige Sociaal Statuut alleen om huurders van een corporatiewoning. In de toekomst gaat het Sociaal Statuut mogelijk ook gelden voor huurders en woningeigenaren van particuliere huurwoningen. Particulieren kunnen nu bij gemeentelijke stadsvernieuwing terugvallen op het Kader Herhuisvesting.