Water in Rotterdam
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 22-03-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/water-in-rotterdam/
Spring naar het artikel

Rotterdam was altijd nauw verbonden met water – en is dat nog steeds. De stad ontstond rondom een dam die in de 13e eeuw is aangelegd in de rivier de Rotte.

Na de aanleg van de Nieuwe Waterweg in 1872 ontwikkelde de stad zich tot één van de grootste havens ter wereld en de tweede stad van Nederland. De aanleg van de Nieuwe Waterweg zorgde voor een rechtstreekse verbinding met de Noordzee. Daarna zijn tal van nieuwe havens aangelegd.

Singelplan Rose (1854)

In de negentiende eeuw was de hygiënische situatie in Rotterdam zeer slecht. Open water werd gebruikt voor het winnen van drinkwater, maar ook als open riool. Hierdoor heersten cholera-epidemieën, die vele levens eisten. Willem Nicolaas Rose ontwierp in 1854 een betaalbaar plan dat zowel de hygiëne als de ruimtelijke inrichting van de stad ten goede kwam. In dit plan zorgde een systeem van gemalen, sluizen, duikers en een dertig kilometer lang singeltracé om de oude stad voor regelmatige verversing van het oppervlaktewater. Mensen konden aan het water wonen en er ontstond een aantrekkelijke groenstructuur. Eigenlijk was dit het eerste plan waarin water, ruimtelijke ordening en verbetering van de leefbaarheid van de stad hand in hand gingen. Deze aspecten zijn ook onderdeel van het huidige Waterplan.

Waterplan 2

Het regent vaker en harder, waardoor de kans op wateroverlast toeneemt. Het water- en rioleringsbeheer in Nederland is nog steeds een lastige opgave, door klimaatverandering, bodemdaling en verstedelijking. De gemeente en de waterschappen zoeken samen naar de beste oplossingen om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Lees op de pagina Waterplan 2 alles over de visie op water.

Strategie veranderend klimaat

De Rotterdamse strategie voor klimaatadaptatie zet de koers uit waarlangs Rotterdam zich wil aanpassen aan de veranderingen van het klimaat en laat zien hoe bewoners, bedrijven en stad maximaal kunnen meeprofiteren. Het biedt het kader en de uitgangspunten voor een toekomstbestendige ontwikkeling van Rotterdam en zorgt ervoor dat voortaan bij elke (ruimtelijke) ontwikkeling vanaf het begin van het proces onderwerpen als waterveiligheid, bereikbaarheid en robuustheid van de stad als uitgangspunten worden meegenomen. De Rotterdamse adaptatiestrategie is één van de resultaten van Rotterdam Climate Proof.