Zelfbouw
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 27-09-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/zelfbouw/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeente Rotterdam heeft in Nesselande begin van dit jaar kavels in de verkoop gebracht door middel van loting. Een aantal kavels is tijdens deze loting niet ingeloot.

Deze kavels zijn vanaf begin december 2020 voor vrije inschrijving beschikbaar. In de Waterwijk zijn de kavels 2, 5 en 77A beschikbaar. En in de Lintbebouwing zijn de kavels BW3, BW4 en Z2 beschikbaar. Hieronder vindt u alle benodigde informatie.

Waterwijk

In Waterwijk worden verschillende kaveltypen aangeboden. Er is een grote diversiteit aan woonwensen. Deze kavels dragen bij aan de verwezenlijking van enkele van deze woonwensen. Elk kavel heeft specifieke kwaliteiten, maar dit betekent ook dat niet elke kavel geschikt is voor elk type woning. Wij raden u daarom aan om bij het maken van een definitieve keuze, bij voorkeur samen met uw architect of aannemer, vooraf goed de mogelijkheden van de kavel te bestuderen.

De kavels 2 en 5 liggen aan de Gerrit Voorenkade in het zuidelijk deel van Waterwijk. De kavels zijn bereikbaar vanaf de Brandingdijk via de Coenraad Swiepdijk. De kavels 2 en 5 liggen op een gezamenlijk eiland, met op elk eiland drie kavels. De kavels 2 en 5 zijn met de lange zijde naar de straat gericht. Ze zijn gelegen aan het einde van het mandelige (gezamenlijke) erf en hebben een brede oever langs het water, waar een steiger, vlonder of botenhuis kan worden gebouwd. Het kaveleiland is toegankelijk via een gemeenschappelijke brug en een gezamenlijk erf.

Bebouwingsveld

De bebouwingsvelden van de kavels 2 en 5 zijn erg ruim. Het veld van kavel 2 heeft een schuine zijde langs de dijk. Het bebouwingsveld van kavel 5 is rechthoekig. De velden zijn centraal op de kavels gelegen, om ook de woningen op de overige kavels op de eilanden voldoende zicht op de omgeving te bieden. Aan de zijde van het erf hebben de bebouwingsvelden een overgangszone, waar de bouwhoogte geleidelijk oploopt van 2.5 meter tot 9.0 meter.

Bezonning

Afhankelijk van de plaats van de woning op de kavel kan worden gekozen voor een diepe voortuin op het zuidoosten of een achtertuin op het noordwesten. Als voor de laatste optie wordt gekozen, dan wordt aangeraden de hoogte van de woning te beperken om zo de bezonning van de achtertuin niet te veel te hinderen. Met name voor kavel 2 geldt dat ook een zonnige zijtuin kan worden verkregen als de woning zo veel mogelijk in het oostelijk deel van het bebouwingsveld wordt geplaatst.

Woningtype

De kavels 2 en 5 lenen zich door het riante bebouwingsveld goed voor vele woningtypen. Het veld biedt de ruimte voor een woningtype met veel oppervlak op de begane grond, zoals een bungalow. Een compactere woning met een rechthoekig grondvlak waarbij de korte zijde naar het erf is gekeerd, heeft tot voordeel dat er meer ruimte voor een zijtuin in de zon overblijft.

De kavels 77A tot en met 77E liggen samen op een eiland in het oostelijk deel van Waterwijk. Het eiland is toegankelijk via een dam vanaf de Reinier Rondhorstdijk. De kavels grenzen direct aan de straat, genaamd Adam Knikmanstraat. Ten noorden van de straat bevinden zich 4 kavels, ten zuiden van de straat ligt 1 kavel. Ten noorden van dit eiland bevinden zich projectmatig gebouwde woningen. Kavel 77A is driehoekig van vorm.

Bebouwingsveld

Kavel 77a heeft een driehoekig bebouwingsveld, dat op 6 of 5 meter van de beschoeiing is gelegen.

Bezonning

Kavel 77a heeft een tuin rondom de woning. Door de woning zo oostelijk mogelijk in het bebouwingsveld te plaatsen, ontstaat een ruime tuin op het zuidwesten waar u de hele dag zon heeft.

Woningtype

Kavel 77a heeft een riant bebouwingsveld, dat ruimte biedt aan verschillende woningtypen. Een bungalow, met veel oppervlak op de begane grond of een woning met een L-vormige plattegrond passen goed op deze kavels.

Lintkavels BW3, BW4 en Z2

De kavels in de Linten wijken af van de gangbare kavels in Nesselande-Waterwijk, hiermee wordt de diversiteit aan kavels vergroot. Elk kavel heeft specifieke kwaliteiten maar dit betekent ook dat niet elke kavel geschikt is voor elk type woning. Wij raden u daarom aan om bij het maken van een definitieve keuze, bij voorkeur samen met uw architect of aannemer, vooraf goed de mogelijkheden van de kavel te bestuderen.

In Nesselande zijn twee historische linten: de Ringvaart en de Wollefoppenweg. Beide linten hebben een aantal ruimtelijke en functionele kwaliteiten.

De Ringvaart, gelegen op de grens tussen de gemeente Rotterdam en de gemeente Zuidplas (Zevenhuizen-Moerkapelle en Nieuwerkerk a/d IJssel) vormt de oostgrens van Nesselande. De dijk langs de Ringvaart is de oorspronkelijke waterkering met de erachter gelegen polders. Onderdeel van het Ringvaartlint is de Bermweg. In dit gedeelte heeft het Ringvaartlint een breed profiel met aan weerszijden een sloot.

Het talud van de dijk is in gebruik als wei. Het slotenpatroon, dat de kavels van elkaar scheidt, maakt een schuine hoek met de weg onderaan de Ringvaartdijk. De bebouwing is gelegen aan de onderkant van de dijk en bestaat vooral uit vrijstaande woningen met bijgebouwen. De bebouwing volgt voor het grootste gedeelte de richting van de kavelstructuur en staat onder een schuine hoek met de weg. Een groot aantal van de kavels wordt ontsloten door middel van bruggen en een gedeelte van de kavels wordt ontsloten door dammen.

De kavel bestaat uit een nagenoeg driehoekig stuk land, dat aan drie kanten begrensd is door water. Samen met lintkavel BW2 is de kavel bereikbaar over een mandelig perceel, dat via een brug is ontsloten vanaf de Bermweg.

Bebouwingsveld

Het bebouwingsveld volgt de richting van de kavelgrenzen en is ook rechthoekig.

Bezonning

De kavel ligt in oost/westrichting. Aan de westzijde grenst de kavel aan de nieuwbouw van Nesselande. Als de woning aan de noordoostkant van het bebouwingsveld wordt gebouwd is er ochtendzon in de voortuin en is een ruime achtertuin op het zuidwesten mogelijk waar in de middag en de avond van de zon kan worden genoten.

Woningtype

Deze kavel leent zich voor een eenvoudige (polder)woning met kap, die evenwijdig of haaks op de richting van de oorspronkelijke poldersloten is geplaatst.

De kavel bestaat uit een overwegend driehoekig stuk land, dat is gelegen achter de bestaande lintbebouwing. Het terrein is aan drie kanten begrensd door water en de kavel is door middel van een eigen oprijlaan en een brug direct verbonden met de Bermweg.

Bebouwingsveld

Het bebouwingsveld volgt de richting van de kavelgrenzen en bestaat vanwege de bijzondere vorm van de kavel uit twee delen. Het nagenoeg driehoekige zuidelijke deel is het grootst en daardoor het meest geschikt voor het hoofdgebouw. Het maximale te bebouwen oppervlak mag over de beide delen van het bebouwingsveld worden verdeeld, maar mag opgeteld het maximale bebouwingspercentage van 30 procent van de bestemmingsvlek W12 niet overschrijden.

Bezonning

De kavel ligt in de oost/west richting. Aan de westzijde grenst de kavel aan de nieuwbouw van Nesselande. Als de woning aan de noordoostkant van het bebouwingsveld wordt gebouwd is er ochtendzon in de voortuin en is een ruime tuin op het westen mogelijk waar tot laat in de avond van de zon kan worden genoten.

Woningtype

Deze kavel leent zich voor een eenvoudige (polder)woning met kap, die evenwijdig of haaks op de richting van de oorspronkelijke poldersloten is geplaatst.

De kavel is aan de achterzijde begrensd door een smalle onderhoudsstrook waarin een riool ligt met daarop aansluitend een watergang. Er is een hoogteverschil van 2,5 tot 3 meter tussen voor- en achterzijde.

Bebouwingsveld

De voorgevelrooilijn ligt vrij ver terug, in lijn met de aangrenzende bebouwing, 15 meter uit de as van de weg.

Bezonning

De kavel ligt in de oost/west richting. Aan de westzijde grenst de kavel aan de nieuwbouw van Nesselande. Als de woning aan de oostkant van het bebouwingsveld wordt gebouwd is er ochtendzon in de voortuin en is een ruime tuin op het westen mogelijk waar tot laat in de avond van de zon kan worden genoten.

Woningtype

Deze kavel leent zich voor een eenvoudige (polder)woning met kap, die met een representatieve voorgevel is gericht naar het Zuideinde. Bovendien kan, door op slimme wijze gebruik te maken van het grote hoogteverschil tussen dijk- en tuinzijde van de kavel aan de achterzijde van de woning, de kelderverdieping met een tuinkamer direct aan de tuin grenzen. Op deze wijze kan het maximale volume van de woning, dat maximaal ongeveer 500 m3 gemeten vanaf het peil van de dijk mag bedragen, worden vergroot.

Met de schuifbalk onder de tabel kunt u heen en weer bewegen om alle gegevens te zien.

Kavel Oppervlakte ongeveer
(in vierkante meter)
Koopprijs per m2 exclusief omzetbelasting
(euro's)
Koopprijs exclusief Omzetbelasting
(euro's)
Omzetbelasting 21 procent
(euro's)
Totale koopprijs inclusief 21 procent omzetbelasting
(euro's)
Kavels 2 en 5
2 * 985 + 62 545 (50) 539.925,00 113.384,25 653.309,25
5 * 958 + 63 545 (50) 525.260,00 110.304,60 635.564,60
Kavel 77A
77 a 875 500 437.500,00 91.875,00 529.375,00
Lintkavels Bermweg BW3 en BW4
BW3 * 1227 + 114 485 (60) 601.935,00 126.406,35 728.341,35
BW 4 1648 460 758.080,00 159.196,80 917.276,80
Lintkavel Zuideinde Z2
Z2 935 490 458.150,00 96.211,50 554.361,50

* kavel plus mandelig eigendom

Meer informatie

Voor vragen, het opvragen van een informatiebrochure of een optie kunt u contact opnemen met Joke Huigen via KavelsRotterdamSO@rotterdam.nl.