rondkomen

 

Voor Rotterdammers met een laag inkomen zijn er diverse (financiŽle) voorzieningen.

Er zijn diverse mogelijkheden wanneer u niet kunt rondkomen

Er zijn diverse mogelijkheden wanneer u niet kunt rondkomen

Als u moeite heeft om rond te komen, dan kunt u hier bekijken welke oplossingen er voor u zijn. 


Contact
Heeft u een uitkering van de gemeente? Dan kunt u bellen met 14 010. U kunt ook een e-mail sturen naar het team dat uw uitkering beheert. Dit e-mailadres staat in de brieven die u ontvangt. Zonodig belt uw inkomensconsulent u terug.
Als uw wijzigingen wilt doorgeven die van belang zijn voor uw uitkering, gebruikt u het wijzigingsformulier.

Heeft u geen uitkering en heeft u een vraag of een opmerking, belt u dan met 14 010 of gebruik het contactformulier.

Bijzondere bijstand
De meeste regelingen op deze pagina’s zijn onderdeel van de bijzondere bijstand. Deze zijn er voor mensen met een laag inkomen. Bijzondere bijstand is er alleen voor de meest noodzakelijke kosten. Rotterdam verleent passende bijzondere bijstand en bekijkt de situatie van ieder persoon apart. In sommige gevallen wordt bijzondere bijstand toegekend in de vorm van een lening die terugbetaald moet worden. En soms zijn tweedehandsartikelen een goede oplossing. Zo blijft bijzondere bijstand beschikbaar voor mensen die het echt nodig hebben.

Check op welke toeslagen en regelingen u recht heeft
Veel Rotterdammers komen in de geldproblemen, omdat ze niet goed weten op welke toeslagen en regelingen ze recht hebben. Door geen gebruik te maken van een regeling kan het inkomen zomaar te laag uitvallen. Maar andersom kan ook: onterecht gebruik maken van een toeslag, met alle gevolgen van dien. Met KIEN010 berekent u welke bedragen u moet ontvangen. In geval van beslaglegging wordt berekend hoe hoog het bedrag is dat een deurwaarder mag inhouden.
Vul de vragen in op KIEN010 en u ontvangt een advies en berekening. Heeft u ondersteuning nodig, dan kunt u een afspraak maken bij de sociaalraadslieden in uw gebied.

Weer aan het werk
Wie kan werken, moet werken. Als het u niet lukt om zelf werk te vinden, kan de gemeente daarbij ondersteuning bieden. Op de pagina Rotterdam.nl/werkeninkomen en in de 010werkt app vindt u tips en instanties die u verder kunnen helpen bij het vinden van werk.

Rotterdam

uitgelicht

Ook in 2017 AOW- en Jeugdtegoed
De gemeente Rotterdam stelt ook in 2017 weer AOW- en Jeugdtegoed beschikbaar.
02 februari 2017 | lees meer
Individuele inkomenstoeslag
Als u van een laag inkomen moet rondkomen, dan heeft u wellicht recht op de individuele inkomenstoeslag.
09 september 2016 | lees meer
Jeugd-tegoed
Extra geld op de Rotterdampas voor kinderen in gezinnen met een laag inkomen.
04 augustus 2015 | lees meer
AOW-tegoed
AOW-ers met een laag inkomen ontvangen ook dit jaar extra geld op hun Rotterdampas.
04 augustus 2015 | lees meer
Geldplan
Geld overhouden aan het eind van de maand? Vul het online geldplan in.
07 oktober 2014 | lees meer
Leenbijstand voor overstap naar collectieve zorgverzekering
U wilt met een betalingsachterstand overstappen naar de collectieve zorgverzekering van de gemeente?
19 augustus 2013 | lees meer
Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken