Overheid onderzoekt Bloemhof en Hillesluis
Gepubliceerd op: 21-06-2018
Geprint op: 19-02-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/wga-bloemhof-hillesluis/
Spring naar het artikel

Gemeente Rotterdam werkt hard aan het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de wijken Bloemhof en Hillesluis. Dat betekent dat alle beschikbare instrumenten worden ingezet. We geloven erin dat een gezamenlijke aanpak loont.

Door kennis en informatie te delen komt er beter zicht op de problematiek in de wijk. Gemeente Rotterdam werkt daarom vanaf 2019 met verschillende overheidsinstanties samen. Dit heet een wijkgerichte aanpak. Hiermee wil ze problemen en misstanden in Bloemhof, Hillesluis en de Strevelsweg aanpakken. Deze actie wordt in opdracht van het college van B&W van de gemeente Rotterdam uitgevoerd.

Inzet van SyRI

Een van de acties is het controleren of gemeenschapsgeld goed gebruikt wordt. Hiervoor hebben de samenwerkende overheidsinstanties tussen 25 juni en 7 juli 2018 eenmalig gegevens van alle huishoudens in de wijken Hillesluis en Bloemhof en de Strevelsweg bij elkaar gelegd in het Systeem Risico Indicatie (SyRI). SyRI is een wettelijk instrument. Het heeft als doel het bestrijden van fraude met sociale voorzieningen en inkomensafhankelijke regelingen.

De staatssecretaris van SZW gaf op 5 maart 2018 toestemming om hiervoor de benodigde persoons- en adresgegevens te delen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens over:

 • inschrijvingen bij de gemeente
 • participatiewet- en UWV-uitkeringen
 • kinderbijslag
 • toeslagen van de belastingdienst.

Wanneer wordt actie ondernomen?  

De gegevens in Syri van veel anonieme huishoudens riepen geen vragen op. Alleen als het systeem een onverwachte combinatie van gegevens over een huishouden aantreft volgt er actie. De Inspectie Sociale Zaken & Werkgelegenheid meldt dit huishouden dan aan de gemeente, die vervolgens nader onderzoek doet. De gegevens van andere huishoudens zijn inmiddels vernietigd. Een onverwachte combinatie van gegevens is bijvoorbeeld een adres waar geen kinderen staan ingeschreven maar wel kinderbijslag wordt ontvangen. Of een huishouden met een alleenstaandentoeslag waar meerdere bewoners staan ingeschreven.

Wat als gegevens niet lijken te kloppen?

Vanaf het eerste kwartaal van 2019 onderzoeken medewerkers van de samenwerkende instanties de gemelde huishoudens. Het onderzoek kan bestaan uit een huisbezoek. Op het woonadres kijkt het team dan samen met de bewoner(s) of alle gegevens kloppen en of het huishouden terecht gemeenschapsgeld heeft ontvangen. Niet kloppende gegevens worden gewijzigd. Onterecht ontvangen gemeenschapsgeld wordt door de uitbetalende overheidsinstantie gestopt en/of teruggevorderd. Soms vertellen bewoners tijdens een huisbezoek dat er problemen zijn om rond te komen. Of dat er bijvoorbeeld sprake is van schulden, werkloosheid of vragen om hulp bij de opvoeding. Als de bewoner toestemming geeft, helpt het team deze persoon. Bijvoorbeeld door hem of haar in contact te brengen met de juiste hulpverlening. Of door uitleg te geven over mogelijkheden voor extra ondersteuning.

Uiterlijk op 1 oktober 2020 zijn alle gegevens verwijderd.

Misschien twijfelt u nu of uw gegevens bij (een van de) overheidsinstanties correct zijn. Of dat u vergeten bent een verandering van uw woon- of werksituatie door te geven. Neem dan contact op met de betreffende overheidsinstantie om uw gegevens te laten aanpassen.

Signalen uit de wijk

Bewoners en mensen die in de wijk werken zien soms ook dingen die de leefbaarheid of veiligheid van de wijk mogelijk in gevaar brengen. Een woning met een grote aanloop van personen op vreemde tijdstippen, een sterke wietlucht, vermoedens van wapenbezit, een leegstaande woning waar 's nachts vreemde geluiden hoorbaar zijn of een onbekende dure auto in de straat. Veel bewoners melden deze zaken al bij de politie, gemeente, woningcorporatie of via meld misdaad anoniem. De gemeente verzamelt ook deze meldingen over woonadressen in Bloemhof en Hillesluis en gaat ze onderzoeken en aanpakken.

Ik wil graag helpen!

Ziet u verdachte zaken op een adres in Bloemhof en/of Hillesluis? Meld dit adres dan bij de gemeente en politie. Dit kan ook anoniem. Zo zorgen we samen voor een prettige en veilige wijk.

Privacy en contact

Tijdens het hele proces letten we goed op de privacy van betrokkenen. Zij hebben onder andere recht op inzage in de gegevens die over hen in het project zijn vastgelegd. Betrokkenen kunnen ook altijd bij de Inspectie SZW informeren of zijn/haar gegevens zijn verwerkt.

Op de pagina Uw gegevens kunt u lezen hoe de gemeente omgaat met uw gegevens en wat uw rechten zijn. Wilt u gebruikmaken van (één van) uw rechten als betrokkene? Dan kunt u uw verzoek direct indienen via de loketpagina over privacy.

Heeft u vragen heeft over de inzet van SyRI in Bloemhof en Hillesluis en kon u het antwoord niet op de website vinden? Neem dan contact op met de gemeente onder vermelding van 'WGA Bloemhof-Hillesluis'.

Samenwerkende partners

De samenwerkende overheidsinstanties zijn:

 • Belastingdienst/Toeslagen
 • Belastingdienst/Belastingen
 • het UWV
 • de Sociale Verzekeringsbank
 • de Immigratie-en Naturalisatiedienst
 • de Inspectie SZW
 • het Kenniscentrum Handhaving en Naleving van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.