Zestienhoven
Gepubliceerd op: 05-01-2017
Geprint op: 11-05-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/zestienhoven/
Ga naar de hoofdinhoud

Zestienhoven kent een grote diversiteit. Het noordelijke deel van polder Zestienhoven is voor een groot deel in gebruik door Rotterdam The Hague Airport en het bedrijventerrein Hoog Zestienhoven en heeft een belangrijke economische waarde.

Ten zuiden van Rotterdam The Hague Airport is een hoogwaardige woonwijk ontwikkeld. In het gebied staan woningen op royale kavels, waarvan een deel vrije kavels. Het type woningen in Park Zestienhoven varieert van vrijstaande of geschakelde villa’s tot riante herenhuizen en, in beperkte mate, appartementen.

Voorzieningen

Het uitgesproken groene en waterrijke karakter van het gebied blijft daarbij zoveel mogelijk gehandhaafd. In 2006 is gestart met de bouw van de eerste woningen. In totaal komen er in Park Zestienhoven tot 2030 ongeveer 1.800 woningen, circa 35 woningen per hectare. Ook zijn er voorzieningen als scholen, bedrijven en sportaccommodaties gepland.

Park en volkstuinen

In het westelijke deel van Zestienhoven bevindt zich het park 'De Buitenplaats' in Engelse landschapsstijl met onder meer een hertenkamp. Ook verrees in de jaren zestig aan de westzijde de buurt Zestienhoven met 120 woningen. In het zuidelijkste deel van het gebied, nabij het lint van de Overschiese Kleiweg, bevinden zich een aantal volkstuincomplexen met meer dan 350 volkstuinen.