Groot onderhoud Zestienhovensekade
Gepubliceerd op: 21-09-2018
Geprint op: 22-06-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/zestienhovensekade/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeente is gestart met het onderhoud en de herinrichting van het westelijk deel van de Zestienhovensekade, tussen de keerlus en de T-splitsing bij Naaktgeboren.

Er komt nieuwe riolering en in veel straten worden gas- en waterleidingen vervangen. Ook richten we de straat opnieuw in. De aannemer die dit werk voor de gemeente uitvoert is EVS.

Fasering

Het werk voeren we uit in twee fases, we houden rekening met het werk aan de nieuwbouwhuizen. Fase 1 start eind maart 2021 en duurt naar verwachting tot mei 2022. Wanneer fase 2 start, is afhankelijk van de voortgang van nieuwbouwproject ‘De Schiewerf’.

 • In fase 1 werken we aan:
  • Zestienhovensekade (tussen de keerlus en het Neel Gijsenpad): riolering, gas- en waterleidingen
  • Neel Gijsenkade: riolering en gasleidingen.
 • Tussen fase 1 en 2:
  • Neel Gijsenpad: alleen gasleidingen
  • Molensingel: alleen gas- en waterleidingen (weg hoeft niet open)
  • Neel Gijsenstraat: gas- en waterleidingen.
 • In fase 2 werken we aan:
  • Zestienhovensekade (tussen Neel Gijsenpad en T-splitsing bij Naaktgeboren): riolering, gas- en waterleidingen.

Veelgestelde vragen

In de straten waar de werkzaamheden plaats vinden, hebben we op enkele strategische plekken trillingsmeters geplaatst. Daarmee controleren we of de werkzaamheden en/of het bouwverkeer trillingen veroorzaken, die de kans op schade aan gebouwen kunnen verhogen (volgens de landelijk aangenomen richtlijnen).

Zodra de apparatuur een trilling waarneemt die te groot is, gaat een alarm bij ons af. Wij bekijken dan wat de trilling heeft veroorzaakt en passen onze werkzaamheden aan. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat het bouwverkeer te hard reed, daar letten we dan vervolgens extra op.

Niet elke trilling die boven de norm ligt, veroorzaakt meteen schade aan uw pand. Wel willen we de trillingen tot een minimum beperken. Loopt uw pand onverhoopt toch schade op door onze werkzaamheden, dan horen we dat graag. Een externe partij neemt vooraf en achteraf de stand van uw pand op, zodat we schade achteraf kunnen vaststellen.

We gaan een gescheiden rioolstelsel aanbrengen, 1 schoonwaterriool en 1 vuilwaterriool. Het regenwater dat op straat valt, komt in het schoonwaterriool en het water vanuit uw huis wordt aangesloten op het vuilwaterriool. Maar bewoners kunnen ervoor kiezen om op eigen kosten het water vanuit hun huis ook te scheiden.

Er komen extra parkeerplekken ter hoogte van de parkeerlus.

Daar staan groenvakken gepland. De inzet van de gemeente is geweest om de situatie met parkeerplaatsen half op de stoep op te lossen, zonder verlies aan parkeerplaatsen, maar ook met ruimte voor groenvoorzieningen. Dat is uiteindelijk bijna gelukt: netto is er één parkeerplaats minder.

Nee, het is niet de bedoeling dat auto’s op de stoep worden geparkeerd. Hier wordt u gewoon voor bekeurd.

Per saldo zal er 1 parkeerplaats minder terugkomen.

In de nieuwe situatie worden er uitstulpingen op straat aangebracht. Net zoals bij de Zestienhovensekade-Oost is gebeurd.

Tijdens de werkzaamheden aan de Neel Gijsenkade blijft de Achterdijk bereikbaar via de Molensingel. Het kan voorkomen dat door werkzaamheden de Achterdijk sporadisch niet bereikbaar is, hier zal de omgevingsmanager over communiceren. In dat geval zullen we rijplaten neerleggen zodat het alsnog bereikbaar is. Houd de BouwApp in de gaten.

De riolering van de Molensingel is nog goed, voorzover wij weten. Deze riolering is jonger en komt pas rond 2050 in aanmerking voor vervanging.

Naar de kwaliteit van de straat gaan we nog een keer kijken, om te zien of die toch al vervangen moet worden.

Nee, vuilwater en regenpijp worden aangesloten op het hoofdriool. Bewoners kunnen als zij dat willen een vergunning aanvragen voor een aparte hemelwaterafvoer. De gemeente zal dan een nieuwe aansluiting maken tot aan de erfgrens. Werkzaamheden op eigen terrein zijn voor kosten van bewoners.

Als de hemelwaterafvoer nu gescheiden is van de vuilwaterafvoer, en hij zit aan de kant van de straat, dan nemen we hem mee en sluiten we hem aan op de schoonwaterriool. Anders wordt het op het vuilwaterriool aangesloten.

U kunt hier een vergunning voor aanvragen bij gemeente Rotterdam en contact opnemen met de omgevingsmanagers. U dient zelf en op eigen kosten de scheiding tussen hemelwaterafvoer en vuilwaterafvoer aan te brengen.

Wij vervangen de riolering tot de erfgrens. De bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor de aansluiting op eigen grond. Het kan zijn dat huisaansluiting op eigen terrein gewoon nog goed is. We kunnen de status van de aansluiting doorgeven, het is dan aan de bewoner zelf om hier wel of geen actie op te ondernemen.

Er worden trillingsmeters in de straat geplaatst. Hiermee monitoren we de trillingen die worden veroorzaakt door het werkverkeer en het vrachtverkeer. Als er overschrijdingen worden gemeten, wordt dit direct gemeld en treffen we maatregelen. Bewoners ontvangen een brief van de firma Quattro Expertise over het maken van een afspraak voor een bouwkundige opname van hun pand. Hiermee leggen we de bouwkundige staat van de panden vast, voordat de werkzaamheden starten. De kosten van deze bouwkundige opname komen voor rekening van de gemeente.

De omgevingsmanager van de aannemer is het aanspreekpunt tijdens de werkzaamheden. Gemeente Rotterdam krijgen elke week een uitdraai van alle meldingen die zijn binnengekomen. Het project is een samenwerking tussen de aannemer en gemeente Rotterdam. De gemeente draagt uiteindelijk verantwoordelijkheid voor het project.

De werkzaamheden aan de waterleiding vinden vooruitlopend plaats. Tijdens die werkzaamheden halen we de fundering eruit, dan gaat Stedin werkzaamheden aan de gasleiding uitvoeren en zijn er minimale werkzaamheden aan het elektrische net van Stedin. Hierna gaan wij rioleren en wordt de straat weer opgehoogd en netjes bestraat.

Dat is ons niet bekend, maar we zetten de vraag uit bij de telecombedrijven.

Bereikbaarheid

Waar we aan het werk zijn, kan geen verkeer de straat in. Ook kunt u dan niet parkeren. Met borden leiden we het verkeer om. We werken steeds maar aan enkele straten tegelijk, zodat uw wijk goed bereikbaar blijft.

Vuilnis ophalen

Als uw straat opgebroken is, kunt u uw container plaatsen aan het begin of het eind van het deel waar we werken. De ondergrondse container blijft gewoon bereikbaar.

Geveltuinen

Een tuintje vlak langs uw gevel, is een ideale manier om water van hoosbuien af te voeren. Wilt u een geveltuintje aanleggen? Dit is uw kans. Geef het aan ons door, dan maken we een mooi opgehoogd randje voor u. Let op: een geveltuin kan alleen als er nog 1,80 meter trottoir overblijft. Kijk voor meer informatie op de pagina Geveltuinen.

Wateroverlast voorkomen

Vaak ontstaat er na de aanleg van nieuwe riolering wateroverlast in kruipruimtes en kelders. Dat komt doordat de oude rioolbuizen in de loop der jaren poreus zijn geworden en water uit de grond opnamen. We adviseren u om dat goed in de gaten te houden, zodat u snel kunt ingrijpen en uw kruipruimte ophogen of uw kelder waterdicht maken. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid. Meer informatie op de pagina Waterloket, zie onder Veelgestelde vragen, Folders over water en riolering.

We adviseren u ook op uw terrein zoveel mogelijk voor goede afwatering te zorgen. Door de heftigere en langdurigere buien van de laatste jaren, kampt Rotterdam regelmatig met wateroverlast. De gemeente kan dat niet alleen oplossen, door ingrepen in straten en parken. Daarom verzoeken we u om in uw tuin minder tegels en meer groen aan te leggen, of een regenton te plaatsen, een geveltuin aan te leggen of een groen (garage)dak te nemen. Voor veel van deze opties kunt u subsidie aanvragen. Kijk wat we samen kunnen doen op rotterdamsweerwoord.nl.

Speelplekjes

In het gras naast de keerlus, tegenover de woonarken, leggen we een speelplekje aan. En de driehoekige speelplek aan het begin van de Neel Gijsenstraat wordt volgend jaar opgeknapt, die valt buiten dit project. We nodigen u op een later moment uit om over beide speelplekken mee te denken.

Vragen over de werkzaamheden van Stedin?

E-mail pieter.schippers@stedin.net. Bij calamiteiten kunt u contact opnemen met het storingsnummer van Stedin: 0800 - 90 09 (gratis).

Vragen over de werkzaamheden van Evides?

E-mail r.vanbeek@evides.nl. Bij calamiteiten kunt u contact opnemen met het storingsnummer van Evides: 0900 - 07 87.

Meer informatie via de BouwApp

Algemene informatie over de werkzaamheden, vindt u op deze pagina.

Het laatste nieuws volgen over de werkzaamheden en gemakkelijk uw vragen stellen? Dat kan via de BouwApp, die u downloadt via de App Store en Google Play. Zoek op 'Groot onderhoud Zestienhovensekade-West'. Klik op Volgen. Dan ontvangt u automatisch nieuwe berichten over het werk

Inrichtingsplan

In de onderstaande tekening ziet u het definitief inrichtingsplan. Het laat de nieuwe inrichting van het westelijke deel van de Zestienhovensekade zien.

Op dit moment loopt nog steeds een onderzoek naar de fundering van een deel van de woningen aan de Zestienhovensekade. De resultaten kunnen van invloed zijn op de planning van riolering en herinrichting. Meer informatie volgt later op deze pagina.

Meer informatie

Aannemer EVS is uw contact tijdens de werkzaamheden. Belt of mailt u met omgevingsmanager Rieke van Wijngaarden, via 06 - 120 934 02 of projecten@evsbv.nl. Via Rieke kunt u ook de gemeente bereiken.