Spring naar het artikel

Rotterdam kan altijd mooier en beter. Rotterdammers bepalen graag zelf hoe zij dit willen aanpakken. Bepaalt u ook graag hoe uw stad eruit ziet? Doe dan mee aan het wijkcomité, zo krijgt u meer zeggenschap over uw wijk.

Op 21 maart 2018 hebben de verkiezingen plaatsgevonden. Rotterdammers hebben gestemd voor de gemeenteraad, de gebiedscommissie of wijkraad én het landelijk referendum. Na de verkiezingen worden de wijkcomités geïntroduceerd. Bekijk deze pagina voor alle informatie.

Wat is een wijkcomité?

In zes Rotterdamse wijken komt er een wijkcomité. Een wijkcomité gaat hetzelfde te werk als een wijkraad en een gebiedscommissie. Er is maar één verschil en dat is dat de leden van een wijkcomité niet worden gekozen. Door middel van loting wordt een wijkcomité gevormd dat bestaat uit vijf leden. De gebiedscommissie blijft ook gewoon bestaan, deze bestuurt de overige wijken in het gebied en gaat over opgaven die de wijk overstijgen.

 1. Verkiezingen (21 maart 2018)
 2. Officiële uitslag gebiedscommissies (27 maart 2018)
 3. Loting leden wijkcomités (27 maart 2018)
  • 50 personen per wijk
  • De volgorde van loting bepaald de volgorde waarop bewoners benaderd worden door het aanbelteam
 4. Het aanbelteam gaat langs de deuren (3 april tot 26 april 2018)
 5. Na het aanbellen krijgen kandidaten 72 uur de tijd om het lot te accepteren of te weigeren:
  • Kandidaat zegt ja: kandidaat komt in het wijkcomité
  • Kandidaat zegt nee: aanbelteam gaat naar de volgende kandidaat op de lijst
  • Kandidaat laat niks horen: aanbelteam gaat naar de volgende kandidaat op de lijst
 6. Benoeming van het wijkcomité (29 mei 2018)

Een wijkcomité adviseert het gemeentebestuur van Rotterdam over wat nodig is in de wijk. Het wijkcomité behandelt ideeën van wijkbewoners, geeft subsidie aan initiatieven en betrekt bewoners en bedrijven bij het maken van de wijkagenda. Dit is een plan voor de wijk met ongeveer 5 doelen voor een periode van 4 jaar. Een wijkcomité krijgt begeleiding tijdens de opstartfase en wordt de komende vier jaar ondersteund door de gemeente.

Zes wijken in de gebieden Delfshaven, Charlois en Prins Alexander krijgen een wijkcomité:

Delfshaven
- Wijkcomité Middelland
- Wijkcomité Oud-Mathenesse/Witte dorp

Charlois
- Wijkcomité Pendrecht
- Wijkcomité Tarwewijk

Prins Alexander
- Wijkcomité Nesselande
- Wijkcomité Zevenkamp

Als bewoner weet u het beste wat uw wijk nodig heeft. U heeft vast ideeën over bijvoorbeeld de veiligheid binnen een wijk, de voorzieningen of speelplekken voor kinderen. Daarom introduceert gemeente Rotterdam proeven waarmee de inwoners van een wijk meer zeggenschap krijgen.

Plaatsnemen in een wijkcomité mag al vanaf 16 jaar en u hoeft niet verbonden te zijn aan een politieke partij!

Wie komen er in een wijkcomité?

Na de verkiezingen vindt er per wijk een loting plaats onder alle kiesgerechtigden van 16 jaar en ouder. Zo is er zo'n eerlijk mogelijke afspiegeling van de mensen in de wijk. De gemeente vraagt vijf personen of zij willen deelnemen aan het wijkcomité. De gelote leden krijgen 72 uur de tijd voor het aanvaarden of afwijzen van hun zetel. U mag al vanaf 16 jaar plaatsnemen in een wijkcomité en u hoeft niet verbonden te zijn aan een politieke partij, maar dit mag wel.

Voor uw inzet ontvangt u een vergoeding van 450 euro bruto per bijeenkomst (maximaal twaalf keer per jaar). Deze vergoeding moet u opgeven bij de Belastingdienst. De vergoeding kan gevolgen hebben voor uw eventuele toeslagen, zoals huurtoeslag of zorgtoeslag. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met de  belastingdienst.

Als u geloot bent en wilt plaatsnemen in een wijkcomité, dan moet u een opgave doen van uw nevenfuncties. Ook moet er een VOG worden aangevraagd voordat u geïnstalleerd kunt worden. U krijgt hier bericht over. Dit wordt vergoed door de gemeente Rotterdam. Er zijn verder geen voorwaarden voor opleidingsniveau of taalbeheersing waar u aan moet voldoen.

Wilt u niet mee loten voor het wijkcomité? Dan kunt u zich uitschrijven voor de loting. Er zal dan geen aanbelteam langs uw deur gaan.