Spring naar het artikel

Het Maritiem District is onderdeel van de binnenstad van Rotterdam. Het gebied (tussen de Schiedamsedijk, Oostplein, Blaak en Boompjes) verandert de komende jaren van een gebied met veel kantoren naar een gebied met meer woningen.

Met de toename van het aantal woningen en daarmee nieuwe bewoners, is het nodig om verschillende plekken in de buitenruimte en rond het water aan te pakken. Water, historie en moderne stad komen zo sterker samen en wordt het Maritiem District hiermee een zichtbaar, levendig en aantrekkelijk onderdeel van de binnenstad.

Van kantoren naar woningen

Op dit moment zijn er 3.315 woningen in het Maritiem District. Op basis van de plannen wordt tot en met 2020 een toename van ongeveer 1.900 woningen verwacht. Met uitzondering van de nieuwe woontoren Bright (tussen de Willem de Kooning Academie en de André van der Louwbrug), betreft het allemaal transformatie en herontwikkeling van kantoorpanden. Resultaat: meer woningen en minder (leegstaande) kantoren. Met deze extra woningen krijgt het Maritiem District er ongeveer 3.200 nieuwe bewoners bij.

De nieuwe woonprojecten in het Maritiem District zijn:

Investeren in de buitenruimte

De toename van woningen en bewoners vraagt om een aantrekkelijke omgeving op straat en van de stadshavens:

  • meer groen en speelgelegenheid
  • meer gebruik van de kades
  • betere verbindingen met andere wijken
  • minder parkeren op straat
  • mogelijkheden voor terrassen aan het water

Leefbaarheid en bereikbaarheid gebied tijdens de bouw

Al deze ontwikkelingen maken dat de gemeente samen met een heel aantal bewoners extra aandacht hebben voor het functioneren van dit gebied. Er zijn goede afspraken gemaakt met de bouwers en de ontwikkelaars, maar alles blijft mensenwerk. Regelmatig gaan toezichthoudende ambtenaren in het gebied op pad om te zien of er geen knelpunten ontstaan.

Bekijk de omleidingen en de bereikbaarheid per woonproject in de verschillende fases:

Andere ontwikkelingen in het Maritiem District

  • De Sloepenhaven The Red Apple Marina is een succes: intussen aangevuld met de wikkelboat, een huisje waar je kunt vergaderen of overnachten in de Sloepenhaven.
  • De drijvende Leuvetrappen zijn in de zomer van 2017 aan de kade van Plein 1940 aangemeerd. Een uitnodigende plek voor bezoekers om dichter bij het water te recreëren.
  • Stichting Erfgoedhavens Rotterdam beheert de havens in de binnenstad in opdracht van de gemeente. Het gaat bijvoorbeeld om baggeren, vuilvissen, en vooral om het toewijzen van ligplaatsen aan historische schepen waar op gewoond wordt of een klein bedrijf is gehuisvest.

Vanaf een grote afstand valt het Maritiem District al op. The Red Apple is als ‘vlaggenschip’ duidelijk herkenbaar, met in haar kielzog een grote en groeiende hoeveelheid (woon)torens op een relatief klein gebied. Maar het is ook belangrijk hoe de beleving van het gebied van dichtbij en op ooghoogte wordt ervaren. Daarbij vormt de invulling van de plint (de onderste laag van een gebouw) een sleutelrol. Een goede plint heeft interactie met passanten: er is iets interessants te zien in het gebouw, het is aantrekkelijk om naar toe te lopen of is toegankelijk voor het publiek en dat maakt het een onderdeel van het voetgangersnetwerk.

De invulling van de plinten

Het vullen van de plinten met de juiste mix is niet makkelijk, ook omdat de gemeente er maar beperkt invloed op kan uitoefenen. Reguleren is een mogelijkheid, maar regels toepassen richt zich vooral op het tegengaan van ongewenste ontwikkelingen. De gemeente wil zich liever inspannen om de gewenste invulling en beleving uit te lokken. Dat willen we gaan doen door samen met de huidige bewoners en ondernemers een heldere visie op te stellen en te investeren in de openbare ruimte.

De afgelopen drie jaar is geïnvesteerd in het vormen van een netwerk van instellingen, ondernemers, bewoners en gemeente om de ontwikkelingen in het Maritiem District vorm te geven. De bijeengebrachte kennis en wensen van deze partners staat aan de basis van de actuele ontwikkelingen in het Maritiem District en heeft geleid tot diverse investeringen van de verschillende partijen in het gebied. Van een sloepenhaven tot het recht leggen van een brug en van het Wijnhavenfestival tot het Rotterdam Waterweekend met een slotconcert van Sinfonia Rotterdam.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het Maritiem District? Stuur dan een e-mail naar de projectgroep.