Ontheffing Milieuzone Rotterdam
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 25-09-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/ontheffing-milieuzone-rotterdam/
Ga naar de hoofdinhoud

De milieuzone Rotterdam geldt alleen voor vrachtauto’s met een emissieklasse 3 of lager. Mag uw vrachtauto de Rotterdamse milieuzone niet in? Vraag dan een dagontheffing of langdurige ontheffing aan.

U kunt op 2 manieren ontheffing aanvragen:

1 Online ontheffing aanvragen

Via de knop 'ontheffing aanvragen' regelt u online een dagontheffing of een langdurige ontheffing. Hiervoor heeft u eHerkenning of DigiD nodig. Uw gegevens worden dan bewaard voor een volgende aanvraag.

Let op: Per 1 juli 2021 verdwijnt eHerkenning niveau 1. U heeft dan eHerkenning niveau 2 of hoger nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’.
Wat moet u doen?
Koop eHerkenning niveau 2 bij een erkend bedrijf. Dat helpt u ook met uw machtigingen.  Kijk op de website van eHerkenning voor de lijst van erkende leveranciers. Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie en houd rekening met de levertijd. Lees meer over het gebruik van eHerkenning door de gemeente Rotterdam.

2 Ontheffing aanvragen zonder DigiD of eHerkenning

U kunt ook zonder DigiD of eHerkenning een ontheffing Milieuzone Rotterdam aanvragen.

Applying for exemption in 2021

The Low Emission Zone is also for foreign vehicles (lorries). You can request a day exemption when your vehicle is prohibited to enter the Low Emission Zone Rotterdam. A day exemption costs € 26,70. Contact supportovv@rotterdam.nl for information on long term exemptions.

Milieuzone op de kaart

Op de online plattegrond ziet u waar de milieuzone in Rotterdam ligt.

Vanaf 1 januari 2021

 • registratie van voertuigen is gratis
 • een dagontheffing kost € 26,70 per aanvraag
 • een langdurige ontheffing kost € 191,40 per aanvraag
 • boetebedrag CJIB: € 100,-  (plus € 9,-  administratiekosten)

Let op: U betaalt voor het onderzoek en het aanvraagproces en niet voor de ontheffing zelf. U betaalt dit bedrag dus óók als uw ontheffing wordt afgewezen.

 • Na uw online aanvraag krijgt u de dagontheffing direct via e-mail toegestuurd
 • De afhandeling van een langdurige ontheffing duurt maximaal 8 weken.
 • Ontheffingen zijn niet nodig voor vrachtwagens zonder uitstoot. (100% batterij- elektrisch of waterstof-elektrisch)
 • Alle andere vrachtwagens hebben wel een ontheffing nodig

Dagontheffing

Een dagontheffing kunt u voor dezelfde dag aanvragen. De dagontheffing geldt voor één dag (24u) vanaf het opgegeven tijdstip in de aanvraag.
Let op: u kunt maximaal 12 keer per jaar per kenteken een dagontheffing aanvragen.

Langdurige ontheffing

Er zijn meerdere gronden voor een langdurige ontheffingen voor 1 jaar of langer. Meer informatie vindt u in de Beleidsregels en Ontheffingenbesluit Milieuzone Rotterdam 2020.

Voor ondernemers die wonen en/of werken in Rotterdam en failliet dreigen te gaan door de Milieuzone kunnen een ontheffing op basis van bedrijfseconomische omstandigheden aanvragen. De ontheffing is maximaal 1 jaar geldig. Stuur bij uw aanvraag de volgende documenten mee:

 • een kopie van het kentekenbewijs
 • jaarrekeningen van de afgelopen 3 jaar bestaande uit een financieel jaarverslag met balans, verlies- en winstrekening én een toelichting
 • als dit van toepassing is: een overzicht van het aantal en type bedrijfsauto’s. Een kopie van de offerte van de leverancier van de auto(‘s), ook van eventuele aanpassingen
 • kopieën van contracten en vergunningen. Daaruit moet blijken dat u minimaal 7 keer per jaar voor het bedrijf in de Milieuzone moet zijn.

U kunt een ontheffing aanvragen voor een 'bedrijfstimer'. Dit is een auto van 25 tot 40 jaar oud die zelf het bedrijf is. Bijvoorbeeld een foodtruck. De ontheffing is 1 jaar geldig. Uw ‘bedrijfstimer’ moet voor 1 juni 2015 op uw naam staan en u moet minimaal 7 keer per jaar in de milieuzone zijn.

Stuur de volgende documenten mee:

 • een kopie van het kentekenbewijs
 • foto’s, waarbij op 1 foto ook het kenteken staat
 • kopieën van contracten en vergunningen waaruit blijkt dat u minimaal 7 keer per jaar in de Milieuzone moet zijn

Deze ontheffing is bedoeld voor vrachtauto's die worden ingezet voor filmopnames en evenementen. U komt alleen in aanmerking voor een ontheffing als de gemeente een evenementenvergunning heeft afgegeven, of een verklaring van geen bezwaar (VGB).

De ontheffing heeft geen vaste geldigheidsduur: de gemeente Rotterdam beoordeelt elke aanvraag afzonderlijk. Voertuigen die alleen iets willen afleveren bij een evenement kunnen gebruikmaken van een dagontheffing.

Alleen in bijzondere situaties en u niet in aanmerking komt voor een ander type langdurige ontheffing. Of u de ontheffing krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie en de informatie die u daarover aanlevert. De ontheffing is 1 jaar geldig. De auto moet vóór 1 juni 2015 op uw naam staan.

Stuur de volgende informatie mee:

 • een kopie van het kentekenbewijs
 • een toelichting waaruit blijkt dat toegang tot de Milieuzone noodzakelijk is en dat u geen alternatieven heeft

Heeft u nog vragen, bel 14 010 of stuur een mail naar supportovv@rotterdam.nl.

Zie de kaart voor het hele gebied van de milieuzone.

Let op: een ontheffing voor de Milieuzone Rotterdam is niet gelijk een ontheffing voor de Maasvlakte of de ’s-Gravendijkwal. Hiervoor moet u aparte ontheffingen aanvragen.

Overtreders krijgen een boete. Rijdt u de milieuzone binnen met een auto die niet aan de toegangseisen voldoet, dan negeert u een wettelijk verbodsbord.

Het boetebedrag is  € 250  (plus € 9 administratiekosten). Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) int de boetes.