Wijkverrijkers
Gepubliceerd op: 24-11-2020
Geprint op: 01-12-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/wijkverrijkers/
Ga naar de hoofdinhoud

Buiten is van ons allemaal en buiten betekent veel voor de Rotterdammers. We geven kansen aan wensen en initiatieven van bewoners en ondernemers uit verschillende wijken.

De gemeente wil daar graag extra bij helpen. Ook als aanvulling op andere programma’s en projecten. Met als resultaat een mooie (groene) omgeving waar het fijn is om te zijn.

Het bestuur heeft projecten aangewezen die meer kwaliteit geven aan buiten. Het gaat om aanpassing van een paar pleinen en straten. Het verbeteren van speelplekken. Of meer groen in de omgeving. Zo doen we wat de wens van bewoners en ondernemers zijn om hun directe buitenruimte te verbeteren.

We noemen de projecten die bij dit programma horen ‘Wijkverrijkers’. Het gaat om bewoners- en ondernemersinitiatieven waar het bestuur aan wil bijdragen. Het zijn dus extraatjes voor de wijk en daarmee een verrijking van de wijk.

 • Park De Oude Plantage: het 250 jaar oude park krijgt een facelift. In 2021 werden al bloembollen geplant en is een witte-anjerperkje aangelegd voor veteranendag. In 2022 wordt de padenstructuur verbeterd. Er worden halfverharde wandelpaden aangelegd onder de bomen langs het water. Er komt een nieuw, verhard pad bij de cirkel (centrum van het park), dat het park beter verbindt met de waterkant. De cirkel zelf wordt groener gemaakt door stenen te vervangen door gras. Start: 22 augustus 2022. Klaar: half oktober 2022.
 • Bentincklaan: herstellen van de bomenrij aan de Bentincklaan door groeiplaatsverbetering en het planten van 34 bomen van een grote(re) maat. De waterberging wordt verbeterd door groene parkeerplaatsen aan te leggen. Start: september 2022. Klaar: november 2022.
 • Tak van Poortvliet: de Mackaystraat krijgt extra groen en bankjes. De speeltuin Tak van Poortvlietstraat wordt vernieuwd. Start uitvoering: tweede kwartaal 2022. De werkzaamheden zijn eind 2022 klaar.
 • Park de Nieuwe Plantage: woensdag 14 juli 2021 opende wethouder Wijbenga de vernieuwde speeltuin in Park de Nieuwe Plantage in Kralingen-West.
 • Johan Idaplein: veiliger en aantrekkelijker maken van het Johan Idaplein voor spelende kinderen door vergroening rondom het plein. Start eind mei 2022. Klaar: half juli 2022.
 • Julianalaan/Kralingse Plaslaan: Nieuwe inrichting pleintje Prinses Julianalaan door bewoners. Het pleintje is nieuw ingericht met beplanting en een beeldend kunstwerk. Klaar: april 2021.
 • Voorschoterlaan: herinrichting van het plein aan de Voorschoterlaan. Actieve bewoners stelden voor om onder meer de buitenruimte te vergroenen en meer fietsparkeercapaciteit en verblijfskwaliteit te creëren.
 • Beethovensingel en Bergse Dorpsstraat/Weissenbruchlaan: het herstraten van de trottoirs in de verbindingsroute tussen winkelcentrum van Beethovensingel en Bergse Dorpsstraat/Weissenbruchlaan. Daarnaast is er specifiek aandacht voor voldoende rustpunten (bankjes), invalide opritjes en begeleidingstegels voor mensen die minder goed zien.
 • Freericksplaats: de Freericksplaats krijgt op verzoek van ondernemers een oppepper, waardoor het een aantrekkelijkere plek wordt.
 • Hazelaarweg: vergroening en herstellen van de parkeervakken aan de Hazelaarweg bij de sportverenigingen VOC en HCR. Deze wijkverrijker is afgerond.
 • Wilgenplaspark: op verzoek van buurtbewoners worden in het Wilgenplaspark een aantal zaken opgepakt zodat dat het voor hen weer een veilige en fijne plek is. De wegen in het park worden opnieuw geasfalteerd, zo nodig krijgen gazons drainage, bosplantsoen en beplanting wordt waar nodig omgevormd naar gazon of bosheesters, de beschoeiing langs de singel tussen de centrale vijver en de Lindesingel wordt vervangen en een aantal zieke bomen worden vervangen. Start: tweede kwartaal 2022. Voor meer informatie kijk op de pagina wilgenplaspark.
 • Sidelingepark: plaatsing van fitness en bootcamptoestellen op vijf locaties in het Sidelingepark. Deze wijkverrijker is afgerond.
 • Heiman Dullaertplein: het plein zal transformeren van een stenig plein naar een buurtplein voor jong en oud. Naast ruimte voor spel en sport komt er veel meer ruimte voor ontmoeten en verblijven. Start uitvoering: begin 2022 en verwachte oplevering 2e kwartaal van 2022. Op en rond en Kapelplein worden kleine aanpassingen gedaan in de buitenruimte ook met als doel de verblijfskwaliteit verbeteren. Deze zijn onder te verdelen in vier deelprojecten: Joodse begraafplaats en omgeving, groenvakken Kapelplein, groenvakken Dirck Hoffstraat en achterzijde Theaterschool. Start uitvoering 3e kwartaal van 2022 en verwachte oplevering eind 2022.
 • Jaap Valkhoffplein: wethouder Wijbenga knipt samen met gemeenteraadslid Dieke van Groningen en enkele kinderen een lintje door op het Jaap Valkhoffplein. Vergroening Jaap Valkhoffplein en herinrichting van het schoolplein met ruimte voor sport, spel en verblijf. Afgerond: december 2020. De werkzaamheden in de Pupillenbuurt zijn eind eerste kwartaal van 2022 gereed.
 • Valkenstraat: vergroenen van de Valkenstraat in de woonwijk tussen de Haringvliet en Burgemeester van Walsumweg. Start uitvoering: eind 2021. De werkzaamheden zijn half 2022 klaar.
 • Brinkplein: rondom het Brinkplein liggen grote kansen voor de vergroening. Met dit project wordt een eerste stap gemaakt met deze vergroeningsopgave. Start: vierde kwartaal 2021. Klaar: half 2022.
 • Waterkant Pernis: in het plan voor de Waterkant wordt de verbinding gelegd tussen de wijk die overgaat naar de rivier met de haven, grote scheepvaart en industrie. De maatregelen maken de verbinding van Pernis met de haven zichtbaar en versterken de aantrekkelijkheid van het park. Start: eerste kwartaal 2022.
 • Metroplein Pernis: wethouder Wijbenga en Mart Speelman van de gebiedscommissie planten samen een boom op het Schalekampplein voor het metrostation in Pernis.Vergroening van het Metroplein. Afgerond: november 2020.
 • Bandeloodijk: aanbrengen kabelbaan (avontuurlijk spelen) in de Bandeloodijk. Start uitvoering: eind eerste kwartaal 2022. Klaar: eind tweede kwartaal 2022.
 • Sportstrand Rechtestraat: aanbrengen bootcamp en bouldermuur op Sportstrand Rechtestraat. Klaar: eind 2021.
 • Stuifkenszand: de mensen van camping Hoek van Holland en de eigenaren van de strandhuisjes willen graag het voetpad Stuifkenszand verbreden. Vrij bewegen met een kar vol strandspullen of een kinderwagen is niet altijd even gemakkelijk. Zeker op een warme stranddag, als het erg druk is. Het pad is dan al snel te smal. Straks is er voldoende ruimte om elkaar makkelijk en veilig te passeren. Het pad wordt in september 2021 verbreed.
 • inboet heesters
 • vergroenen boomvakken Franselaan
 • herinrichting Pinasplein: met onder andere groen en speeltoestellen
 • vergroenen Schelfplein
 • vervangen speeltoestellen Coloniastraat
 • aanbrengen vaste fitnesstoestellen op het Stuifkenszand Pad

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar wijkverrijkers@rotterdam.nl.