Zorgdichtbij: opgroeien
Gepubliceerd op: 17-02-2017
Geprint op: 23-01-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/zorgdichtbij-opgroeien/
Spring naar het artikel

De gemeente is verantwoordelijk voor alle hulp, zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren en hun ouders/opvoeders.

Ouders en jongeren tot en met 18 jaar kunnen zich voor hulpvragen melden bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) voor jeugdhulp voor Rotterdammers.

Het CJG:

 • geeft basis medische zorg
 • voert het Rijksvaccinatieprogramma uit
 • bekijkt of uw kind zich goed ontwikkelt (van 0 tot en met 18 jaar)
 • geeft ouders, kinderen,  jongeren en professionals antwoord op vragen over gezondheid, opvoeding en opgroeien
 • verwijst voor meer jeugdhulp door naar het wijkteam.

Jeugdhulp door een zorgaanbieder in 2018

De aanbieders van jeugdhulp waar de gemeente mee samenwerkt zijn veranderd.  Met sommige aanbieders werken wij niet meer samen. Deze aanbieders mochten in 2018 nog zorg en ondersteuning leveren, als u deze eerder al van hen kreeg. Per 2019 kan dit niet meer.  U heeft inmiddels een gesprek gehad over uw zorg. Bijvoorbeeld met een medewerker van het wijkteam. Waar nodig, heeft u passende zorg of ondersteuning gekregen. Het kan zijn dat u een andere zorgaanbieder heeft gekregen. Ook kan het zijn dat de jeugdhulp gestopt is omdat deze hulp niet meer nodig is.

Is de zorg gestopt terwijl u deze nog wél nodig heeft?
Heeft u geen gesprek heeft gehad over uw zorg en ondersteuning, bel dan: 14010. Wij kijken hoe we u het beste kunnen helpen. Komt u er niet uit, bel dan: 06-38189058.

Heeft u nieuwe zorg of ondersteuning gekregen, maar bent u het er niet mee eens?
Kijk dan in de brief die u heeft ontvangen, waar u terecht kunt met uw vragen. Voor andere vragen neemt u contact op met de gemeente via het telefoonnummer 14010.

Wanneer verwijst het CJG naar het wijkteam?

Als u meer hulp nodig heeft bij de opvoeding van uw kind(eren), dan verwijst het CJG u door naar het wijkteam. De wijkteammedewerker brengt in kaart op welke gebieden u hulp, zorg of ondersteuning nodig heeft. Samen met de medewerker van het wijkteam stelt u doelen vast die u wilt halen.

Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw jonge kind (0-7 jaar)?

Dan kunt u vragen naar het traject 'Integrale vroeghulp'. Hierin hebt u altijd de regie. De wijkteammedewerker luistert goed naar uw hulpvraag en maakt samen met u een plan.

Wilt u als ouder meer advies? Een team van experts denkt graag met u mee: een jeugdarts, iemand met kennis over de ontwikkeling van jonge kinderen en iemand die veel kennis heeft van het hulpaanbod voor het jonge kind.

Meer over integrale vroeghulp door het wijkteam leest u in het informatieblad Integrale vroeghulp voor ouders en/of verzorgers. Dit informatieblad vindt u onderaan deze pagina bij het onderdeel Ik maak me zorgen over de ontwikkeling en veiligheid van een kind.

Hoe krijgt u jeugdhulp?

Voor een zorgaanvraag kunt u contact opnemen met het Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG). Zij bespreken met u wat er aan de hand is en kunnen u eventueel doorverwijzen naar het wijkteam. Het kan ook zijn dat uw huisarts u doorverwijst naar het wijkteam of naar een zorgaanbieder jeugdhulp.

Hoe kiest u een zorgaanbieder jeugdhulp?

Samen met een medewerker uit het wijkteam bepalen u en uw kind wat er aan de hand is en of er hulp nodig is. Als er hulp nodig is, maakt de medewerker van het wijkteam een ondersteuningsverslag waarin omschreven staat welke resultaten behaald moeten worden, hoeveel zorg er nodig is en hoe lang er zorg nodig is. Soms is er aanvullend hulp nodig in een groep, we noemen dat dagopvang. Het kan ook zijn dat het nodig is dat uw kind (tijdelijk) bij een instelling gaat wonen om hulp te krijgen of in een pleeggezin. In het ondersteuningsplan staat beschreven welke hulp er voor u en uw kind nodig is.

De gemeente Rotterdam heeft met verschillende zorgaanbieders jeugdhulp contracten. Afhankelijk van welke zorg nodig is zijn er meerdere zorgaanbieders jeugdhulp beschikbaar. We hebben voor u de organisaties bij elkaar gezet die dezelfde zorg kunnen leveren. De wijkteammedewerker jeugd bespreekt met u welke zorgaanbieders jeugdhulp voor u beschikbaar zijn.

De zorgaanbieder jeugdhulp die de opdracht krijgt, gaat samen met u en uw kind aan de slag om de resultaten te halen. Deze organisatie is verantwoordelijk voor het leveren van de hulp die nodig is. Soms kan het nodig zijn dat de zorgaanbieder jeugdhulp andere hulpverleners inschakelt. Dit doen zij uiteraard in overleg met u. Voor de uitvoering van de hulp krijgt u bij de zorgaanbieder een vaste contactpersoon.

Op ikzoekjeugdhulp vindt u een overzicht van zorgaanbieders Jeugdhulp waaruit u kunt kiezen.

De zorgaanbieder brengt, in overleg met u, de wijkteammedewerker jeugd op de hoogte van hoe het gaat. Als er andere hulp nodig is, dan bespreekt de zorgaanbieder dit met het wijkteam, u en uw kind.

Heeft u andere vragen over opvoeding of jeugdhulp?

Kijk hieronder welke situatie bij uw vraag past.

Leerlingenvervoer is vervoer van en naar school. U kunt in aanmerking komen voor leerlingenvervoer als uw kind vanwege ziekte, een handicap of gedragsproblemen niet zelfstandig naar school kan.

Uitgangspunt is de lichtst mogelijke vorm van vervoer, afhankelijk van de mogelijkheden van de leerling. Dat kan dus variëren van fiets tot taxi(-bus) of vervoer per touringcar.

Er zijn vier verschillende vervoersvoorzieningen, namelijk Zelfstandig openbaar vervoer (OV), Begeleid openbaar vervoer (BOV), Aangepast vervoer (vervoer per touringcar, taxi of minibusje) of Eigen vervoer.

 1. Hoe kom ik in aanmerking voor leerlingenvervoer?
  U stuurt een mail naar leerlingenvervoer@rotterdam.nl of u belt op werkdagen tussen 08.30-12.30 uur met medewerkers van leerlingenvervoer, telefoon (010) 498 42 57. U kunt het aanvraagformulier downloaden via loket leerlingenvervoer. U kunt ook aan de medewerkers van leerlingenvervoer vragen u het formulier per post toe te sturen.
 2. Met welke normen wordt er getoetst?
  • Afhankelijkheid van type onderwijs en vervoer
  • Afstand van huis naar school
  • In sommige gevallen speelt het inkomen een rol
 3. Hoe zit het met begeleiding en combinaties?
  Er wordt gekeken naar vaste combinaties van leerlingen, meestal naar dezelfde school.
  Daarnaast proberen we de samenstelling zo veel mogelijk gelijk te houden.
 4. Hoe groot is het vervoersgebied? Mag de leerling overal naartoe gebracht worden?
  De leerling wordt vervoerd vanaf het woonadres of de Voorschoolse Opvang naar school. Voor de terugrit is dit uit school naar het woonadres of Buitenschoolse Opvang (BSO).
 5. Hoe lang mag een rit duren?
  Maximaal 90 minuten.
 6. Op hoeveel ritten heb ik recht?
  Twee ritten per dag: 1x heen en 1x terug op de reguliere tijden. Leerlingenvervoer is combinatievervoer. Dit houdt in dat leerlingen altijd in combinatie met elkaar worden vervoerd met maximaal 8 kinderen in een busje.
 7. Wat is de ritbijdrage en hoe wordt deze berekend?
  Er is geen ritbijdrage. Ouders van wie kinderen naar een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) gaan of naar een school voor een bepaalde levensovertuiging, betalen soms een eigen bijdrage. De afstand moet dan 6 kilometer of meer zijn en het inkomen van ouders moet € 24.300 of meer per jaar bedragen. De eigen bijdrage is even hoog als een 2-sterrenabonnement voor de leerling. Voor de eigen bijdrage ontvangen ouders een factuur van de gemeente Rotterdam.
 8. Kunnen er meerdere rolstoelen per keer vervoerd worden?
  Het rolstoelvervoer is ook combinatievervoer. Het aantal leerlingen dat tegelijk vervoerd wordt in de bus hangt onder meer af van het type rolstoel.
 9. Welke bagage mag er mee?
  Leerlingen mogen een schooltas of rugzak meenemen.
 10. Kun je vervoerd worden zonder een indicatie te hebben?
  Nee, dit is niet mogelijk.
 11. Wordt er rekening gehouden met inkomen?
  Voor leerlingen die naar een clusterschool gaan (SO/VSO), wordt geen eigen bijdrage berekend.
  Een eigen bijdrage geldt als
  • het belastbaar inkomen van ouders hoger is dan het wettelijk minimum inkomen
  • de leerling naar een school gaat met een specifiek godsdienstige of levensbeschouwelijke richting, een vrije school of een school voor speciaal basisonderwijs (SBO).

Heeft uw kind vervoer naar een jeugd-ggz-opvang of -behandeling nodig?

Hiervoor kunt u via uw hulpverlener een aanvraag indienen. Uw hulpverlener neemt dan contact op met uw wijkteam van de gemeente.
 
Heeft u hier vragen over dan kunt u die ook stellen via doelgroepenvervoer@rotterdam.nl. Binnen 48 uur (op werkdagen) krijgt u een reactie  (telefonisch of per e-mail).

Ouders met lichamelijke, psychische of sociale problemen kunnen soms de opvoeding en verzorging van hun kind niet meer aan. De ontwikkeling van een kind kan hierdoor in gevaar komen. Kinderopvang kan dan een oplossing zijn.

Via de regeling Sociaal Medische Indicatie (SMI) kinderopvang kunnen ouders een vergoeding krijgen voor de kosten van die kinderopvang.

Wanneer krijgen ouders een Sociaal Medische Indicatie?

Ouders krijgen een Sociaal Medische Indicatie als deze vier dingen voor hen gelden:

 1. Er zijn ernstige problemen in het gezin op lichamelijk, psychisch en/of sociaal gebied.
 2. Het gezin woont in Rotterdam en het kind staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie.
 3. De ouders kunnen geen vergoeding voor kinderopvang krijgen via Werk & Inkomen, het UWV of de Belastingdienst.
 4. De ouders kunnen geen gebruik maken van een voorliggende voorziening (peuterspeelzaal, nulgroep, medisch kinderdagverblijf of kinderdagcentrum).

Hieronder vindt u aanvullende informatie en het aanvraagformulier.

Heeft uw kind een indicatie voor jeugdhulp en wilt u deze veranderen, stopzetten of verlengen? Lees op de pagina Wijzigingen in zorg doorgeven hoe u dat doet.

Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling of de veiligheid van een kind? Kijk dan op de pagina Veilig opgroeien of op de website van de GGD.

Meer informatie over integrale vroeghulp leest u in het informatieblad Integrale vroeghulp voor ouders en of verzorgers.