Wijken energietransitie
Gepubliceerd op: 14-03-2019
Geprint op: 07-04-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/wijken-energietransitie/
Spring naar het artikel

De komende jaren worden er steeds meer gebieden omgevormd tot aardgasvrije wijken. Rotterdam selecteerde de eerste vijf gebieden waar de stad gaat kijken hoe we dit samen kunnen realiseren.

Daarnaast is een verkenning gestart in 12 andere gebieden om aardgasvrij te worden.

Elke gemeente moet uiterlijk in 2021 met een planning komen van de wijken die voor 2030 en daarna worden aangepakt. Rotterdam is hard op weg om een toekomstbestendige stad zonder aardgas te worden. In de stad zijn al veel woningen, huur en koop, aangesloten op de Rotterdamse stadsverwarming of all-electric gemaakt. Al jaren. Maar we zijn er nog niet. Er zal snel een begin moeten worden gemaakt om ook de rest van de stad met duurzamere bronnen te verwarmen. De vijf gebieden waar Rotterdam een start mee maakt zijn Rozenburg, Pendrecht-Zuid, een deel van Reyerdijk/Reyeroord/Groot IJsselmonde, Bospolder-Tussendijken en een deel van Prinsenland - Lage Land. Daarnaast is een verkenning gestart in: Zuidwijk, West, Ommoord, Noord, Zuid Midden, Kop van Feijenoord, Beverwaard, Hoogvliet, Kralingen, Lombardijen, Noordereiland en Hoek van Holland.

De komende jaren gaat de gemeente Rotterdam in vijf gebieden kijken hoe deze aardgasvrij moeten worden. Bospolder-Tussendijken is één van die gebieden.

Waarom Bospolder-Tussendijken?

De gemeente Rotterdam heeft vijf verschillende gebieden uitgekozen om mee te starten. De gemeente onderzoekt hoe we deze gebieden zo goedkoop mogelijk aardgasvrij kunnen maken. We willen dat aardgasvrij voor iedereen betaalbaar is. De vijf gebieden zijn een voorbeeld voor de rest van Rotterdam.

Vervangers van aardgas

Er zijn verschillende vervangers voor aardgas. Uit onderzoek van de gemeente Rotterdam blijkt dat in Bospolder-Tussendijken stadsverwarming de goedkoopste vervanger voor aardgas is. Bij stadsverwarming verwarmt warmte die overblijft uit de industrie uw water en woning. U mag als eigenaar van een huis zelf ook een andere duurzame vervanger voor aardgas kiezen, zoals elektrisch verwarmen.

Wanneer aardgasvrij?

De gemeente werkt het idee voor stadsverwarming in Bospolder-Tussendijken nu verder uit. Het is belangrijk dat stadsverwarming voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. In 2020 weten we meer. Dan wordt duidelijk of de overstap naar stadsverwarming mogelijk is en wat dat u gaat kosten. En welk deel van Bospolder-Tussendijken aardgasvrij wordt. In 2030 proberen we in een deel van Bospolder-Tussendijken aardgasvrij te zijn. De rest volgt later.

Meedenken en meedoen

Bewoners, ondernemers en andere betrokkenen uit Bospolder-Tussendijken zijn van harte welkom om met ons mee te denken en mee te doen. Na de zomer nodigen we bewoners, ondernemers en andere betrokkenen hiervoor uit.

Veerkrachtig BoTu 2028

Afgelopen maart is het programma Veerkrachtig BoTu 2028 gestart. Het programma wil Bospolder-Tussendijken in tien jaar samen met bewoners en ondernemers verbeteren. Er wordt op drie thema’s ingezet: zorg, werk en energie. Vanuit BoTu aardgasvrij en Veerkrachtig BoTu wordt er nauw samengewerkt.

De gebiedsaanpak is in het collegeprogramma 'Nieuwe Energie voor Rotterdam' opgenomen. Al enkele jaren geleden is woningcorporatie Woonstad gestart om woningen in Prinsenland & Het Lageland aardgasvrij te maken. Inmiddels zijn de Gemeente Rotterdam, de Gemeente Capelle, Woonstad & Havensteder gestart met een onderzoek naar de alternatieven voor aardgas in het gebied.

De gebiedsaanpak gaat niet alleen over aardgasvrij. Onder de noemer 'Next Generation Woonwijken' werkt de gemeente aan een aantrekkelijke woonwijk die duurzaam, gezond, levensloopbestendig en betaalbaar is. Woningen uit de 60’er en 70’er jaren worden beter geïsoleerd en oude warmtebronnen zoals geisers of CV ketels vervangen door duurzame alternatieven. Op gas koken wordt veranderd in elektrisch koken.

Buitenruimte

Niet alleen de woningen, maar ook de buitenruimte wordt aangepast. Zo staan er regelmatig waterplassen op de grasvelden of lopen verkeerspleinen onder water. Daarom moet water in de grond kunnen zakken of op het dak worden opgevangen in kunststof kratten met waterberging. Groene daken met beplanting nemen ook veel meer water op, dan een gewoon bitumen dak. Zo kan de riolering meer water verwerken bij hevige regenval.

Met sensoren en smart grids kunnen we vanuit de techniek energie besparen en processen versimpelen in de buitenruimte, zoals een vuilniscontainer die middels sensoren aan kan geven dat die geleegd moeten worden en lantaarnpalen die niet altijd 100 procent hoeven te branden. Op het Zadkine college wordt een proef gedaan met een 'Powernest' op het dak. Dat is een installatie die energie opwekt door wind- en zonne-energie te combineren.

Door andere energiebronnen te gebruiken en door slimmere combinaties te maken kunnen andere vormen van mobiliteit ontwikkeld worden. Bewoners delen fietsen, scooters en auto’s.

Doe mee!

Maar er kan nog veel meer. U kunt zich ook aansluiten bij een van onderstaande bijzondere bewonersinitiatieven:

  1. het verduurzamen van een speeltuin en sportief gebruik daarvan voor alle leeftijden
  2. een collectieve energievoorziening Alex-energie, bewoners worden samen energieleverancier in een energie-coöperatie
  3. opzetten van activiteiten van en met bewoners. Samen gezellige dingen doen met groen en in het groen
  4. ouders met ideeën voor het vergroenen en verduurzamen van een basisschool, met ruimte voor educatie en bewustwording

Deze samenwerkingen en projecten geven ons nieuwe energie en een positieve kijk op de toekomst. En bent u een geïnteresseerde bewoner of bedrijf? Doe dan vooral mee!

 

De gemeente Rotterdam heeft Rozenburg aangewezen als een van de vijf pilotgebieden op het gebied van de energietransitie m.b.t. het leveren van warmte. Dit houdt in dat er wordt onderzocht wat de beste alternatieve warmtebronnen zijn voor aardgas en hoe de eigenaren het beste betrokken kunnen worden bij het isoleren, verduurzamen en aardgasvrij maken van hun panden.

Ressort Wonen, de enige woningcorporatie in Rozenburg, heeft aangegeven zo’n 645 huurwoningen in fase 1 aan te willen sluiten op het warmtenet. Het betreft in eerste instantie flats in de omgeving Platen, Dalen en Bomenbuurt. Om de huizen te verwarmen wordt gebruik gemaakt van een warmtenet, waarbij de restwarmte wordt gebruikt van bedrijven uit de haven. Dit net wordt aangesloten op het bestaand warmtenet. Met die bewoners zal ook besproken worden om het warmtenet te gaan gebruiken voor warm tapwater. Los hiervan maakt Ressort Wonen als proef vrijkomende huurwoningen in geheel Rozenburg aardgasvrij voor koken. Per jaar zijn dat ongeveer 140 huurwoningen. De nieuwe bewoners zullen voor het koken over moeten gaan op elektrisch koken.

  • Huurders zijn afhankelijk van de investeringen van hun woningcorporatie, of particuliere verhuurder.
  • Huiseigenaren kunnen zelfstandig aan de slag. Zij kunnen ervoor kiezen om hun huis ook aan te sluiten op een warmtenet, dat in de buurt ligt, of zelfstandig voor een all-electric variant kiezen voor het koken en het verwarmen van hun huis.
  • Ondernemers worden ook gevraagd duurzame maatregelen te nemen. Om efficiënt met warmte om te gaan, kan het zijn dat gekozen wordt voor systemen die lagere temperatuurwarmte leveren. Welke warmtebron een bedrijf ook heeft, de eerste stap is: het isoleren van het pand. Zie rotterdamenergiebesparing.nl.

Samenwerken

Alle gevestigde bedrijven van het bedrijventerrein Pothof willen de komende 5 jaar een gezamenlijk businessplan uitrollen. Er wordt in Rozenburg veel onderzocht en getest. Zo onderzoeken we of het mogelijk is om bedrijven aan te sluiten op een warmtenet. Verder kunnen gebouweigenaren deelnemen in verschillende energievoorzieningen, bijvoorbeeld via een warmtecoöperatie, of een energiecoöperatie. Daarnaast is het met elkaar aandelen kopen in een windmolen een andere methode om te investeren in de toekomst.

We hebben nog niet op alle vragen een antwoord, daarom gaan we graag in gesprek met bedrijven en bewoners.

'We zijn heel blij met onze keuze, omdat we graag bijdragen aan een betere wereld. Maar het is stiekem ook gewoon heel comfortabel!'

Tessa Vreeken (39)

\