Young010
Gepubliceerd op: 24-01-2018
Geprint op: 23-01-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/young010/
Spring naar het artikel
Foto: Sander van Wettum

Young010 is hét jongerencollectief van Rotterdam dat als doel heeft de stad leuker, mooier en beter te maken voor jongeren. Het collectief bestaat uit dertig geselecteerde jongeren in de leeftijd van 13 tot 23 jaar.

Zij zijn het aanspreekpunt in Rotterdam als het gaat over jongerenzaken. Young010 is sinds 23 februari 2017, de dag van hun officiële benoeming in de raadszaal van het stadhuis, het aanspreekpunt in Rotterdam als het gaat over jongerenzaken.

Young010 verbindt niet alleen jongeren in en aan Rotterdam, maar inspireert ze ook om te blijven ontwikkelen. Young 010 maakt het verschil voor andere jongeren in de stad. Hoe doen zij dit? Door met jongeren (en volwassenen) in de stad over allerlei onderwerpen het gesprek aan te gaan. Op basis hiervan adviseren ze het stadsbestuur over wat er onder jongeren leeft en over wat zij belangrijk vinden.

Young010 doet

De dertig jongeren van Young010 zijn sinds februari 2017 actief en hebben op verschillende manieren met partners in de stad meegedacht en meegedaan. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Gesprekken met de gemeente over het onderzoek ‘alcoholvrij uitgaan voor 18-minners’. De adviezen van Young010 zijn vervolgens verwerkt in de resultaten van dit onderzoek.
  • Een afvaardiging van Young010 nam deel aan het debat ‘Jonge Rotterdammers’. Het debat ging over burgerschap, democratie en de rol die het onderwijs hierin volgens hen zou kunnen en/of moeten spelen.
  • Op de Dag van de Rechten van het kind, reikte de gemeente Rotterdam in 2017 voor het eerst de Rotterdamse Kinderrechten Award uit. Met deze award zet de gemeente een Rotterdammer en een Rotterdamse organisatie, die zich met hun initiatieven inzetten voor de rechten van kinderen, in het zonnetje. De voorzitter van Young010 had zitting in de jury.
  • Op de Dag van de Democratie is Young010 met de drive-to-connect-bus door de stad getrokken om verschillende instanties en projecten te bezoeken die passen bij de drie onderzoeksthema’s. Tijdens de tour stapten verschillende mensen ‘op’ om het gesprek aan te gaan, waaronder vertegenwoordigers van politieke jongerenorganisaties en politieke partijen.
  • In 2017 organiseerde LOKAAL een burgertop, de G1000 Rotterdam. Tijdens de dag was een aantal Young010’ers betrokken als vrijwilliger om bij te dragen aan het succes van de burgertop.
  • In november organiseerde het European Forum for Urban Security (EFUS) de internationale conferentie Security, Democracy & Cities. Onderdeel van de conferentie is een jongerenprogramma. Op uitnodiging van de gemeente Rotterdam reisde een aantal leden van Young010 die zich bezighouden met het thema veiligheid af naar Barcelona om de conferentie bij te wonen. Na de conferentie volgde een terugkoppeling van de opgedane kennis en worden de resultaten meegenomen in het advies naar het stadsbestuur.

Kortom, Young010 gaat er op uit in binnen- en buitenland en is vraagbaak voor gemeente en maatschappelijke organisaties.

Werkgroepen Young010

Young010 richt zich op de thema’s:

  • talentontwikkeling
  • veiligheid
  • verbinding

In drie werkgroepen werken zij aan uitdagingen op het gebied van deze thema’s. Tijdens dit proces hebben zij informatie opgehaald en gesprekken gevoerd met professionals uit het veld en beleidsmakers. Ze hebben jongeren uit alle gebieden van Rotterdam betrokken om een goed advies te geven richting de stad

Adviezen van Young010

Op 13 februari 2018 presenteerde Young010 adviezen aan wethouder Joost Eerdmans in Theater Zuidplein. De leden van Young010 hebben nagedacht over hoe Rotterdam de stad leuker, beter en mooier kan maken voor jongeren. De adviezen zijn gericht op drie thema’s, namelijk verbinding, talentontwikkeling en veiligheid. De adviezen hebben betrekking op 21-eeuwse vaardigheden in de klas, hoe jongeren kunnen bijdragen aan de veiligheid in de stad en het creëren van een fysieke plek voor jongeren.  Lees de adviezen van Young010 in de PDF hieronder.

Meetings

De leden van Young010 komen meerdere malen per maand samen. Tijdens de meetings met de gehele kerngroep houden de verschillende werkgroepen elkaar op de hoogte en wisselen ze ervaringen en ideeën uit. Daarnaast is er ruimte voor verdieping door het uitnodigen van gastsprekers en experts. Voorbeelden hiervan zijn een masterclass politieke filosofie van Dr. Gerard Drosterij en een themabijeenkomst ‘Jongeren en de democratie’. Tijdens de laatstgenoemde bijeenkomst werd aandacht besteed aan de verkiezingen voor de gemeenteraad en de gebiedscommissies in 2018 en op welke manieren jongeren betrokken kunnen worden bij de lokale democratie in het algemeen en de verkiezingen in het bijzonder.

Meer informatie

Wil jij lid worden van Young010 of op de hoogte blijven van de activiteiten? Volg Young010 dan op social media of stuur een e-mail.