Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 7 min

Screening huurders

In sommige Rotterdamse straten geldt artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp). Dit staat ook wel bekend als 'de Rotterdamwet'.

Voor het huren van woonruimte in die straten  heeft een nieuwe huurder toestemming nodig van de gemeente. Voordat het huurcontract wordt getekend, onderzoekt de gemeente of de kandidaat-huurder in het verleden woonoverlast heeft veroorzaakt of crimineel gedrag heeft laten zien. Als dat het geval is, kan het zijn dat de kandidaat-huurder geen huisvestingsvergunning voor de woning krijgt. De kandidaat-huurder mag de woning dan niet huren. 

  • Is dat niet zo, dan geeft de gemeente toestemming voor het huren van een woning. De kandidaat-huurder krijgt dan een huisvestingsvergunning van de gemeente en kan de woonruimte huren en erin gaan wonen.
  • Heeft de kandidaat-huurder in het verleden wél voor overlast gezorgd of heeft de kandidaat-huurder crimineel gedrag laten zien, dan kan de gemeente besluiten dat die kandidaat-huurder geen huisvestingsvergunning krijgt. De kandidaat-huurder mag daar dan niet wonen. 
  • De gemeente kan ook besluiten om een huisvestingsvergunning onder bepaalde voorwaarden af te geven. De kandidaat-huurder kan dan wel in de nieuwe woning gaan wonen, maar moet zich daarbij aan die voorwaarden houden.

Vragen en antwoorden

Negatieve woonverklaring

Als de burgemeester een negatieve woonverklaring afgeeft, zal het college van burgemeester en wethouders in principe geen huisvestingsvergunning afgeven. De gemeente toetst voorafgaand aan het besluit om geen huisvestingsvergunning af te geven, of de hardheidsclausule geldt. Een hardheidsclausule houdt  in: de mogelijkheid om van de wettelijke regels af te wijken, namelijk: om tóch een huisvestingsvergunning af te geven. Deze toets vindt alleen plaats als er in de aanvraag door de kandidaat-huurder argumenten zijn genoemd voor het toepassen van de hardheidsclausule.

Als het college van burgemeester en wethouders de huisvestingsvergunning weigert, dan kan de kandidaat-huurder het huurcontract niet tekenen en de kandidaat-huurder niet in de woning gaan wonen.

Controle

De gemeente controleert of de verhuurder en de huurder zich houden aan de huisvestingsvergunning. De gemeente controleert dus of de kandidaat niet is gaan wonen in de woning waarvoor geen huisvestingsvergunning is afgegeven. De gemeente controleert ook of de huurder zich houdt aan de voorwaarden die zijn opgenomen in de huisvestingsvergunning die onder bepaalde voorwaarden is afgegeven.