Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 5 min

Maatschappelijke beroepen

Rotterdam heeft een tekort aan leraren, politieagenten en mensen in de zorg. Wie in Rotterdam in één van deze beroepen werkt of wil werken, kan voorrang krijgen op een huurwoning in de stad. Zo willen we het voor deze groepen makkelijker maken om voor Rotterdam te kiezen.

In projecten met huurwoningen met verschillende huurprijzen kijken we of dit kan. Om recht te hebben op deze regeling gelden voorwaarden. Ook studenten van een opleiding voor één van deze beroepen hebben hier misschien recht op. U leest er verderop op deze pagina meer over.
Let op: ook als u misschien recht hebt op voorrang op een huurwoning, moet u rekening houden met een wachttijd. De vraag naar betaalbare huurwoningen is in Rotterdam namelijk veel groter dan het aanbod.

De vier proefprojecten

Om de maatregel voorrang op een huurwoning te testen zijn er 4 proefprojecten:

  1. Sociale huur: De 4 grote woningcorporaties (Woonstad, Hef Wonen, Havensteder en Woonbron) bieden in verschillende straten in Rotterdam sociale huurwoningen (huur tot € 808) aan met voorrang voor zorgverleners, politieagenten en leraren in het speciaal en basisonderwijs. Deze woningen vindt u via advertenties op Woonnet Rijnmond. Link opent een externe pagina.
    Let op: voor deze proef met sociale huurwoningen gelden voorwaarden. De voorrangsregel voor proefproject 1 geldt alleen voor leraren in het basisonderwijs en (basis en voortgezet) speciaal onderwijs, en niet voor leraren van het ‘reguliere’ (gewone) voortgezet onderwijs. Kijk verder op de pagina speciale voorwaarden
  2. Vrije sector huur: De 4 grote woningcorporaties (Woonstad, Hef Wonen, Havensteder en Woonbron) bieden in Rotterdam ook woningen aan in de vrije sector. Dat betekent dat de huur hoger is dan € 808. Leraren, zorgverleners en politieagenten krijgen bij sommige van deze woningen binnen Rotterdam Zuid voorrang. Deze woningen verschijnen op Woonnet Rijnmond. Link opent een externe pagina.
  3. Studentenkamers: Stadswonen Rotterdam stelt sinds juli 2020 kamers beschikbaar voor mbo-, hbo- en wo-studenten aan een opleiding voor het onderwijs, de zorg of de politieacademie. Meer informatie over aanmelding voor deze kamers op de website Stadswonen Rotterdam. Link opent een externe pagina
  4. Vrije sector huur nieuwbouw: Als proef wordt in bepaalde nieuwbouwprojecten een deel van de woningen met voorrang toegewezen aan leraren, zorgverleners en politieagenten. Nu zijn dat de middenhuurwoningen van woningbouwproject De Kuil. Link opent een externe pagina en woningbouwproject Huis op Zuid. Link opent een externe pagina
    Let op: ontwikkelaars hanteren soms ruimere voorwaarden dan hier genoemd staan. Kijk op de website van deze projecten voor de meest recente informatie.

Kijk op Woneninrotterdam.nl. Link opent een externe pagina voor het actuele nieuwbouwaanbod in Rotterdam. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de gratis nieuwsbrief Wonen in Rotterdam.

Wanneer kom ik in aanmerking?