inkoop en aanbesteding

 

Rotterdam wil het beste voor haar bewoners.

Gezocht: de beste ondernemers voor een wereldstad

Gezocht: de beste ondernemers voor een wereldstad

Daarom werken we aan een stad waar het goed wonen, werken, ondernemen en vertoeven is en zijn we continu op zoek naar de beste diensten en producten. En daarmee naar de beste ondernemers. Van het leveren van pennen tot straatklinkers, van het realiseren van groene daken tot bruggen, van het inhuren van uitzendkrachten tot architecten; de diensten en producten die we zoeken zijn zo divers als u kunt verwachten van een wereldstad.

Prijs, kwaliteit en duurzaamheid
Er wordt door de gemeente Rotterdam jaarlijks voor zoín Ä 1,3 miljard ingekocht. Belastinggeld dat tegen een juiste prijs/kwaliteitsverhouding wordt besteed. Rotterdam streeft naar een stad waar het goed leven is voor haar bewoners en ondernemers. Duurzaamheid speelt daar een belangrijke rol in.

Opdrachten
Voor alle vooraankondigingen, aankondigingen van opdrachten en aankondigingen van gegunde opdrachten van gemeente Rotterdam verwijzen wij u naar de vanuit de Aanbestedingswet verplichte website Tenderned.nl. Spelregels op gebied van inkoop en aanbesteden zijn beschreven in de nota 'Inkoop- en Aanbestedingsbeleid'. De gemeente Rotterdam beweegt zich naar een efficiŽntere en flexibelere organisatie die steeds vaker samen met het bedrijfsleven werkt aan de ambities voor de stad. Het  inkoop- en aanbestedingsbeleid ondersteunt deze beweging door meer ruimte te geven aan deze samenwerking. Hierdoor kan het primaire proces snel inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen.

Met het inkoop- en aanbestedingsbeleid wil het concern:

  • inkopen tegen de meest optimale integrale prijs/kwaliteitverhouding
  • rechtmatig en doelmatig inkopen
  • integere, betrouwbare, zakelijke en professionele opdrachtgever zijn
  • administratieve lastenverlichting voor zowel ondernemers als de gemeente
  • met de beschikbare middelen maximale waarde voor de stad creŽren.

Met de komst van het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid (2014) zijn de grensbedragen onder het Europese drempelbedrag komen te vervallen. Per opdracht wordt bezien welke manier van aanbesteden het meest effectief is en maximale waarde voor de stad creŽert. Zoveel mogelijk marktwerking (concurrentiestelling) is daarbij het uitgangspunt.

Aanbestedingskalender
Aan deze aanbestedingskalender kunnen geen rechten worden ontleend. Acquisitie naar aanleiding van deze aanbestedingskalender wordt niet op prijs gesteld.

Nieuw digitaal aanbestedingsplatform Negometrix
De afdeling Inkoop en Aanbestedingszaken van de Bestuurs- en Concernondersteuning (BCO) zal met ingang van 1 januari 2017 gebruik gaan maken van Negometrix , het nieuwe digitaal aanbestedingsplatform. Dit aanbestedingsplatform zal de afdeling Inkoop en Aanbestedingszaken ondersteunen bij alle aanbestedingsprocedures waarbij de gemeente Rotterdam de markt zal benaderen voor offerteaanvragen waarbij de regels van de aanbestedingswet van toepassing zijn.

Contact
Om het u als ondernemer makkelijk te maken, zeker als u nog onbekend bent bij de gemeente, fungeert de Ondernemersbalie als het centrale informatiepunt. U kunt hier terecht voor vragen met betrekking tot inkoop en aanbesteding, maar ook voor overige onderwerpen. Ook kunt u zich bij de Ondernemersbalie melden als u uw producten of diensten aan de gemeente aan wilt bieden.
Via de pagina Contact kunt u in contact komen met de Ondernemersbalie. Vindt u op deze pagina niet de informatie die u zoekt? Bel dan het gemeentelijke telefoonnummer 14010.

Centraal meldpunt voor al uw vragen of meldingen m.b.t. de gedragscode
Het centraal meldpunt 'Publiek Opdrachtgeverschap' is het centrale punt binnen de gemeente Rotterdam, waar u met vragen en/of meldingen met betrekking tot de gedragscode terecht kunt.
Telefoon: 14010 (op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur)
Email: opdrachtgeverscode@rotterdam.nl 

Postadres:
Gemeente Rotterdam
Afdeling Aanbestedingszaken
 t.a.v. Centraal Meldpunt 'Publiek Opdrachtgeverschap'
Postbus 6575
3002 AN  ROTTERDAM

Voor meer informatie over de eisen die we stellen aan producten, diensten en werken, kunt u naar de rubriek duurzaam inkopen doorklikken en indien nodig contact opnemen met het Steunpunt Duurzaam Inkopen. Het Steunpunt Duurzaam Inkopen is het centrale loket binnen gemeente Rotterdam, waar u met vragen over duurzaamheidscriteria bij aanbesteden terecht kunt. Telefoon: 010- 489 3366 (op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur), e-mail: duurzaaminkopengw@rotterdam.nl.

Melding
Indien u van mening bent dat de Opdrachtgever zich niet heeft gehouden aan de gedragscode 'Publiek Opdrachtgeverschap', dan kunt u door middel van het meldingsformulier een melding indienen bij het Centraal Meldpunt Publiek Opdrachtgeverschap. Er wordt naar gestreefd meldingen binnen twee maanden af te handelen. De nadere uitwerking van de kernwaarden 'maatschappelijke verantwoordelijkheid', 'integriteit', 'betrouwbaarheid' en 'transparantie' vindt u terug in de brochure Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken