Woonlab010
Gepubliceerd op: 11-11-2016
Geprint op: 19-12-2018
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/woonlab010/
Spring naar het artikel

Rotterdam wint aan populariteit. Het aantal bezoekers aan de stad stijgt fors, net als het aantal hotelovernachtingen en de bestedingen. Ook de Rotterdamse woningmarkt zit onmiskenbaar in de lift.

Rotterdam is een thuis voor 600.000 Rotterdammers met ieder een eigen verhaal. Zo wil een gezin bijvoorbeeld ruimte voor de kinderen en zoekt een starter weer de levendigheid van de stad op. Verhalen met specifieke woonwensen, waarvoor helaas niet altijd aansluitend woonaanbod gevonden kan worden. Zo divers als de stad is, zo divers is ook de woonvraag. Rotterdam vindt het belangrijk om voor al die doelgroepen een passend woningaanbod te hebben. Dit vraagt om vernieuwing en variatie in woningaanbod. Hiervoor is het project Woonlab010 gestart.

Ruimte voor experiment

Rotterdam is een vernieuwende stad, waar architectuur en innovatie centraal staan EN een stad waar ruimte is voor participatie van bewoners en ondernemers. Woonlab010 stelt deze aspecten centraal en roept oude en nieuwe Rotterdammers op om mee te werken aan de realisatie van nieuwe woonconcepten. Met jouw inzet brengen we de kwaliteit van het wonen in Rotterdam naar een hoger niveau.

Woonlab010 is geïnspireerd door de open oproepgezinsappartementen die onlangs door architect Laurens Boodt is gewonnen. De prijsvraag leverde veel inzendingen op die bijdragen aan innovatie op de woonmarkt. En nog belangrijker; het blijft niet bij het papieren plan, het winnende plan willen we daadwerkelijk uitvoeren. De open oproep gezinsappartementen is daarom de grondlegger van Woonlab010 en eigenlijk de eerste prijsvraag binnen dit product.

Innovatie door prijsvragen

Woonlab010 bestaat uit een aantal prijsvragen waarbij diverse ingrediënten van de Woonvisie Rotterdam bij elkaar gebracht zijn om innovatie in de woningmarkt te realiseren. Deze open prijsvraagselecties gaan over verschillende woonthema’s. De gemeente verkoopt hierbij leegstaand vastgoed of grond, aan de partij met het beste plan en dus niet aan de partij die het meeste geld biedt: Kwaliteit en innovatie staan voorop!

We dagen iedereen uit tot het bedenken van nieuwe ideeën en oplossingen voor woonvraagstukken, om zo het leven in onze stad nog aantrekkelijker te maken.'

'We dagen iedereen uit tot het bedenken van nieuwe ideeën en oplossingen voor woonvraagstukken, om zo het leven in onze stad nog aantrekkelijker te maken.'

Woonvisie

Doeners en creatieve geesten gezocht

De open prijsvragen zijn gericht op specifieke en actuele woonthema’s. De gemeente start met de prijsvraag 'Wonen in Winkels'.

Rotterdam zoekt doeners en creatieve geesten om leegstaande winkels of bedrijfsruimtes te verbouwen tot unieke stadswoningen. Wilt u bijzonder wonen, helemaal naar eigen smaak? Bekijk hier de speciale pagina 'Wonen in Winkels'

Meer informatie over de andere prijsvragen volgt later.

Vier basisprincipes

Alle prijsvragen van Woonlab010 worden opgezet volgens vier basisprincipes:

 • Innovatiekracht
  Bij de selectie van de winnende partij zal innovatiekracht het belangrijkste criterium zijn. Enerzijds gaat het dan om de vraag: hoe vernieuwend is het voorstel? Daarnaast zal ook worden gekeken naar de bredere toepasbaarheid van het idee en de kansen die het biedt om door de markt verder opgepakt te worden.
 • Uitvoeringsgericht
  Bij Woonlab010 gaat het niet om innovatieve ideeën alleen. Om de markt te inspireren is het noodzakelijk dat er daadwerkelijk gebouwd gaat worden. Dit vraagt om integrale inzendingen waarin zowel de inhoudelijke alsook de financiële haalbaarheid van belang zijn.
 • Open en transparant
  Alle prijsvragen hebben een open karakter, maximaal toegankelijk voor zo veel mogelijk partijen. De selecties zullen transparant plaats vinden met een zorgvuldige beoordeling van de plannen en een heldere terugkoppeling van de gemaakte keuzes.
 • Kennisdeling
  Iedere prijsvraag zal waarschijnlijk leiden tot een groot aantal interessante plannen. Het gaat ons niet enkel om het winnende plan, maar ook andere goede ideeën worden verder gebracht. Dit kan bijvoorbeeld door een publicatie of een eindmanifestatie waarbij tevens andere vastgoedeigenaren uit de stad worden uitgenodigd om kennis te nemen van de ingediende plannen, zodat die wellicht via een andere weg tot uitvoering kunnen komen.

Meebouwen

Wilt u ook meebouwen aan de toekomst van Rotterdam? Schrijf u in voor de nieuwsbrief van Pak je Ruimte. Dit is hét informatiekanaal voor verkoop van zelfbouw aanbod, gemeentelijk vastgoed en bedrijfskavels.

Alle gegevens op deze pagina zijn onder voorbehoud van wijzigingen, er kunnen geen rechten ontleend worden.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met programmamanager Laura Melissen, zelfbouw@rotterdam.nl.