Groot onderhoud Zestienhovensekade Oost
Gepubliceerd op: 19-09-2018
Geprint op: 06-05-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/zestienhovensekade-oost/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeente heeft het project in het oostelijke deel van de Zestienhovensekade opgeleverd. Dit deel ligt tussen de Oudedijkse Schiekade/Overschiese Kleiweg en de keerlus.

De gemeente voerde in 2020 in de Zestienhovensekade groot onderhoud in de buitenruimte uit:

  • Het gemeenteriool is vervangen
  • Waar de straat als gevolg van zetting in de loop der tijd lager was komen te liggen, werd deze weer opgehoogd
  • Tegelijkertijd werd de bestrating vernieuwd.

Woonstraat

De straat heeft meer het karakter van een woonstraat gekregen. Dit is gelukt door versmalling van de rijbaan voor auto’s, iets meer ruimte op de stoep aan de zuidzijde en plantvakken die meer groen in de straat brengen én de snelheid van het autoverkeer remmen.

Het project bracht wat uitdagingen met zich mee, omdat de straat gefundeerd is op piepschuimblokken. Lees daarover hieronder meer.

Achtergrondinformatie 'schuifhuizen'

Begin jaren '80 is aan de hand van luchtfoto's ontdekt dat 6 woonblokken aan de noordzijde van de Zestienhovensekade met huisnummers 439 tot en met 519 horizontaal waren verschoven. Het ging hierbij om verschuivingen variërend van 10 centimeter tot meer dan 2 meter. Bovendien bleek uit metingen dat deze verschuiving zich nog steeds voortzette in de tijd. Onderzoek heeft destijds uitgewezen dat de verschuiving werd veroorzaakt door het verschil in maaiveldhoogte tussen de voor- en achterzijde van de woningen van 2,5 tot 3 meter. Bovendien bleek er in combinatie met de zeer slappe en diepere ondergrond.

Om het schuiven een halt toe te roepen, is aan de voorzijde van de woningen een aantal onder het wegdek aanwezige zware grondlagen zoals zand- en puin, vervangen door lichtgewicht materiaal. Hierbij is gebruik gemaakt van onder meer PS Hardschuim (het piepschuim waarin nieuwe TV's worden verpakt) en Argex korrels (dezelfde die in plantenbakken op hydrocultuur worden gevonden). Bovendien zijn waar nodig de funderingen van de woningen vervangen. Na de uitvoering van al die werkzaamheden is de horizontale positie van de woningblokken nog lange tijd gevolgd en daaruit is gelukkig bevestigd dat de kade zich heeft gestabiliseerd.

Een belangrijk bijkomend effect van deze oplossing is dat er op dit deel van de Zestienhovensekade veel minder zettingen optreden dan elders in Rotterdam, zodat de straat ook in de toekomst minder hoeft te worden opgehoogd en kabels en leidingen een veel langere levensduur zullen hebben dan elders. Aan de andere kant blijven werkzaamheden aan de straat wel een aandachtspunt voor de gemeente. Om de stabiliteit van de kade blijvend te kunnen garanderen zal er ook in de toekomst geen extra gewicht in de vorm van zware ophooglagen worden toegevoegd.

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u nadere informatie over dit project? Stuur dan een e-mail naar de projectorganisatie, zestienhovensekadeSO@rotterdam.nl.