Wijk Overschie
Gepubliceerd op: 05-01-2017
Geprint op: 11-05-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/wijk-overschie/
Ga naar de hoofdinhoud

De wijk Overschie kent binnen een relatief klein gebied een grote verscheidenheid aan bebouwingsvormen. Historische bebouwing, vrijstaande villa´s en flats wisselen elkaar af.

Het noordelijke deel van de buurt Overschie is een weids en dun bebouwd veenweidegebied met woningen en bedrijven.

Geschiedenis

Aan de Schie ligt de historische dorpskern van Overschie. Voor de oorlog is een start gemaakt met de eerste uitbreidingen rond deze dorpskern. Ten noorden van de Rotterdamse Schie is een deelwijk gebouwd in de stijl van de Amsterdamse school. Ten zuiden van de kern is een uitbreiding gebouwd, deze bestaat uit blokken grondgebonden woningen in een stratenplan. Een deel van deze uitbreiding is na WOII voltooid volgens het oude stedenbouwkundige plan.