Wijkcomité
Gepubliceerd op: 08-03-2018
Geprint op: 20-02-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/wijkcomite/
Spring naar het artikel
Foto: Rene Castelijns

In zes Rotterdamse wijken zijn sinds het voorjaar van 2018 zes wijkcomités actief. Gelote bewoners stellen wijkagenda’s op en mogen jaarlijks meer dan 50.000 euro besteden aan bewonersinitiatieven.

Op 21 maart 2018 hebben de verkiezingen plaatsgevonden. Rotterdammers hebben gestemd voor de gemeenteraad, de gebiedscommissie of wijkraad én het landelijk referendum. Na de verkiezingen zijn er zes wijkcomités geïntroduceerd. Bekijk deze pagina voor alle informatie.

Wat is een wijkcomité?

In zes Rotterdamse wijken is er een wijkcomité geinstalleerd. Een wijkcomité gaat hetzelfde te werk als een wijkraad en een gebiedscommissie. Er is maar één verschil en dat is dat de leden van een wijkcomité niet worden gekozen. Door middel van loting is een wijkcomité gevormd dat bestaat uit vijf leden. De gebiedscommissie blijft ook gewoon bestaan, deze bestuurt de overige wijken in het gebied en gaat over opgaven die de wijk overstijgen.

Ervaringen uit de Tarwewijk en Oud-Mathenesse

Dropatie Kasi is een van de leden van wijkcomité Tarwewijk. Zij was verrast toen ze in het voorjaar van 2018 een brief kreeg van de gemeente met de mededeling dat ze via loting uitgekozen was om lid te worden van het wijkcomité. Kasi: ‘Maar ik ben blij dat ik daarop ja heb gezegd. Inmiddels zijn we een half jaar op weg en merk ik dat ik via het wijkcomité echt wat kan doen voor mijn wijk.’ Zo wordt door inspanningen van Kasi en het wijkcomité de verkeersveiligheid in de Hoogvlietstraat aangepakt. Ook Pim van de Wel van wijkcomité Oud Mathenesse-Witte Dorp geeft aan dat hij en de vier andere leden steeds beter hun weg weten te vinden in de wijk. Lees meer over de ervaringen van deze twee wijkcomités.

Een wijkcomité adviseert het gemeentebestuur van Rotterdam over wat nodig is in de wijk. Het wijkcomité behandelt ideeën van wijkbewoners, geeft subsidie aan initiatieven en betrekt bewoners en bedrijven bij het maken van de wijkagenda. Dit is een plan voor de wijk met ongeveer 5 doelen voor een periode van 4 jaar. Een wijkcomité krijgt begeleiding tijdens de opstartfase en wordt de komende vier jaar ondersteund door de gemeente.

Zes wijken in de gebieden Delfshaven, Charlois en Prins Alexander hebben een wijkcomité. Klik op onderstaande links voor hun agenda, adviezen en contactgegevens:

Delfshaven

Charlois

Prins Alexander

Als bewoner weet u het beste wat uw wijk nodig heeft. U heeft vast ideeën over bijvoorbeeld de veiligheid binnen een wijk, de voorzieningen of speelplekken voor kinderen. Daarom heeft gemeente Rotterdam proeven geïntroduceerd waarmee inwoners van een wijk meer zeggenschap krijgen.

 1. Verkiezingen (21 maart 2018)
 2. Officiële uitslag gebiedscommissies (27 maart 2018)
 3. Loting leden wijkcomités (27 maart 2018)
  • 50 personen per wijk
  • De volgorde van loting bepaald de volgorde waarop bewoners benaderd worden door het aanbelteam
 4. Het aanbelteam gaat langs de deuren (3 april tot 26 april 2018)
 5. Na het aanbellen krijgen kandidaten 72 uur de tijd om het lot te accepteren of te weigeren:
  • Kandidaat zegt ja: kandidaat komt in het wijkcomité
  • Kandidaat zegt nee: aanbelteam gaat naar de volgende kandidaat op de lijst
  • Kandidaat laat niks horen: aanbelteam gaat naar de volgende kandidaat op de lijst
 6. Benoeming van het wijkcomité (29 mei 2018)

Wie zitten er in een wijkcomité?

Na de verkiezingen is er per wijk een loting geweest onder alle kiesgerechtigden van 16 jaar en ouder. Zo is er zo'n eerlijk mogelijke afspiegeling van de mensen in de wijk. De gemeente heeft vijf personen gevraagd of zij willen deelnemen aan het wijkcomité. De gelote leden kregen 72 uur de tijd voor het aanvaarden of afwijzen van hun zetel. Zij mogen al vanaf 16 jaar plaatsnemen in een wijkcomité en hoeven niet verbonden te zijn aan een politieke partij, maar dit mag wel.

Voor hun inzet ontvangen zij een vergoeding van 450 euro bruto per bijeenkomst (maximaal twaalf keer per jaar). Deze vergoeding moet worden opgegeven bij de Belastingdienst. De vergoeding kan gevolgen hebben voor toeslagen, zoals huurtoeslag of zorgtoeslag.

Bewoners die geloot zijn in een wijkcomité moeten een opgave doen van hun nevenfuncties. Ook moet er een VOG worden aangevraagd voordat zij geïnstalleerd kunnen worden. Dit wordt vergoed door de gemeente Rotterdam. Er zijn verder geen voorwaarden voor opleidingsniveau of taalbeheersing.