Week van ons water
Gepubliceerd op: 21-04-2021
Geprint op: 10-05-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/week-van-ons-water/
Ga naar de hoofdinhoud

Water. Het is een belangrijk thema binnen het straatbeeld van Rotterdam. Het gaat niet alleen over de neerslag die valt of het water dat stroomt in de Maas, maar ook over het water onder de grond: ons volledige watersysteem.

Tijdens Week van ons Water wordt er nationaal aandacht besteed aan water gerelateerde onderwerpen. Deze digitale editie staat in het teken van Wateroverlast en Klimaatadaptatie. Wij vertellen u meer over de riolering, de oorsprong van wateroverlast, wat Rotterdam doet aan klimaatadaptatie én wat u zelf kunt doen.

Het klimaat verandert. De neerslag wordt heviger en de droge periodes langer. Om de stad voor te bereiden op de klimaatveranderingen nemen we maatregelen. Maar daar hebben wij uw hulp bij nodig.

Douchen, het doorspoelen van het toilet of handen wassen. Al dit ‘vervuilde’ water komt in het riool terecht. Dit riool ligt onder de grond en is een stelsel van buizen, gemalen en straatkolken. Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor het goed afvoeren van dit afvalwater, maar ook het hemelwater (neerslag) dat in het riool terecht komt. Jeroen van der Wal, beheerder Riolering, vertelt meer over het collecteurriool in onze stad.

In Rotterdam hebben we ongeveer 2.500 kilometer aan riolering onder de grond liggen. Elk jaar vervangen we zo’n 40 kilometer. Dit doen we als buizen verouderd zijn of veel slijtage hebben. Ook doen we regelmatig onderhoud als er bijvoorbeeld verstoppingen zijn. U kunt meehelpen om verstoppingen in het riool tegen te gaan. Let goed op wat u wel en niet in het riool gooit.

Rioolgemalen spelen een belangrijke rol in het verzamelen en transporteren van afvalwater. We hebben in de stad wel meer dan 1.000 gemalen staan, van groot naar klein. Elk gemaal draagt bij aan het verder pompen van het afvalwater naar een eindgemaal. Sinds eind 2020 hebben we een Gemaal van de Toekomst. Dit is een gemaal gericht op duurzaamheid en innovatie.

Hevige regenbuien zorgen voor extra veel water in de stad. Deze hoeveelheden water kunnen overlast veroorzaken in uw straat en zelfs in en om uw huis. Door de klimaatverandering zal het in de toekomst vaker voorkomen dat we meer wateroverlast kunnen verwachten. De riolering in onze stad is niet gebouwd om deze extra hoeveelheden af te voeren. Om te voorkomen dat het rioolwater bij hevige regenbuien via de straatkolken op straat komt te staan, wordt het water via de zogenaamde 'overstorten' geloosd op het oppervlaktewater, zoals onze sloten.

Maar niet alleen overstorten is een oplossing tegen het vele water dat op straat kan liggen. We doen nog veel meer om wateroverlast te voorkomen. Dit doen we in de volgende stappen:

Vasthouden

Regenwater tijdelijk vasthouden op de plek waar het valt, zodat het niet direct in het watersysteem of in de riolering terecht komt. Voorbeelden: de ouderwetse regenton, groenvoorzieningen, de bodem, multifunctionele daken en waterpleinen of wadi’s.

Bergen

Regenwater verzamelen en tijdelijk opbergen in grotere bergingen. Voorbeelden: bergbezinkbassins (grote ondergrondse kelders waar overtollig rioolwater tijdelijk kan worden geborgen), waterbergingen langs watergangen en uiterwaarden langs de rivier.

Afvoeren

Water, vanaf de plek waar het gevallen is, via het watersysteem of de riolering afvoeren naar zee of een rivier via het boezemsysteem of naar een afvalwaterzuivering. Dit laatste is echter minder wenselijk, omdat een afvalwaterzuivering op deze manier relatief schoon water aangevoerd krijgt, terwijl deze afgestemd is op het ontvangen van vuil water.

 Meer weten over wat wij doen om wateroverlast te voorkomen? Kijk dan op de pagina Wateroverlast.

Rotterdam ligt middenin het deltagebied waar de Noordzee en de rivieren Maas, Rijn en Waal samenkomen. Waterveiligheid is daarom een belangrijk aspect. Van oudsher loopt Rotterdam risico op overstromingen en in het verleden is dit ook gebeurd.

Na de grote stormvloedramp van 1953 werden de Deltawerken aangelegd waarvan de Maeslantkering het laatste gedeelte is. Sindsdien houden de Deltawerken, samen met het systeem van de dijken en duinen, het water af. Rotterdam is grotendeels beschermd tegen de invloeden van hoogwater door dijken en waterkeringen. Maar er is ook een groot gebied dat niet wordt beschermd, zoals het Noordereiland, de Kop van Feijenoord, het Scheepvaartkwartier en de Rotterdamse haven. Dit noemen we het buitendijkse gebied.

In extreme omstandigheden kunnen Rotterdammers, die buitendijks wonen of werken, te maken krijgen met water op de kades en mogelijk wateroverlast. Dat geldt vooral tijdens het stormseizoen, van 1 oktober tot en met 15 april. Tijdens deze periode is er meer kans op hoogwater.

Door extreme omstandigheden kunnen Rotterdammers, die buitendijks wonen, te maken krijgen met water op de kades en mogelijk wateroverlast. Door hoog, of zelfs drijvend te bouwen, zoals de nieuwe woningen in de Nassauhaven, bereiden we ons voor op een veranderend klimaat. Dit is slechts één voorbeeld hoe de stad dit doet.

Met de virtuele expositie Meteopolis laten we op een creatieve manier zien hoe we in de toekomst omgaan met hoogwater. Er worden vier extreme toekomstscenario’s voor Rotterdam geschetst die te maken hebben met klimaatverandering, zoals extreme neerslag en de stijgende zeespiegel.

De fysieke expositie is door Corona helaas gesloten, maar de digitale 3D-expositie is geopend voor virtueel bezoek!

Woon ik buitendijks?

Op de website overstroomik.nl kunt u met uw postcode zien of u binnen- of buitendijks woont en hoe hoog het water maximaal kan komen.

Wat doet de gemeente bij hoogwater?

Als er hoogwater wordt verwacht, plaatst de gemeente afzettingen op de lagergelegen plekken. Bewoners worden gewaarschuwd om hun auto’s langs de kades weg te halen. Zo nodig sleept de politie de auto’s weg. Tijdens het hoogwater bewaken de gemeente en de politie de situatie.

Zelf doen

U bent zelf verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen om schade aan uw eigendommen te voorkomen. Denk aan het waterdicht maken van uw huis door het plaatsen van zandzakken of schotten voor deuren, belangrijke eigendommen naar een hogere verdieping verplaatsen, uw auto verplaatsen naar een hoger gelegen terrein en het afsluiten van de elektriciteit als dat nodig is.

Meer weten over wonen of werken in buitendijks gebied? Klik dan op de pagina Buitendijks.

Het klimaat verandert. Extreem weer komt steeds vaker voor, waardoor de kans op overlast en schade door hevige neerslag, hitte, droogte en overstromingen toeneemt. Om Rotterdam hierop voor te bereiden is er het Rotterdams Weerwoord.

Dit staat voor: Samen onze stad voorbereiden op een extremer klimaat. Dat houdt in dat we als gemeente Rotterdam niet alleen, maar voor, met én door de Rotterdammers de stad weersbestendig maken. Samen met u gaan we ervoor dat ook in de toekomst Rotterdam voor alle Rotterdammers een fijn, gezond en veilig thuis is.

Voor én door Rotterdammers

Omdat 60 procent van de ruimte in onze stad privaat bezit is, halen we onze klimaatdoelstellingen nooit als we alleen inzetten op maatregelen in de publieke ruimte. De sleutel tot een succesvolle klimaatadaptatie ligt dan ook op privaat terrein. Een waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting van de stad vraagt inzet van iedereen: de gemeente, de waterschappen, de woningcorporaties, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de Rotterdammers.

Maar we kunnen het aan. Want samen maken wij de stad klaar voor dit extreme weer. Door water en groen aan te leggen: tuinen, parken, groene muren, groene daken. En u kunt daarbij helpen.

Hoe? Door tegels te vervangen voor groen om zo wateroverlast te voorkomen, koelte te bieden in tijden van hitte, water vast te houden bij droogte en de leefruimte voor planten en dieren te vergroten. Bovendien is een groene leefomgeving goed voor onze gezondheid.

Op 12 mei 2021 om 12.00 uur neemt Raymond Landegent u mee op stadsafari. Tijdens deze Instagram live sessie vertelt hij alles over het Rotterdams WeerWoord en het NK Tegelwippen. U krijgt praktische tips over hoe u kunt meehelpen om wateroverlast te voorkomen en nog veel meer. Tot dan! 

Subsidieregeling Klimaatadaptatie

Het vergroenen van tuinen of (dak)terrassen. De regenpijp afkoppelen van het riool. Regenwater opvangen en (her)gebruiken. Rotterdamse huiseigenaren, bedrijven, verenigingen en stichtingen kunnen hier sinds 2020 al subsidie voor gebruiken. En dat is al veelvuldig gedaan.

Meer informatie

Wilt u meer weten over ons water of heeft u vragen? Kijk dan op het Waterloket!

Deze editie van de Week van Ons Water is opgezet met waterschap Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK). Via HHSK kunt u ook terecht voor wateractiviteiten.