Wijk Feijenoord
Gepubliceerd op: 29-12-2016
Geprint op: 20-05-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/wijk-feijenoord/
Spring naar het artikel
Foto: Claudia Zantman

De inwoners van de wijk Feijenoord worden vertegenwoordigd door wijkraad Feijenoord. Deze bestaat uit vijf bewoners van Feijenoord. Zij zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en hun vergaderingen zijn openbaar.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de wijkraad, kijk dan op de pagina Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

Contact

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken:

U kunt de wijkraad bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief: Wijkraad Feijenoord, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.

U kunt de wijkraadsleden ook persoonlijk benaderen. In het document hieronder staan de leden met hun contactgegevens.

De wijk Feijenoord wordt begrensd door de oude haventerreinen van de Binnenhaven, de Koningshaven en de Nieuwe Maas. De indeling van de wijk is vooral bepaald door de ligging van de havens en de loop van de voorheen bovengrondse spoorlijn.

De belangrijkste verkeersader is de Oranjeboomstraat. De Persoonshaven en Nassauhaven zorgen er voor dat een deel van de wijk een schiereiland genoemd kan worden.

Feijenoord is aan het eind van de 19e eeuw gebouwd als eerste uitbreiding van Rotterdam ten zuiden van de Nieuwe Maas. Bij de bouw hield gemeente Rotterdam zich afzijdig waardoor de kwaliteit van de woningen overwegend laag was. Het werd het afvoerputje van de stad. Zo was er een pesthuis, een weeshuis en een leerlooierij. Pas rond 1970 werd het grootste deel van deze panden gesloopt en vervangen door sociale woningbouw.

De wijk Feijenoord heeft ruim 8.200 inwoners. Hiervan heeft ongeveer 85 procent een niet Nederlandse achtergrond. Zowel het opleidings- als inkomensniveau loopt achter op het Rotterdamse gemiddelde. Tegelijkertijd heeft de wijk de afgelopen jaren flink wat nieuwe bewoners aangetrokken met een hoger opleidings- en inkomensniveau, met name in het gebied rondom de Feijenoordkade.

Er valt genoeg te beleven in de wijk Feijenoord. Huis van de wijk De Dam is een centrale wijkvoorziening. De integrale programmering voor en door bewoners en professioneel ondersteund, stimuleert bewoners om mee te doen in de maatschappij. Dan is er het prachtige Nassauhavenpark, waar je een terrasje kunt pakken langs de Feijenoordkade met een van de prachtigste uitzichten van Rotterdam. Verder is er een ecologische buurttuin en heeft Unilever een belangrijke vestiging in de wijk, de watertaxi heeft er een stopplaats.