verkiezingen

  • Foto van een lange rij wachtenden die gaan stemmen.
  • Fotografie: afdeling Communicatie, waterschap Hollandse Delta

    Op 18 maart 2015 zijn de eerstvolgende verkiezingen, dan gaan we naar de stembus voor de waterschappen en de Provinciale Staten.

Op woensdag 18 maart 2015 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. Dat betekent dus twee keer stemmen op 1 dag.

Provinciale Statenverkiezingen worden een keer in de vier jaar gehouden waarbij leden rechtstreeks door de inwoners van de provincie worden gekozen. Een bijzondere bevoegdheid van de provinciale staten is het kiezen van de leden van de Eerste Kamer.

De waterschapsverkiezingen worden dit jaar voor het eerst door de gemeente georganiseerd. Een waterschap of hoogheemraadschap is een overheidsinstantie die in een bepaalde regio de waterhuishouding regelt. In Rotterdam worden voor drie waterschappen verkiezingen georganiseerd: Delfland, Schieland en Krimpenerwaard & Hollandse Delta.

filmpjes

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken