college van b en w

College 2014

college van b en w

Het college van Burgemeester en Wethouders vormt het dagelijks bestuur van Rotterdam. Burgemeester Ahmed Aboutaleb is voorzitter van het college en van de gemeenteraad. De burgemeester wordt benoemd door de Kroon voor een ambtsperiode van zes jaar. Na deze periode kan een burgemeester herbenoemd worden voor weer een periode van zes jaar.

Het Rotterdamse college heeft zes wethouders: Joost Eerdmans, Maarten Struijvenberg en Ronald Schneider van Leefbaar Rotterdam, Pex Langenberg en Adriaan Visser van D66 en Hugo de Jonge van het CDA. Elke wethouder heeft verschillende beleidsterreinen in zijn portefeuille waar hij verantwoordelijk voor is. De wethouders worden gekozen door leden van de gemeenteraad. In Rotterdam telt de gemeenteraad 45 leden. Het college van B en W opereert als een collectief, dat wil zeggen dat ze gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het door een ieder van hen gevoerde beleid.


De gemeentesecretaris, Philippe Raets, is het hoofd van de ambtelijke organisatie en staat het college ambtelijk bij. Hij is door het college benoemd. Vanaf april 2014 publiceert hij zijn gesprekken met iemand uit de stad.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken