Wijkverrijkers
Gepubliceerd op: 24-11-2020
Geprint op: 16-04-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/wijkverrijkers/
Ga naar de hoofdinhoud

Buiten is van ons allemaal en buiten betekent veel voor de Rotterdammers. We geven ruimte aan wensen en initiatieven van bewoners en ondernemers uit verschillende wijken.

De gemeente wil daar graag extra aan bijdragen, in aanvulling op andere programma’s en projecten. Met als resultaat een mooie (groene) omgeving waar het fijn is om te zijn.

Het bestuur heeft achttien projecten aangewezen om de buitenruimte een kwaliteitsimpuls te geven. Het gaat dan om de aanpassing van enkele pleinen en straten, het verbeteren van speelplekken of het vergroenen van de omgeving. Zo geven we als stad gehoor aan de wens van bewoners en ondernemers om hun directe buitenruimte te verbeteren. We proberen de projecten zoveel mogelijk af te ronden voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Wijkverrijkers

We noemen de projecten die bij dit programma horen ‘Wijkverrijkers’. Het gaat om bewoners- en ondernemersinitiatieven waar het bestuur aan wil bijdragen. Het zijn dus extraatjes voor de wijk en daarmee een verrijking van de wijk.

Vergroenen Valkenstraat in de woonwijk tussen de Haringvliet en Burgemeester van Walsumweg. Start uitvoering: 2021.

Vergroenen Tak van Poortvliet. Daarnaast krijgt het aangrenzende speelplekje in de Mackaystraat extra groen en bankjes . Start uitvoering: 2021.

Aanbrengen kabelbaan (avontuurlijk spelen) in de Bandeloodijk. Start uitvoering: 2021.

Herstellen van de bomenrij aan de Bentincklaan door groeiplaatsverbetering, het planten van bomen met een grote(re) maat en het verbeteren van de waterberging. Start: tweede kwartaal 2021.

Aansluiting bij het initiatief van SKAR om het binnenterrein Zuster Meijboomhof efficiënter in te delen en te vergroenen. Start: vierde kwartaal 2021.

Plaatsing kunstwerk en het vergroenen van de buitenruimte van het pleintje dat ligt aan de Julianalaan en Kralingse Plaslaan. Dit is een bewonersinitiatief. Start: vierde kwartaal 2020.

Op dit moment is de speelplek in Park de Nieuwe Plantage, die vorig jaar vanwege de veiligheid afgesloten was, voorzien van tijdelijke speeltoestellen. Met dit project worden de definitieve speeltoestellen geplaatst. Start: vierde kwartaal 2020.

Park De Oude Plantage, het oudste park van Rotterdam, krijgt een facelift. We planten bloembollen en knappen het straatmeubilair op. Start: eerste kwartaal 2021.

Herinrichting van het plein aan de Voorschoterlaan. Een aantal actieve bewoners stelde voor om onder meer de buitenruimte te vergroenen en meer fietsparkeercapaciteit en verblijfskwaliteit te creëren. Start: vierde kwartaal 2021.

Het herstraten van de trottoirs in de verbindingsroute tussen winkelcentrum van Beethovensingel en Bergse Dorpsstraat/Weissenbruchlaan. Daarnaast is er specifiek aandacht voor voldoende rustpunten (bankjes), invalide opritjes en begeleidingstegels voor mensen die minder goed zien. Start: derde kwartaal 2021.

De Freericksplaats wordt op verzoek van ondernemers van het winkelgebied Weissenbruchlaan en Bergse Dorpsstraat anders ingericht, waardoor de Freerickplaats deze winkelgebieden beter met elkaar verbindt. Start: derde kwartaal 2021.

Vergroening en herstellen van de parkeervakken aan de Hazelaarweg bij de sportverenigingen VOC en HCR. Start: tweede kwartaal 2021.

Op verzoek van buurtbewoners worden in het Wilgenplaspark een aantal zaken opgepakt zodat dat het voor hen weer een veilige en fijne plek is. De wegen in het park worden opnieuw geasfalteerd, zo nodig krijgen gazons drainage, bosplantsoen en beplanting wordt waar nodig omgevormd naar gazon of bosheesters, de beschoeiing langs de singel tussen de centrale vijver en de Lindesingel wordt vervangen en een aantal zieke bomen worden vervangen. Start: tweede kwartaal 2021.

In de Pieter de Hoochstraat wordt onder meer de boomstructuur versterkt en de boomspiegels vergroend. Ook de groenstructuur in de Havenstraat, Schoonderloostraat en de 1e IJzerstraat wordt verbeterd door het toepassen van boomplaatsverbetering, het vergroenen van boomspiegels en aanleg van geveltuinen. In de Dirck Hoffstraat worden kleine aanpassingen gedaan ten behoeve van de fietsers, voetgangers en beplanting. Start: vierde kwartaal 2021.

De verbeterplannen voor het Jaap Valkhoffplein en de Pupillenbuurt, afkomstig uit het Wijk Actie Plan, richten zich op verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte en het toevoegen van extra groen in de straten en langs de gevels. Het Jaap Valkhoffplein krijgt een opknapbeurt met extra groen en kwaliteitsimpuls voor het schoolplein met ruimte voor sport, spel en verblijf. Oplevering: vierde kwartaal 2020.

Rondom het Brinkplein liggen grote kansen voor de vergroening. Met dit project wordt een eerste stap gemaakt met deze vergroeningsopgave. Start: vierde kwartaal 2021.

In het plan voor de Waterkant wordt de verbinding gelegd tussen de wijk die overgaat naar de rivier met de haven, grote scheepvaart en industrie. De maatregelen maken de verbinding van Pernis met de haven zichtbaar en versterken de aantrekkelijkheid van het park. Start: eerste kwartaal 2022.

Het Metroplein is nu stenig, kaal en het heeft geen uitnodigende werking. Met dit project zal het plein voor ongeveer 300 vierkante meter vergroend worden. Dit gebeurt door de verbinding te leggen met de boomgaarden waartussen het plein ligt. De boomgaarden komen tot op het plein te staan, zo ontstaat een bij Pernis passende vergroening. Oplevering: vierde kwartaal 2020.

  • Vergroenen boomvakken Franselaan
  • Herinrichting Pinasplein: met onder andere groen en speeltoestellen
  • Vergroenen Schelfplein
  • Vervangen speeltoestellen Coloniastraat

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar wijkverrijkers@rotterdam.nl.