Wijkverrijkers
Gepubliceerd op: 24-11-2020
Geprint op: 03-08-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/wijkverrijkers/
Ga naar de hoofdinhoud

Buiten is van ons allemaal en buiten betekent veel voor de Rotterdammers. We geven ruimte aan wensen en initiatieven van bewoners en ondernemers uit verschillende wijken.

De gemeente wil daar graag extra aan bijdragen, in aanvulling op andere programma’s en projecten. Met als resultaat een mooie (groene) omgeving waar het fijn is om te zijn.

Het bestuur heeft meerdere projecten aangewezen om de buitenruimte een kwaliteitsimpuls te geven. Het gaat dan om de aanpassing van enkele pleinen en straten, het verbeteren van speelplekken of het vergroenen van de omgeving. Zo geven we als stad gehoor aan de wens van bewoners en ondernemers om hun directe buitenruimte te verbeteren. We proberen de projecten zoveel mogelijk af te ronden voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Wijkverrijkers

We noemen de projecten die bij dit programma horen ‘Wijkverrijkers’. Het gaat om bewoners- en ondernemersinitiatieven waar het bestuur aan wil bijdragen. Het zijn dus extraatjes voor de wijk en daarmee een verrijking van de wijk.

Vergroenen Valkenstraat in de woonwijk tussen de Haringvliet en Burgemeester van Walsumweg. Start uitvoering: 2021.

Vergroenen Tak van Poortvliet. Daarnaast krijgt het aangrenzende speelplekje in de Mackaystraat extra groen en bankjes . Start uitvoering: eind 2021.

Aanbrengen kabelbaan (avontuurlijk spelen) in de Bandeloodijk. Start uitvoering: 2021.

Herstellen van de bomenrij aan de Bentincklaan door groeiplaatsverbetering, het planten van bomen met een grote(re) maat en het verbeteren van de waterberging. Start: tweede kwartaal 2021.

Vier trotse bewoners -een man, een vrouw en twee kinderen- poseren op het pleintje. Het pleintje is nieuw ingericht met beplanting en een beeldend kunstwerk.

Nieuwe inrichting pleintje Prinses Julianalaan door bewoners. Afgerond: april 2021.

Herinrichting van het plein aan de Voorschoterlaan. Een aantal actieve bewoners stelde voor om onder meer de buitenruimte te vergroenen en meer fietsparkeercapaciteit en verblijfskwaliteit te creëren. Start: vierde kwartaal 2021.

Vernieuwde speeltuin in Park de Nieuwe Plantage

Woensdag 14 juli 2021 opent wethouder Wijbenga (onder andere verantwoordelijk voor het beleidsterrein buitenruimte) de vernieuwde speeltuin in Park de Nieuwe Plantage in Kralingen-West.

Dit project kan toegevoegd worden aan het rijtje ‘Wijkverrijkers’ dat tot nu toe is gerealiseerd. Het ontwerp voor de nieuwe speeltuin is gemaakt met de inbreng van vele kinderen uit de buurt en de bewoners bij de speeltuin. Het past ook bij de wens van de gemeente om meer natuurlijke en groene speelplekken te maken.

Natuurlijk spelen

Er zijn natuurlijke materialen gebruikt voor de speeltoestellen, zoals hout en boomstammen. Maar ook een klimheuveltje, een bruggetje en verstophoekjes maken het spelen net wat spannender.

Jong en oud meer samen

De speeltuin is ontworpen voor verschillende leeftijdsgroepen en jong en oud komen er meer samen. Voor de kleinsten is er een speelhoekje met zitbankjes voor hun ouders. In de rest van de speeltuin is voor alle kinderen wel iets te beleven. En voor de senioren uit de buurt zijn de beweegtoestellen die er al stonden, weer beschikbaar.

Park De Oude Plantage, het oudste park van Rotterdam, krijgt een facelift. We planten bloembollen en knappen het straatmeubilair op. Start: eerste kwartaal 2021.

Het herstraten van de trottoirs in de verbindingsroute tussen winkelcentrum van Beethovensingel en Bergse Dorpsstraat/Weissenbruchlaan. Daarnaast is er specifiek aandacht voor voldoende rustpunten (bankjes), invalide opritjes en begeleidingstegels voor mensen die minder goed zien. Start: derde kwartaal 2021.

Veiliger en aantrekkelijker maken van het Johan Idaplein voor spelende kinderen door vergroening rondom het plein.

De Freericksplaats krijgt op verzoek van ondernemers een oppepper, waardoor het een aantrekkelijkere plek wordt. Start: derde kwartaal 2021.

Plaatsing van fitness en bootcamptoestellen op vijf locaties in het Sidelingepark.

Vergroening en herstellen van de parkeervakken aan de Hazelaarweg bij de sportverenigingen VOC en HCR. Start: tweede kwartaal 2021.

Op verzoek van buurtbewoners worden in het Wilgenplaspark een aantal zaken opgepakt zodat dat het voor hen weer een veilige en fijne plek is. De wegen in het park worden opnieuw geasfalteerd, zo nodig krijgen gazons drainage, bosplantsoen en beplanting wordt waar nodig omgevormd naar gazon of bosheesters, de beschoeiing langs de singel tussen de centrale vijver en de Lindesingel wordt vervangen en een aantal zieke bomen worden vervangen. Start: tweede kwartaal 2021.

Meer informatie

Voor meer informatie kijk ook op de pagina Rotterdam.nl/wilgenplaspark.

Herinrichting Heiman Dullaertplein: Het plein zal transformeren van een stenig plein naar een buurtplein voor jong en oud. Naast ruimte voor spel en sport komt er veel meer ruimte voor ontmoeten en verblijven. Start uitvoering: begin 2022 en verwachte oplevering 2e kwartaal van 2022.

Op en rond en Kapelplein worden kleine aanpassingen gedaan in de buitenruimte ook met als doel de verblijfskwaliteit verbeteren. Deze zijn onder te verdelen in vier deelprojecten: Joodse begraafplaats en omgeving, groenvakken Kapelplein, groenvakken Dirck Hoffstraat en achterzijde Theaterschool. Start uitvoering 3e kwartaal van 2022 en verwachte oplevering eind 2022.

Wethouder Wijbenga knipt samen met gemeenteraadslid Dieke van Groningen en enkele kinderen een lintje door op het Jaap Valkhoffplein.

Vergroening Jaap Valkhoffplein en herinrichting van het schoolplein met ruimte voor sport, spel en verblijf. Afgerond: december 2020.

Rondom het Brinkplein liggen grote kansen voor de vergroening. Met dit project wordt een eerste stap gemaakt met deze vergroeningsopgave. Start: vierde kwartaal 2021.

Aanbrengen bootcamp en bouldermuur op Sportstrand Rechtestraat.

In het plan voor de Waterkant wordt de verbinding gelegd tussen de wijk die overgaat naar de rivier met de haven, grote scheepvaart en industrie. De maatregelen maken de verbinding van Pernis met de haven zichtbaar en versterken de aantrekkelijkheid van het park. Start: eerste kwartaal 2022.

Wethouder Wijbenga en Mart Speelman van de gebiedscommissie planten samen een boom op het Schalekampplein voor het metrostation in Pernis.

Vergroening van het Metroplein. Afgerond: november 2020.

  • vergroenen boomvakken Franselaan
  • herinrichting Pinasplein: met onder andere groen en speeltoestellen
  • vergroenen Schelfplein
  • vervangen speeltoestellen Coloniastraat
  • aanbrengen vaste fitnesstoestellen op het Stuifkenszand Pad.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar wijkverrijkers@rotterdam.nl.